Javascript is niet geactiveerd in uw browser.. Activering is nodig voor een goed functionneren van de vouwmenus in Internet Explorer en om vast te stellen of de cookies geactiveerd zijn (suivi des feuilles de styles).
Attac logo
Associatief netwerk voor een Taks op financiële Transacties
en voor het Aansterken van de Civiele maatschappij

Het Dagelijks Brood

Europa, een belastingparadijs voor multinationals?

gepubliceerd op 23/03/15, 20:47

Veel lidstaten van de Europese Unie - Luxemburg, Ierland, Nederland en België – staan er al langer bekend voor het ​​gunstig fiscaal regime voor zeer vermogende particulieren en vooral om grote ondernemingen aan te trekken.

Ze krijgen nu het gezelschap van Groot-Brittannië, waar de regering openlijk zijn ambities toont voor " de aantrekkelijkheid" van haar belastingen. Resultaat: achter het theoretische belastingtarief op winsten, kunnen de reëel betaalde bedragen dalen tot 2%. Een fiscale race naar de bodem waarbij de enige echte begunstigden en winnaars multinationale bedrijven, hun bestuurders en aandeelhouders zijn.

En de verliezers? Inderdaad, de gewone werkende mensen, “de echte belastingbetalers” en alle publieke diensten die noodzakelijk zijn voor de mensen zoals onderwijs, zorg, openbaar vervoer, musea, bibliotheken, enz.

De reuzen van het net zoals Google en Apple zijn verre van de enigen die fiscale constructies opzetten om de strijd aan te gaan en zo belastingen te ontduiken. Een blik op de ranglijst van Amerikaanse bedrijven met het meeste geld in het buitenland, goed verstopt om de 40% Amerikaanse vennootschapsbelasting te ontlopen, is stichtend en dus ontluisterend. General Electric is de trotse eigenaar van 110.000.000.000 € in offshore plaatsen. Microsoft bij benadering 80 miljard euro, gevolgd door de farmaceutische bedrijven Pfizer en Merck. En wie moeten deze wanhopige groepen bedanken voor deze belastingverlaging, in weerwil van sommige concurrenten en de gewone mensen die zelf wèl hun belastingen betalen ? Men vertelt het bijna nooit, maar de overgrote meerderheid van de optimalisatie-professionals kunnen hun hoed afdoen voor ... de Europese Unie.

Want voor een goed geadviseerde multinational van Amerikaanse, Franse of Duitse afkomst geeft Europa de aanblik van een echt belastingparadijs. Dat kan alleen gebeuren omdat Ierland en Nederland aan bedrijven rare fiscale manoeuvres toestaan, genaamd "Double Irish" en de "Nederlandse Sandwich", zodat Amerikaanse multinationals nu ook in staat zijn om hun winsten op te slaan in offshore jurisdicties, zonder ook maar 1 cent te betalen.

Dit komt omdat niet alleen deze landen, maar ook Luxemburg, België en het Verenigd Koninkrijk, de neiging hebben om een luisterend oor te bieden aan de industrie van financiële lobbyisten, die ijveren voor maatregelen van belastingverminderingen.

Dat resulteert binnen de Europese Unie in belastingtarieven voor bedrijven die mijlenver verwijderd zijn van de officiële tarieven 24% tot 34% in deze landen. Intussen voeren de meeste landen binnen de Europese Unie reeds jaren een beleid van brutale besparingen op de rug van de werkende mensen, de echte belastingbetalers.

Met dank aan Inge De Vriendt

 

Citaat van de dag - Duitsland en ‘competitiviteit’

gepubliceerd op 11/10/14, 13:17

Het citaat komt uit een artikel met de titel “Duitslands economische begoocheling”. Het is van de hand van Philippe Legrain, de vorige adviseur bij de voorzitter van de Europese Commissie: “Zij die het beleid vormen zouden zich niet naar ‘competitiviteit’ moeten richten maar wel naar het stimuleren van productiviteit waarbij aan de werknemers betaald wordt wat hen toekomt” Wij hebben sinds lang de aandacht gericht op dat fetisj-woord “competitiviteit” dat meestal maar niet uitsluitend naar voor gebracht wordt binnen het domein dat betrekking heeft op belastingen. Wat ‘competitiviteit’ betreft is er een redelijk nauwe gelijkenis tussen de houding tegenover lonen en belastingen. Wij wezen er dikwijls op dat belastingen geen kosten voor de economie betekenen maar wel een herverdeling daarbinnen. Dit op een andere manier voorstellen, is in de val trappen van die gelijkschakelende gelijkenis. In werkelijkheid is het zo dat men met de belastingen in één domein gaat snijden en dat de opbrengst daarvan aangewend wordt ten voordele van een sector en ten koste van wat men elders kwijt is, en dat dit niet automatisch leidt tot wat men ‘competitiviteit’ zou kunnen noemen. Evenzo zijn lonen geen ‘kosten’ voor een economie maar wel een overdracht daarbinnen van uit een kapitaalkrachtige ondernemings-sector naar zijn werknemers. Vandaar dat loonverlagingen niet noodzakelijk een economie meer ‘competitief’ maken. Met dat woord “competitiviteit” komt men terecht in een gebied van de economische theorie die daarvoor nog op fatsoenlijke verkenning wacht.

 
 

[Notenkraker(s)] Europese leiders moeten pingpongspel over financiële transactietaks stoppen

gepubliceerd op 9 juli 2017 > Maaike Vanmeerhaeghe

In een brief roepen Oxfam en 11.11.11, samen met 50 insiders uit de financiële sector, de staatshoofden van 10 Europese landen op om de financiële transactietaks zo snel mogelijk in te voeren. De onderhandelingen over de taks zijn momenteel in volle gang, maar Europese leiders zoeken excuses om de invoering van de taks uit te stellen.

Lees verder...

[Gentse Feestendebatten 2017] “We leven in kapotte tijden”

gepubliceerd op 9 juli 2017 > Eric Goeman

De 28ste Gentse Feestendebatten. Van 15 tot en met 23 juli, telkens van 14u tot 18u. Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden. In een nieuwe zaal: de prachtige MIRY Concertzaal van het Gentse Muziekconservatorium. Ingang via Biezekapelstraat. Gratis inkom.

Lees verder...

[Notenkraker(s)] Boor de belasting op financiële verrichtingen de grond niet in

gepubliceerd op 9 juli 2017 > Dominique Plihon

Na drie lange jaren van onderhandelen was voorzien dat deze belasting zou bijdragen tot de financiering van de energetische transitie. De discussie over de goedkeuring van de belasting op de financiële verrichtingen werd op vraag van Frankrijk van de agenda gehaald van de laatste vergadering van de ministers van financiën van de Europese Unie (Ecofin) op tweeëntwintig mei.

Lees verder...

[Actie] Tax justice day 2017

gepubliceerd op 10 juni 2017 > Eric Goeman

Tax Justice Day Donderdag 8 juni 2017 Flyeractie aan het treinstation Van 07.00u. tot 08.30u.

Te volgen en te delen vanaf 29 mei op de Facebookpagina van het Financieel Actie Netwerk

https://www.facebook.com/FinancieelActieNetwerk/

Lees verder...

[Gentse Feestendebatten 2017] Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden….

gepubliceerd op 30 mei 2017 > Eric Goeman

Ik probeer reeds 28 jaar boeiende maar vooral kritische combinaties van panelleden te maken en elk panellid tot zijn recht te laten komen. Op deze manier heb ik de voorbije jaren honderden progressieve krachten bijeen gebracht en bruggen gebouwd tussen academici, onderzoekers, middenveldorganisaties, kunstenaars, journalisten, politici, activisten, syndicalisten, auteurs. Misschien broze en wankele bruggen, maar ik heb ze proberen bouwen met vallen en opstaan in de mist van postmoderne tijden.

Lees verder...

[Actie] 1 mei 2017 fotoreportage

gepubliceerd op 30 mei 2017 > Eric Goeman

Aan allen die mee gestapt hebben en aan allen die er niet bij waren hier de fotografische herinneringen aan de 1 mei manifestatie van ATTAC/FAN in Gent. Met als finale alle Gentse socialistische schepenen en gemeenteraadsleden die in ons vierkant voor vermogensbelasting kruipen!

Lees verder...

[Actie] Red de financiëletransactie-taks

gepubliceerd op 30 mei 2017 > Oxfam

Iedereen die wil kan via deze actie een mail naar premier Michel sturen, met de vraag om het compromis te aanvaarden.

Lees verder...

[Notenkraker(s)] Er is geen nood aan een basisinkomen.

gepubliceerd op 14 april 2017 > Henning Meyer

De mogelijke dreiging van werkloosheid die door technologische toepassingen veroorzaakt wordt, is heden een van de hevigst bediscussieerde economische kwesties binnen besturen en binnen vakbonden, maar ook meer en meer onder beleidsvoerders. De verzamelterm “digitaal” mag dan al de laatste jaren toegevoegd zijn aan de vele politieke concepten maar verder dan dat worden er weinig substantiële debatten gevoerd over een omvattende beleidsreactie op die dreiging. Wij weten niet of enkele meer sombere voorspellingen omtrent grootschalig jobverlies gaan uitkomen maar we weten wel dat regeringen en andere instanties er op voorbereid moeten worden voor het geval er zich op de arbeidsmarkt substantiële wijzigingen voordoen. Het weerom opduikende idee van een ‘Universeel BasisInkomen’ (U.B.I.) is de hoeksteen van beperkte beleidsdiscussies die men thans voert.

Lees verder...

[Diogenes van Gent] De onbekwaamheid van Leider Bart De Wever en generaal Jambon in de oorlog tegen de islamitische fascisten.

gepubliceerd op 13 april 2017 > Diogenes van Gent

Leider Bart De Wever heeft een nieuw bewijs geleverd van zijn onbekwaamheid in de oorlog tegen de islamitische fascisten door in allerijl soldaten en politiemannen naar het centrum van Antwerpen te sturen, omdat een automobilist op de Meir gereden had zonder ook maar een enkele van de talrijke voetgangers te raken.

JPEG

Lees verder...

[Notenkraker(s)] De loterij van het basisinkomen.

gepubliceerd op 6 april 2017 > Francine Mestrum

Leuk gevonden. De titel van het boek is ‘Win for life’, de naam van een bekende loterij. En de titels van de hoofdstukken en subhoofdstukken zijn in ‘goud’ gedrukt. Het geeft meteen een idee van wat er wordt bedoeld. Met een basisinkomen gaat iedereen een rijke toekomst tegemoet, materieel zowel als immaterieel.

Dit boek van Nele Lijnen, volksvertegenwoordiger voor Open-VLD, heeft op enkele dagen tijd al heel wat stof doen opwaaien. ´Topexperts lanceren petitie over basisinkomen’, schreef De Standaard op vrijdag 24 maart. En op maandag 27 maart was Mevrouw Lijnen in het nieuws én in Terzake. Dit is dus een erg belangrijk boek.

Lees verder...

[Notenkraker(s)] ‘Topexperts’ spreken zich uit tegen het basisinkomen

gepubliceerd op 6 april 2017 > Global Social Justice

Lene Lijnen van Open VLD publiceert haar boek ´Win for Life’ met de aankondiging van een grootse petitie over het basisinkomen. Dat moet op de nationale politieke agenda, zo zegt ze.

Wat ze precies bedoelt, een echt basisinkomen – een onvoorwaardelijke en gelijke uitkering voor arm én rijk – of een gegarandeerd minimuminkomen – voor wie het nodig heeft – of nog een negatieve inkomstenbelasting – zoals Friedman dat voorstelde -, we weten het niet. ‘Dat is voer voor debat’, zo zegt ze. Hopelijk brengt het boek zelf uitsluitsel.

Lees verder...

[Notenkraker(s)] Oproep aan de organisaties van het FAN

gepubliceerd op 2 maart 2017 > Guido Deckers

Tobintaks: al 4 miljard gemist door Belgisch vertragingswerk? Op 21 februari ging de zoveelste vergadering over de invoering van een Financiële Transactietaks (FTT) door met de ministers van Financiën van tien EU-lidstaten die zich hiervoor engageerden. Met onder meer minister Van Overtveldt op de rem, slepen de onderhandelingen al jaren aan. Per dag vertraging, lopen de landen tientallen miljoenen euro aan belastingopbrengsten mis.

Lees verder...

[Notenkraker(s)] In België gaan we recht door de muur ?

gepubliceerd op 2 maart 2017

Internationaal beleid en chaotische avonturen (Trump / Brexit) kunnen weliswaar onze aandacht afleiden: maar ook in België wachten ons belangrijke keuzes . Nu al bijna een jaar zijn de belastinginkomsten te laag ,kwartaal na kwartaal, en biedt de regering Michel steedsnieuwe oplossingen: de indexsprong, maatregelen m.b.t. de sociale uitkeringen en de werklozen, pensioenen , bepaalde medicijnen ... alles is goed om zowel de sociale bescherming af te bouwen en tegelijk de investeringen in openbare diensten zoals de spoorwegen of het postkantoor te verminderen.
Lees verder...

[Actie] Platform ‘BELFIUS IS VAN ONS’ ziet geen heil in beursgang staatsbank

gepubliceerd op 27 januari 2017 > Eric Goeman


Brussel, 24 januari 2017 - 21 middenveldorganisaties uit heel België zetten hun schouders onder een platform ‘BELFIUS IS VAN ONS’ dat de toekomst van Belfius onder de aandacht wil brengen en pleiten voor een bank die focust op haar maatschappelijke opdracht.
Minister van Financiën Johan Van Overtveldt heeft recent laten weten dat hij een gedeeltelijke beursgang van Belfius “een valabele optie” vindt. Hiermee reageerde hij op een denkpiste van Belfius-CEO Marc Raisière. Het platform ‘BELFIUS IS VAN ONS’ pleit voor een grondig debat over de maatschappelijke waarde van Belfius alvorens een dergelijke stap te zetten.
Lees verder...

[Diogenes van Gent] Kiezen tussen Le Pen en Fillon is kiezen tussen pest en cholera.

gepubliceerd op 27 januari 2017 > Diogenes van Gent

Naar alle waarschijnlijkheid zullen de Fransen in 2017 tijdens de tweede ronde van de presidentsverkiezingen de keuze hebben tussen twee rechtse kandidaten. Dat zou dan al de derde keer zijn sinds het bestaan van de Vijfde Republiek.

De eerste keer was het in 1969, een jaar na de studentenrevolte en de grote algemene staking. De kandidaat van de traditionele socialistische partij, Gaston Defferre, die tot de rechtervleugel van de partij behoorde, had bij de eerste ronde amper 5 % van de stemmen gekregen. Tijdens de tweede ronde ging het tussen de gaullist Pompidou en de centrist Poher.
JPEG

Lees verder...

[Diogenes van Gent] Kerstmis 2016 met Corbyn, Sanders, de Brexit en Trump.

gepubliceerd op 18 december 2016 > Diogenes van Gent

Omdat nergens in hun heilige geschriften de geboortedatum van de zoon van hun god vermeld wordt, hebben de kristenen daarvoor dan maar de dag genomen, waarop in het noordelijk halfrond de zon weer wat langer zichtbaar is, een dag die al eeuwenlang gevierd werd door mensen, die door de kristenen heidenen genoemd werden.
JPEG

Lees verder...

[Diogenes van Gent] Afscheid van Fidel.

gepubliceerd op 5 december 2016 > Diogenes van Gent

Fidel Castro is dood. Met hem verdwijnt de meest verdienstelijke revolutionair van de twintigste eeuw.

De revoluties in Rusland en China hebben het kapitalisme vernietigd, maar in de plaats is een totalitaire staat gekomen. Dat gaf meteen een argument aan de tegenstanders van het socialisme. Op Cuba is het heel anders verlopen. De kapitalistische uitbuiting is er verdwenen zonder dat een nieuwe diktatuur ontstaan is, wat de Westerse pers ook moge beweren. De Cubaanse Revolutie was daardoor tijdens de woelige jaren zestig van de vorige eeuw een lichtend voorbeeld voor de opstandige jeugd in het Westen, omdat ze aantoonde dat socialisme wel degelijk mogelijk is zonder diktatuur.
JPEG

Lees verder...

[Diogenes van Gent] De overwinning van Donald Trump.

gepubliceerd op 16 november 2016 > Diogenes van Gent

Dat is dan het goede nieuws bij de overwinning van Donald Trump, die mij niet verbaast.

De neoliberale mondialisering is slecht voor de meerderheid van de mensen, voor de meerderheid van de Europeanen, voor de meerderheid van de Amerikanen, en vroeg of laat merken de mensen dat wel, ondanks de prietpraat en de leugens van de lakeien van het kapitalisme, die veel van de hedendaagse politici zijn, ook bij de linkse partijen.
JPEG
Lees verder...

[Kalender] debat met Mark Blyth over De toekomst van geld

gepubliceerd op 27 oktober 2016 > 11.be

11.debat met Mark Blyth: De toekomst van geld De Schotse professor Mark Blyth die in de VS doceert, heeft een eigenzinnige mening over geld en economie. Het monetair systeem zoals we het nu kennen, wordt meestal beschouwd als een vaststaand feit waar weinig aan getornd kan worden. Maar is dat echt zo? Professor Blyth legt enkele alternatieven op tafel. Wat denken we bijvoorbeeld van ’helikoptergeld’, een term van zijn hand? En hoe kan geld ingezet worden als hefboom voor ontwikkeling?

Lees verder...

[Notenkraker(s)] Samsung in vuur en vlam

gepubliceerd op 27 oktober 2016

Tijd voor Samsung om zijn veiligheidsbeleid voor consumenten én werknemers te wijzigen Door Alejandro González met dank aan Somo.nl De spontaan brandende en ontploffende telefoons van Samsung hebben de Zuid-Koreaanse elektronicagigant hoofdrolspeler gemaakt in éen van de schadelijkste en duurste veiligheidsschandalen in de geschiedenis van de elektronica-industrie.

Lees verder...

[Diogenes van Gent] De overwinning van onze Waalse kameraden.

gepubliceerd op 27 oktober 2016 > Diogenes van Gent

De neoliberalen zijn razend. Voor mij is deze 24ste oktober de mooiste dag van 2016. De regering van het kleine Wallonië heeft niet gekapituleerd voor de Europese arrogantie. CETA komt er niet en daardoor ziet het ernaar uit dat TTIP hetzelfde lot zal beschoren zijn.

JPEG

Lees verder...

[Actie] Donderdag 29 september: nationale betoging in gemeenschappelijk front.

gepubliceerd op 29 september 2016 > Eric Goeman

Donderdag 29 september: nationale betoging in gemeenschappelijk front. Vanaf 11.00u. Vertrek 11.30 Vertrek aan het Noordstation Brussel

Lees verder...

[Gentse Feestendebatten 2017] Is debatteren op de Gentse Feesten deel van het verzet of gewoon het zoveelste evenement?

gepubliceerd op 14 juli 2016 > Eric Goeman

Is debatteren op de Gentse Feesten deel van het verzet of gewoon het zoveelste evenement?

Zeven jaar geleden bij het “jubileum” naar aanleiding van de 20ste debattenreeks schreef Eric Corijn, stadssocioloog Centre for Urban Research COSMOPOLIS - City, Culture & Society Vrije Universiteit Brussel, het volgende statement:

“Twintig jaar maatschappelijk relevant debatteren is ongezien in deze tijd.


Lees verder...

[Diogenes van Gent] De Brexit, een eerste kleine stap naar een sociaal Europa.

gepubliceerd op 26 juni 2016 > Diogenes van Gent

Een sociaal Europa is alleen mogelijk, wanneer de Europese verdragen grondig gewijzigd worden. Elke wijziging van de Europese verdragen vereist het akkoord van alle lidstaten. Een verdragswijziging om tot een sociaal Europa te komen is alleen mogelijk, wanneer gelijktijdig alle lidstaten een linkse regering hebben. Alleen wie in sprookjes gelooft, acht zo iets mogelijk. Daarom is een sociaal Europa alleen mogelijk, wanneer we met een schone lei herbeginnen, of anders gezegd, wanneer de staten, die een sociaal Europa willen, de huidige Egoïsten-Unie verlaten en samen een nieuw Europa oprichten, dat de sociale verwezenlijkingen van de vorige eeuw handhaaft.
JPEG

Lees verder...

[Notenkraker(s)] Waarom het basisinkomen geen progressieve oplossing kan zijn

gepubliceerd op 26 juni 2016 > Francine Mestrum

De meeste voorstanders van het basisinkomen gaan meestal enkel in op de tegenstanders van de rechterzijde, die dan aanvoeren dat mensen niet langer bereid zullen zijn om te werken. Maar ze vergeten zo makkelijk dat er ook vanuit de linkerzijde geldige argumenten zijn om zich tegen een basisinkomen te verzetten. We moeten Philippe van Parijs daarom dankbaar zijn dat hij zich specifiek tot de sociaal-democratie heeft gericht om zijn voorstellen te verdedigen.

Lees verder...

[Actie] FAN Actie dag Donderdag 9 juni 2016

gepubliceerd op 22 juni 2016 > Eric Goeman

“Vandaag betalen de werkenden, de werklozen, de zieken, de gehandicapten, de ouderen met te lage pensioenen, ouders op zoek naar kinderopvang, het onderwijs, de cultuur en de armsten de belastingen van de Panama-fiscale vluchtelingen”.

Lees verder...

[Actie] 1 mei 2016

gepubliceerd op 29 april 2016 > Eric Goeman


Lees verder...

[Zidm > 01/2015 - 07/2017] Wat Europa moet weten over het belastingparadijs Nederland.

gepubliceerd op 10 maart 2016 > Eric Goeman

Nederland zit sinds 1 januari op een voorzittersstoel van de Europese Unie. Dat biedt ons een geschikte gelegenheid om een goed bewaard Nederlands geheim voor de schijnwerpers te zetten: Nederland is één van de belangrijkste belastingparadijzen in Europa en in de wereld.

JPEG - 147.9 kB

Lees verder...

[Attac Internationaal] Neem vluchtelingen op - Maak een einde aan alle oorzaken die tot ontvluchten aanleiding geven.

gepubliceerd op 10 maart 2016 > Attac Europe

Vluchtelingen strandend in spoorwegstations; scherpe prikkeldraad die haastig langs de grenzen wordt uitgerold; extreme sociale ongelijkheid en toenemend geweld - wat Europa sinds lang beschouwt als een noodtoestand is voor steeds groter wordende delen van de wereldbevolking de harde realiteit.


Lees verder...

[Notenkraker(s)] De linkerzijde wereldwijd: met vallen en opstaan

gepubliceerd op 10 maart 2016 > Francine Mestrum (Global Social Justice)

De overwinning van Syriza in Griekenland, de linkse regering in Portugal, het fantastisch succes van Podemos in Spanje, een nieuwe linkse voorzitter van de Labour partij in Groot-Brittannië, het verrassende succes van Bernie Sanders in de democratische voorverkiezingen in de VS … Het is veel te vroeg om een grondige analyse te maken van wat er feitelijk aan het gebeuren is, maar van één ding kunnen we zeker zijn: heel veel mensen, en vooral jongeren, willen iets anders, ze geloven niet langer in het neoliberale TINA-beleid, ze denken dat er té veel ongelijkheid in de wereld is, ze weten dat ze tot de 99 % behoren terwijl de overige 1 % alle belangrijke beslissingen neemt en géén belastingen betaalt. Ze weten dat ‘de elites’, het ‘establishment’, of ‘la casta’ enkel luisteren naar hen die ook betalen, de CEO’s van beleggingsfondsen, olie- en autobedrijven, de farma-industrie, de mijnbouwondernemingen.

Lees verder...

[Notenkraker(s)] Social commons

gepubliceerd op 7 januari 2016 > Francine Mestrum

Als klimaatrechtvaardigheid sociale rechtvaardigheid is, dan is sociale rechtvaardigheid ook klimaatrechtvaardigheid: ze gaan hand in hand en zijn zijn essentieel voor de antisystemische strijd.

Lees verder...

[Diogenes van Gent] Kerstmis 2015, met oorlogsvluchtelingen en islamitische fascisten.

gepubliceerd op 12 december 2015 > Diogenes

Met Kerstmis wordt er steeds over vrede gesproken, al zijn er verschillende meningen over wat moet gedaan worden om de vrede te bewaren. Zo vinden egoïsten en bange mensen dat vrede vereist dat iedereen zich neerlegt bij de bestaande orde, zowel op lokaal als op internationaal vlak, zodat de bevoorrechten van alle slag niet bang moeten zijn om hun voorrechten te verliezen.
JPEG

Lees verder...

[Notenkraker(s)] Vermogens dragen maar weinig bij aan de tax shift

gepubliceerd op 24 oktober 2015 > Guide Deckers

Volgens de regering Michel vernietigen loonlasten de tewerkstelling. Om dit probleem te verhelpen is het begrip tax shift uitgevonden: een verschuiving van belastingen op inkomen uit arbeid naar consumptie, milieu en vermogen. Intussen kennen we het resultaat van de tax shift die de regering ontwikkelde en weten we dat het de werknemers, de zieken, de mensen in armoede en de werklozen zijn die de rekening betalen via consumptiebelastingen en besparingen in de sociale uitgaven.

Lees verder...

[Diogenes van Gent] Van Europese Unie tot Egoïsten-Unie.

gepubliceerd op 30 september 2015 > Diogenes van Gent

Wat er zich binnenskamers heeft afgespeeld in de Europese regeringsgebouwen in de periode tussen de verkiezingsoverwinning van Syriza en de kapitulatie van de Griekse regering voor de neoliberale diktatuur van de Europese Unie, zal pas over vele jaren volledig geweten zijn, maar toch zijn er nu al voldoende aanwijzingen om aan te nemen dat Alexis Tsipras geloofd heeft dat hij de neoliberale Europese leiders kon overtuigen met redelijke argumenten. Deze fatale vergissing heeft er onafwendbaar toe geleid dat hij uiteindelijk ingestemd heeft met een overeenkomst, die de meerderheid van de Grieken nog erger zal treffen dan de vorige Europese diktaten.
JPEG

Lees verder...

[Diogenes van Gent] Het bruuske einde van de Griekse lente.

gepubliceerd op 20 juli 2015 > Diogenes van Gent

Tot 5 juli leek het nochtans goed te gaan. Een grote meerderheid van de Griekse kiezers had OXI gestemd en zich op die manier akkoord verklaard met de voortzetting van de strijd tegen de neoliberale dwingelandij.
JPEG

Lees verder...

[Gentse Feestendebatten 2017] HOU ZELF DE GENTSE FEESTENDEBATTEN GRATIS!

gepubliceerd op 10 juli 2015 > Eric Goeman

Beste vrienden,

Een kritisch monument van de Gentse Feesten, de debatten, dreigt te verdwijnen. 25 jaar al slagen we er in om - middenin het feestgewoel - de debatcultuur aan te zwengelen door een ruim publiek te confronteren met boeiende sprekers uit binnen- en buitenland. Een tiendaagse krachttoer die wijdverspreid over de tongen gaat maar nu door de Gentse subsidiepolitiek monddood wordt gemaakt.

De 26ste editie is inderdaad bedreigd.

Lees verder...

[Notenkraker(s)] Griekenland-EU: welke tegenstellingen, welke solidariteit?

gepubliceerd op 19 juni 2015 > Filip De Bodt

De komende dagen speelt zich opnieuw een belangrijke match af tussen de Europese Unie en Griekenland. De inzet is hoog: krijgt Griekenland verder geld om zijn lopende leningen af te betalen of wordt de kraan dicht gedraaid. DE EU wil verdere inleveringen, zegt een groot deel van de pers, Griekenland niet. Klopt dit plaatje of gaat het eerder over welke inleveringen men wil?


Lees verder...

[Attac Vlaanderen] Zet jullie schrap!

gepubliceerd op 10 juni 2015 > Eric Goeman

Twee weken terug verkeerden de stad Gent en haar burgers na het binnenhalen van haar eerste vaderlandse voetbaltitel in een ongeziene overwinningsroes. Een grote mensenmassa vierde op Pinksterzondag gretig en grondig feest. Het leek alsof de Gentse Feesten dit jaar vervroegd werden ingezet. Waar sommigen nog steeds in een overwinningsroes verkeren, zijn enkele Gentse organisaties die sinds jaar en dag de Gentse Feesten ook een culturele en maatschappelijke functie geven ondertussen op slag nuchter.

Lees verder...

[Diogenes van Gent] Een halve waarheid van Leider Bart De Wever.

gepubliceerd op 5 juni 2015 > Diogenes van Gent

Leider Bart De Wever verkondigt dat een beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd er zal toe leiden dat meer werklozen werk vinden, omdat ze dan harder naar werk zullen zoeken.
Hij staat niet alleen met die bewering. Al sinds de invoering van de werkloosheidsuitkeringen, beweert de hele rechterzijde dat ze het aantal werklozen doen toenemen, omdat ze een hangmat zijn voor luiaards en profiteurs. Ook de teorie van de aktieve welvaartstaat van Frank Vandenbroucke, de SPA-kollaborateur met het neoliberalisme, ging daar impliciet van uit, en stelde daarom dat de werklozen "geaktiveerd" moesten worden. Sindsdien is de "aktivering" voortdurend harder geworden.
JPEG

Lees verder...

[Actie] Top van de Volkeren op 11 juni 2015 te Brussel

gepubliceerd op 31 mei 2015 > Building alternatives

Een platform van meer dan 50 Belgische, Europese en Latijns-Amerikaanse sociale organisaties roepen op voor de Volkerentop: uitbouw van alternatieven in Latijns-Amerika en Europa. Die organiseren we parallel aan de officiële top tussen de landen van Latijns-Amerika, de Caraïben en de Europese Unie. Mis dit unieke evenement niet.

Lees verder...

[Diogenes van Gent] De niet-Europese doden van de Middellandse Zee.

gepubliceerd op 30 april 2015 > Diogenes

Gedurende de eerste vier maanden van dit jaar zijn in de Middellandse Zee al meer mensen verdronken dan er op 11 september 2001 in New-York zijn omgekomen door de aanslag op het WTC. Er is wel een enorm verschil tussen de mensen die vandaag sterven in de Middellandse Zee, en de mensen, die in New-York zijn omgekomen. De doden van New-York behoorden tot het Amerikaanse supervolk en die van de Middellandse Zee tot allerlei minderwaardige volkeren.
JPEG

Lees verder...

[Attac Internationaal] VOOR EEN DEMOCRATISCH EN SOLIDAIR EUROPA

gepubliceerd op 23 maart 2015 > Attac Spanje / RAP

De economische crisis heeft in Europa gezorgd voor een versnelde invoering van een neoliberale orde gesteund op het totalitarisme van de financiële markt. De primauteit van het geld op de soevereiniteit van het volk verandert de burgers in gevangen verbruikers.

Lees verder...

[Diogenes van Gent] Europa op weg naar een ongewone oorlog.

gepubliceerd op 11 februari 2015 > Diogenes van Gent

De aanslag op Charlie Hebdo was het werk van mensen, die bij ons niet alleen de vrijheid van meningsuiting willen vernietigen, maar alles wat gebaseerd is op de ideeën van de Verlichting. Ze willen ons met geweld de wrede diktatuur van hun god Allah opleggen en de vrouwen dwingen zich te onderwerpen aan de mannen. Ze hebben de oorlog verklaard aan onze demokratie.
JPEG

Lees verder...

[Diogenes van Gent] De overwinning van Syriza.

gepubliceerd op 28 januari 2015 > Diogenes van Gent

Als de aankondiging van het begin van een nieuwe lente voor Europa na een meedogenloze winter klonk het nieuws uit Athene, die avond van de 25ste januari. Syriza had glansrijk de Griekse parlementsverkiezingen gewonnen. Het Griekse volk had de neoliberale diktatuur afgewezen.
JPEG

Lees verder...

[Notenkraker(s)] Manaos roept het Global Biodiversity Sociaal Forum bijeen

gepubliceerd op 23 januari 2015 > Manaus

Twee maanden voor de nieuwe gecentraliseerde zitting van het Wereld Sociaal Forum (WSF) in de Tunesische hoofdstad, zullen vele Braziliaanse middenveldorganisaties samenkomen in Manaus, de hoofdstad van de staat Amazonas (Brazilië), voor het Global Biodiversity Sociaal Forum (FSMBIO).

Lees verder...

[Notenkraker(s)] Charlie Hebdo is niet alleen

gepubliceerd op 15 januari 2015 > Frank Roels

Journalisten en klokkenluiders zijn overal in gevaar. Ze worden op dit ogenblik even vergeten, maar onze helden inzake nieuwsgaring zijn Bradley Manning, Julian Assange en zijn Wikileaks, en Edward Snowden. Ze hebben immers de misdaden van de Amerikaans-Britse oorlogen aan het licht gebracht; dat betalen ze met levenslange opsluiting.
Lees verder...

[Actie] Nous sommes Charlie cartoon

gepubliceerd op 12 januari 2015 > Karlos


Lees verder...

[Kalender] Een documentaire 25 jaar Eric Goeman en 25 jaar Gentse Feesten debatten

gepubliceerd op 11 januari 2015 > Eric Goeman

In deze documentaire richten we de lens op de 25ste editie van deze debattenreeks en werpen we een terugblik op de geschiedenis van dit opmerkelijk Gents gebeuren. Samen met vzw Trefpunt organiseert Eric Goeman al 25 jaar onafgebroken lange en diepgaande debatten tijdens de Gentse Feesten. Ieder jaar maakt Eric Goeman maatschappelijk relevante thema’s tot onderwerp van discussie, debat en dialoog tussen panelleden met een academische en/of activistische achtergrond uit zowel Vlaanderen als Nederland.


Lees verder...

[Diogenes van Gent] Kerstmis 2014 met islamitische fascisten en de strijd van Leider Bart De Wever tegen de werklozen.

gepubliceerd op 11 januari 2015 > Diogenes van Gent

Zoals de traditie het wil, zal er ter gelegenheid van Kerstmis weer veel over vrede gesproken worden, maar voor heel wat mensen betekent vrede dat de zwakken en de armen zich niet met geweld verzetten tegen de verdrukking, de uitbuiting en de vernederingen, die ze ondergaan, zodat de onrechtvaardige samenleving ongestoord kan blijven bestaan, want de machtigen en rijken van deze wereld hebben nog nooit vrijwillig afstand gedaan van hun voorrechten en hun rijkdom en zijn vandaag ook niet van plan dat te doen.

JPEG

Lees verder...

[Diogenes van Gent] Het niet zo ongewone geweld van 6 november.

gepubliceerd op 15 november 2014 > Diogenes van Gent

Leider Bart De Wever is historikus. Het kan hem dus onmogelijk onbekend zijn dat er niets ongewoons is aan gevechten tussen ordehandhavers en betogers, zoals die op het einde van de grote vakbondsbetoging van 6 november. Dergelijke gebeurtenissen doen zich met de regelmaat van de klok voor sinds de mensheid sociale konflikten kent en dat is al veel langer dan het kapitalisme bestaat.
JPEG

Lees verder...

[Andere organisaties] Laat de Financiële Transactie Taks (FTT) niet verwateren!

gepubliceerd op 8 november 2014 > Persbericht European Civil Society

Het Europees maatschappelijk middenveld, waaronder de vakbonden, betreuren het gebrek aan vooruitgang door de 11 lidstaten in de onderhandelingen over de financiële transactietaks (FTT).

Lees verder...

[Diogenes van Gent] Demokratie is geen diktatuur van de meerderheid.

gepubliceerd op 8 november 2014 > Diogenes van Gent

De reakties van rechtse politici en journalisten op de aangekondigde vakbondsakties tegen de neoliberale hervormingen van de rechtse federale regering bewijzen, wat ik al lang wist, dat voor de rechterzijde het verschil tussen een diktatuur en een demokratie erin bestaat dat in een demokratie de bevolking haar bazen mag kiezen en in een diktatuur niet.
JPEG

Lees verder...

[Notenkraker(s)] Een choquerend nieuw rapport: De superrijken hebben half de wereldrijkdom binnengerijfd. En ze hebben hun oog al laten vallen op de andere helft.

gepubliceerd op 8 november 2014 > Eric Goeman

Blijkens een nieuw rapport heeft de rijkste één procent van de wereldbevolking de hand gelegd op dijna de helft van de rijkdom in deze wereld. Dacht u dat het hierbij zou blijven? Dank dan maar vlug wat anders. Dit is nog maar een begin.

Lees verder...

[Notenkraker(s)] Blockupyfestival: 20 - 23 november 2014 Frankfurt

gepubliceerd op 8 november 2014 > Attac DE

De blockupyprotesten tegen de politiek van de Troïka (de Europese Centrale Bank, de Europese Commissie en het Internationaal Monetair Fonds) gaan verder. De protesten zijn gericht tegen de brutale bezuinigingspolitiek die niet alleen steeds meer armoede veroorzaakt en publieke diensten afbouwt maar ook de sociale ongelijkheid tussen arm en rijk vergroot.

Lees verder...

[Notenkraker(s)] Enkele laattijdige stellingen over het Midden-Oosten, de Islam en de oorlogen die gaande zijn

gepubliceerd op 25 oktober 2014 > Stephen Bouquin

Naast de sociaaleconomische problematiek ontwikkelt zich vandaag een geopolitieke en religieuze kwestie rond het Islamfundamentalisme. De opkomst van religieus fundamentalisme is zeker niet het monopolie van de Islam. Ook binnen het christendom en het jodendom zien we gelijkaardige fenomenen met allerlei sektes, evangelische kerken en Born Again geloofsgemeenschappen die even absoluut en extreem zijn. Sinds ideologen zoals Samuel P. Huntington de thematiek van een ‘clash of civilizations’ (conflict der beschavingen) hebben gelanceerd zien we echter de aandacht vooral gaat naar het islamfundamentalisme. De thematiek van clash van beschavingen beantwoordt de nood aan een vijandsbeeld binnen een wereldsysteem dat nog steeds gedomineerd wordt door het VS-imperialisme.

Lees verder...

[Diogenes van Gent] Het offensief van Leider Bart De Wever tegen de Belgische verzorgingsstaat.

gepubliceerd op 11 oktober 2014 > Diogenes van Gent

Leider Bart De Wever heeft twee nieuwe overwinningen behaald. Eerst heeft hij zijn geliefde Vlaanderen een rechtse regering bezorgd, geleid door een van zijn vertrouwelingen. Daarna is het hem gelukt hetzelfde te doen met België, waardoor de door de welstellende Vlamingen zo gehate PS naar de oppositie verwezen werd.
JPEG

Lees verder...

[Notenkraker(s)] INVESTEREN IN TIJDEN VAN BESPARINGEN

gepubliceerd op 11 oktober 2014 > Frank Roels

Terecht concludeert Rik Van Cauwelaert in “Paleis der Natie”: “Met de huidige lage groei (…) onverkort de begrotingseisen van de Europese Commissie inlossen, is een onmogelijke en zelfs onzinnige opdracht” (De Tijd 27/9). Ook minister-president Geert Bourgeois moest vaststellen, in verband met de financiering van Oosterweel en schoolgebouwen, dat de Europese regels overheidsinvesteringen bijna onmogelijk maken. Van Cauwelaert voegt er fijntjes aan toe, dat de meerderheden in al onze parlementen “zonder verpinken” de Europese begrotingsverdragen hebben goedgestemd. Ooit zullen we op hun sterfbed vernemen wat deze verkozenen bezield heeft, om de soevereiniteit van het parlement uit handen te geven. Definitief lijkt het, want een multilateraal verdrag wijzigen/opzeggen is nauwelijks voorstelbaar.

Lees verder...

[Diogenes van Gent] Im Westen nichts Neues.

gepubliceerd op 1 oktober 2014 > Diogenes van Gent

Twaalf menselijke stemmen, vier talen, akteurs in zwart-witte kledij, een hoge wand met tinnen tegels, geen uiterlijke tekens die naar een vreselijke oorlog verwijzen, twee uur zeer aangrijpend en indrukwekkend toneel zonder pauze, "Front", opgevoerd door Thalia Theater Hamburg en NTGent.
JPEG

Lees verder...

[Andere organisaties] Meerwaardebelasting goed voor 5,2 miljard euro

gepubliceerd op 1 oktober 2014 > Jozef Pacolet

Een meerwaardebelasting op aandelen kan de Belgische overheid naar schatting 5,2 miljard euro per jaar opleveren. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het Leuvens Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) onder leiding van professor Jozef Pacolet. Volgens de onderzoekers is een meerwaardebelasting enkel doeltreffend als ze deel uitmaakt van een ruime fiscale hervorming.

Lees verder...

[Diogenes van Gent] De langzame teloorgang van het machtige Westerse rijk.

gepubliceerd op 19 september 2014 > Diogenes van Gent

Net toen in alle betrokken landen naar aanleiding van de honderdste verjaardag van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog door iedereen mooie verklaringen werden afgelegd over vrede en verzoening, hebben de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie op de gebeurtenissen in Oekraïne geregeerd op een wijze, die doet denken aan wat in 1914 gebeurd is.

JPEG

Lees verder...

[Notenkraker(s)] Wettelijk pensioen is zelden een vetpot

gepubliceerd op 12 september 2014 > Ferre Wyckmans

Onheilsprofeten verkondigen dat onze pensioenen niet betaalbaar zullen blijven. “Onjuist”, zegt Ferre Wyckmans, algemeen secretaris van de LBC-NVK. “Als de politiek de juiste keuzes wil maken, is het probleem oplosbaar." Een interview met hem wordt afgesloten met zijn commentaar op een recent OESO-rapport over pensioen. Artikel uit Ons Recht

Lees verder...

[Notenkraker(s)] We gaan niet machteloos toekijken tot alles is afgerond

gepubliceerd op 12 september 2014 > Rudy De Leeuw ( voorzitter ABVV)

"De rechtse regering is er voor de werkgevers, niet voor de werknemers. Er is geen geld voor de gewone man, terwijl de bazen een vrijbrief krijgen", stelt Rudy De Leeuw in de krant De Morgen.

In De Morgen reageert ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw voor het eerst op de vorming van de rechtse regering met N-VA, Open VLD, CD&V en MR.

Lees verder...

[Notenkraker(s)] Naar een regering voor werkgevers en rijken (ABVV)

gepubliceerd op 12 september 2014 > ABVV

Dagelijks ontvangen we informatie over de regeringsvorming die ons het ergste doet vrezen voor de solidariteit, de werknemers en voor de mensen die een sociale uitkering ontvangen… maar ook voor onze organisatie en voor de syndicale vrijheden. Noteer dat wij niet beschikken over het discussiedocument dat de twee coformateurs hebben opgesteld, maar veel informatie over de voorstellen en de gesprekken is te vinden in de pers.

Lees verder...

[Babel] Het Rotherham’s kindermisbruik

gepubliceerd op 5 september 2014 > Slavoj Zizek

De schets van wat in Rotherham is gebeurd wordt nu min of meer duidelijk: minstens 1.400 kinderen werden onderworpen aan wrede seksuele uitbuiting tussen 1997 en 2013; kinderen van slechts 11 jaar werden verkracht door meerdere daders, ontvoerd, verhandeld naar andere steden, geslagen en geïntimideerd. De daders waren (bijna uitsluitend) van Pakistaanse afkomst, en hun slachtoffers waren vaak blanke schoolmeisjes.


Lees verder...

[Gentse Feestendebatten 2017] Kleine revoluties en hun verdergaande gevolgen?

gepubliceerd op 11 augustus 2014 > Rik Pinxten

Ik constateer dat een vreemd virus zich verspreidt doorheen onze maatschappij, en dat het vlug de hele westerse cultuur aantast. Dat virus poseert als een progressieve ideologie, meet zich een realisme aan in economie en politiek dat anderen zouden missen, en produceert goud voor een heel kleine minderheid, en miserie voor een overdonderende meerderheid. Het wordt door de weinige diagnosten aangeduid met de naam neoliberalisme. Ik beweer dat het voorvoegsel ‘neo-‘ minstens kritisch moet bekeken worden. Om van het woord ‘liberalisme’ nog maar te zwijgen. Neoliberalisme refereert naar het liberalisme in die zin dat het ‘negatieve vrijheidsbegrip’ een zeer grote plaats wordt gegeven: negatief in de zin van ‘vrij van…bindingen’ (Berlin, 1958).

Lees verder...

[Notenkraker(s)] Oproep Gaza: ’Belgische politici, sla hard op tafel: wie wegkijkt bij genocide is medeplichtig’

gepubliceerd op 11 augustus 2014 > Knack

In een opiniestuk roepen tientallen professoren, auteurs en ondernemers de Belgische politici op om niet langer lijdzaam toe te kijken naar het geweld in Gaza. ’Dit is geen vrijblijvende oproep. Wij gaan u hier op afrekenen. Wie wegkijkt bij een genocide is medeplichtig.’
Lees verder...

[Diogenes van Gent] Outside of a spider a book is man’s best friend.

gepubliceerd op 6 augustus 2014 > Diogenes van Gent

Dat de groene schepen van mobiliteit van Gent de Rozier autovrij wou maken, vond ik als bewoner van de studentenbuurt een zeer goed idee. Groot was echter mijn ontgoocheling, toen ik voor het eerst de autovrije Rozier betrad. Er waren twee zinnen op het wegdek geschilderd, niet in het Nederlands of het Turks, de twee belangrijkste talen van de Gentenaars, maar in de taal van de bazen van het Vrije Westen.
JPEG

Lees verder...

[Gentse Feestendebatten 2017] Op weg naar de ecologische catastrofe en klimaatchaos?

gepubliceerd op 5 augustus 2014 > Matthias Lievens En Anneleen Kenis

Vandaag hebben we het al lang niet meer over de vraag hoe we klimaatverandering kunnen tegenhouden. Het gaat er nu om catastrofale klimaatverandering zoveel als te vermijden. Dat is het woordgebruik dat ook klimaatwetenschappers hanteren.

De mondiale energieconsumptie blijft stijgen, jaar na jaar. Ook de hoeveelheid steenkool die wordt verbrand, blijft toenemen. Sinds 2010 rijden er op deze plaat meer dan een miljard auto’s rond. Elke dag worden ongeveer 165.000 nieuwe wagens geproduceerd.

Lees verder...

[Diogenes van Gent] De demokratie van Leider Bart De Wever en zijn egoïsten.

gepubliceerd op 25 juni 2014 > Diogenes van Gent

Leider Bart De Wever heeft tijdens de voorbije verkiezingskampagne enkele uitspraken gedaan, die er doen aan twijfelen of hij wel zo intelligent is, als algemeen aangenomen wordt.
JPEG
Lees verder...

[FAN] Persbericht 19/05/2014 Welke politieke partijen kunnen na 25 mei zorgen voor meer fiscale rechtvaardigheid?

gepubliceerd op 21 mei 2014 > FAN

Het Financieel Actie Netwerk (FAN) en het Franstalige Réseau pour la Justice Fiscale (RJF) stelden 5 vragen over fiscaliteit aan de Vlaamse en Franstalige democratische politieke partijen. De studiediensten van ACV/CSC en ABVV/FGTB analyseerden de antwoorden.


Lees verder...

[Notenkraker(s)] Open brief aan de Open VLD

gepubliceerd op 21 mei 2014 > Thierry Vandries

Goede dag,

Onlangs heb ik een schrijven van Guy Verfofstatd en Maggie De Block als propaganda (in bijlage gevoegd) voor een stemafgave voor de Open VLD.

Lees verder...

[Actie] Laat ons de European Business Summit omsingelen !

gepubliceerd op 11 mei 2014 > Eric Goeman

Neen aan het Transatlantisch Verdrag (TTIP) D 19-20 D19-20 verenigt landbouwers, burgers, arbeiders, werkzoekenden en werklozen, artiesten, vertegenwoordigers van vakbonden, NGO‘s, VZW’s, collectieven van militanten en activisten. Zij zijn tegen het soberheidsbeleid en het Transatlantisch verdrag (vrijhandel tussen EU en VS) dat de handelscommissaris Karel De Gucht steunt. 15 mei 2017: onze democratie is in gevaar!
Lees verder...

[Notenkraker(s)] Europa is de inzet van deze verkiezingen

gepubliceerd op 9 mei 2014 > Vooruitgroep

’De burger ligt niet wakker van Europa, horen we al jaren. Het punt is natuurlijk dat die burger wél wakker zou moeten liggen van Europa’, stelt De Vooruitgroep. ’De globalisering vergt een geglobaliseerd antwoord.’ Europa is de inzet van deze verkiezingen


Lees verder...

[Diogenes van Gent] De Eerste Wereldoorlog of de wraak voor de moord op een kroonprins.

gepubliceerd op 29 april 2014 > Diogenes van Gent

Nu de gevolgen van het neoliberale beleid van de Europese Unie steeds duidelijker worden voor de bevolking, steekt in een aantal lidstaten het nationalisme de kop op. Als reaktie daarop wijzen de politici van links en rechts, die verantwoordelijk zijn voor dit neoliberale beleid, op de gevaren van het nationalisme, dat verantwoordelijk zou zijn voor de twee grote oorlogen van de eerste helft van de twintigste eeuw.
JPEG

Lees verder...

[Notenkraker(s)] “De eenvoudigste manier om niet te gehoorzamen aan de financiële industrie, is weigeren de schulden te betalen”

gepubliceerd op 21 april 2014

De schuld? Een sociale constructie, fundament van een willekeurig gezag, oordeelt David Graeber, Amerikaanse antropoloog en economist, die door de New York Times beschouwd wordt als één van de meest invloedrijke intellectuelen van deze tijd. De arme landen en de mensen met schulden zijn vandaag geketend aan kredietsystemen. Gevangenen van relaties, gebaseerd op geweld en op ongelijkheid en verantwoord door de moraal, beschrijft Graeber in een boek “Schuld” dat de geschiedenis van 5000 jaar geschiedenis van de schuld vertelt. “Uw schulden terugbetalen” is een dogma geworden, het is gewoon niet mogelijk dit tegen te spreken.

Lees verder...

[Diogenes van Gent] Het gevaarlijke hedendaagse konservatisme.

gepubliceerd op 8 april 2014 > Diogenes van Gent

Konservatisme betekent het bestaande willen behouden. Daarom hebben de neoliberalen gelijk, wanneer ze beweren dat links in West-Europa konservatief geworden is. Links wil immers behouden wat in het verleden met harde en vaak bloedige strijd van de toenmalige konservatieven is afgedwongen, namelijk de demokratie en de sociale zekerheid. Dat zijn verwezenlijkingen, waarop de linksen van vroeger fier mogen zijn en het is de plicht van de linksen van vandaag ze te verdedigen tegen de neoliberalen, die ze willen vernietigen.

JPEG

Lees verder...

[Diogenes van Gent] Thuiswerken en thuispesten dankzij het internet.

gepubliceerd op 26 maart 2014 > Diogenes van Gent

De bewonderaars van de zogenaamde kennisekonomie vinden het fantastisch dat veel mensen geen tijd meer hoeven te verliezen door zich naar hun werk te begeven, daar ze dankzij het internet thuis kunnen werken.

Ik ben blij dat ik met pensioen ben, zodat ik niet meer onder druk kan gezet worden om thuis te werken, want thuiswerken is een modern middel van de kapitalisten om mensen uit te buiten en ze weerloos te maken tegen uitbuiting.
JPEG

Lees verder...

[Notenkraker(s)] “Sterke exodus van vermogende personen uit Californië na verhoging van staatsbelasting”

gepubliceerd op 12 maart 2014 > www.taxjustice.net

… of dat is wat je minstens had kunnen denken wanneer je heel wat berichten in de hyperventilerende VS. media had gelezen omtrent de Californische beslissing om inkomens van meer dan 1 miljoen $ te belasten met een tarief van 13.3%. Dat is het hoogste tarief in gans de Verenigde Staten en dit zal leiden tot een gigantische exodus van vermogende burgers uit Californië, naast een economische collaps, aardbevingen en allerhande echt vreselijke dingen. Dergelijke berichtgevingen van dertien in een dozijn verschijnen onder bloedstollende titels zoals “Miljoenen vluchten uit Californië omwille van het progressieve belastingsysteem”.

Lees verder...

[Attac Vlaanderen] Music for Life, het jaarlijkse liefdadigheidscircus, legde slechts pleisters op de wonden.

gepubliceerd op 28 december 2013 > 27/12/2013 Persbericht Attac Vlaanderen

Het jaarlijkse “Music for Life” evenement, plaatjes draaien en pannenkoeken bakken voor het goede doel, deze keer voor meer dan 700 goede doelen, is ten einde. Armoede en ellende gecombineerd met de jinglebell romantiek van de Kerstdagen, verwarmt de charitatieve harten, maar zwijgt in alle talen over de oorzaken van de groeiende sociale ongelijkheid in de wereld. Want dat zou het liberale optimisme van de mensen aantasten en hen met de neus op de feiten drukken: dat de rijken rijker worden en de armen intussen armer is geen natuurwet of geen ziekte, maar het gevolg van economische en politieke beslissingen die genomen zijn en worden door de politieke klassen en waarbij vooral de rijken en de multinationale ondernemingen, kortom de belangrijkste verzameling belastingontduikers, beter worden.


Lees verder...

[Actie] Wie wil de Europese top blokkeren?

gepubliceerd op 8 december 2013 > Eric Goeman


Lees verder...

[FAN] Tax Justice Network en ondoorzichtigheidindex FSI 2013: België is transparanter geworden, maar blijft wel een fiscaal paradijs…

gepubliceerd op 22 november 2013

Deze week lanceerde Tax Justice Network (TJN) de editie 2013 van zijn financiële ondoorzichtigheidindex (Financial Secrecy Index).

Deze index, die uniek is in de wereld, stoelt op de combinatie van een ondoorzichtigheidindex (geheimhoudingsindex) met het financiële gewicht van de onderzochte landen. Zo ontstaat een klassement van territoria die op actieve en agressieve wijze de ondoorzichtigheid organiseren van de wereldfinanciën.

Lees verder...

Recente nieuwigheden

Nieuwsberichten


Artikels

Op de sites waarvan het nieuws is overgenomen


In de fora

Nieuws overnemen van de hele site - RSS lijn [2.0] RSS lijn [Nieuws overnemen van de hele site]
 
In- & Uitschrijven
Zand in de machine
Attac persberichten
Kalender
« Februari 2018 »
M D W D V Z Z
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
 
Trefwoorden
 
 Attac Vlaanderen  |  Statistieken  |  Privé-ruimte  |  Alle rubrieken  |  Alle documenten

Verwittiging - De gepubliceerde documenten weerspiegelen, tenzij anders vermeld, niet noodzakelijk het standpunt van Attac Vlaanderen. Zij zijn de standpunten van hun auteur(s) en eventueel van werkgroepen of andere organisaties. Dat de documenten hier gepubliceerd worden is omdat wij willen meegenieten van beschikbare ideeën en expertises om samen onze toekomst te heroveren en aan die andere mogelijke wereld te werken.

Logo Creative Commons
Alle teksten van deze site mogen gebruikt en gecopiëerd worden onder de voorwaarden van toepassing van de Creative Commons Licentie.