Attac logo
Associatief netwerk voor een Taks op financiële Transacties
en voor het Aansterken van de Civiele maatschappij
Beginpagina    Zand in de Machine    ZidM > 2009    De Post: dringend een ander beleid gevraagd  
| thema: liberalisering  |
 

De Post: dringend een ander beleid gevraagd

> Michel Van Hoorne, Eric Goeman - gepubliceerd op 13 oktober 2009

In een opiniestuk dat onze kwaliteitskranten niet de moeite vonden op te nemen verzetten een reeks syndicalisten, academici en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld zich tegen het beleid van sluiting van postkantoren, aanvallen op de werkvoorwaarden van het personeel, liberalisering en privatisering van de Post. Een opiniestuk van gelijkaardige inhoud werd gepubliceerd in het Frans in Le Soir.

Sinds enkele weken voeren de inwoners van Louvain-la-Neuve actie tegen de sluiting van hun Postkantoor en sinds enkele dagen bezetten zij het gebouw. Deze gebeurtenissen die in de Franstalige media ruime aandacht kregen, werpen opnieuw een schril licht op de absurditeit van het huidige beleid van de Belgische Post. De directie wil ten koste van alles besparen. Dit betekent nu dat er druk uitgeoefend wordt de bezetters uit het gebouw te laten verwijderen. De burgers laten zich steeds minder vangen door het verhaaltje dat de Postpunten een volwaardig alternatief voor de Postkantoren zouden zijn. Een enquête van Test-Aankoop dit voorjaar heeft dit reeds duidelijk aangetoond. De situatie in Louvain-la-Neuve is des te absurder, omdat de Directie van de Post nagelaten heeft tijdig het huurcontract voor zijn kantoor op te zeggen, zodat er nog gedurende 3 jaar huur zal moeten betaald worden.

Een en ander past in het beleid van de Post die geleidelijk de helft van zijn kantoren sluit, ieder jaar 1500 jobs schrapt en de postbodes geleidelijk door postbestellers met nepstatuten vervangt. Is dit verwonderlijk? Neen, als je weet dat 25% van de Post in 2005 verkocht werd aan het Brits investeringsfonds, CVC Capital Partners. Dit fonds is gespecialiseerd in de herstructurering van openbare ondernemingen om er het maximum aan winst uit te halen, zoals men letterliljk op hun website kan lezen. Twee maand geleden heeft CVC in alle stilte zijn deelname in het kapitaal van de Post tot 50% verhoogd. De huidige baas van de Post Johnny Thijs is ,zoals trouwens ook Belgacom baas Didier Bellens, een ex-consultant van CVC en onlangs werd bekend dat hij voor de groep nog altijd bepaalde opdrachten uitvoert.

Zoals de Directie van de Post aangeeft zal de sluiting van Postkantoren een besparing van 75 miljoen euro per jaar toelaten. Dit is minder dan de huidige winst en peanuts vergeleken met de 900 miljoen die de Directie aan eigenaars wil uitdelen. Is dit het beheer dat men voor een openbare dienst wenst? De gebeurtenissen tijdens de voorbije jaren, zoals de tientallen acties van bezorgde burgers in heel het land, werden allen door de Post genegeerd. Zonder koerswijziging zal de afbraak van de Post verder gaan.

De oorzaak van deze afbraak is de liberalisering, een keuze die onze regeringen op Europees niveau gemaakt hebben en die gevaarlijk en absurd is . Straks rijden bestelwagentjes van verschillende concurrerende firma’s door onze straten om post te bedelen. Hoe rijm je dit met de strijd tegen de klimaatopwarming die onze overheden belijden? De logica van snelle maximale winst leidde reeds tot de omschakeling van postvervoer per spoor naar transport per vrachtwagen. Op een ogenblik dat de financiële crisis ernstige economische schade toebrengt , zet de liberalisering de tewerkstelling verder op de helling. Men moet echter eveneens de aan gang zijnde privatisering in vraag stellen.

Wat te doen? Het huidige beheerscontract loopt op zijn einde en de regering zal in de komende weken aan het Parlement de modaliteiten moeten voorstellen waaronder de door Europa geëiste volledige liberalisering van de postbestelling tegen 1 januari 2010, zal toegepast worden. Om kwaliteitsvolle postservice te vrijwaren, inclusief de Postbank die dicht bij de (vooral oudere en minvermogende) bevolking staat, dringen twee koersveranderingen zich op. Ten eerste moeten wij eisen dat het CVC investeringsfonds uit het kapitaal van de Post gehaald wordt en wij terugkomen tot een 100% publieke Post, gefocust op de dienstverlening aan de bevolking en niet op winst. Ten tweede, moeten we een volledige herziening eisen van de voorwaarden voor de liberalisering van de Post, zoals zij eind 2008 aangekondigd werden door Minister Van Quickenborne na goedkeuring door de op haar laatste benen lopende regering Leterme I. Deze voorwaarden zijn zeer gunstig voor concurrenten van de Post die maar al te graag de meest rendabele sectoren van de postmarkt willen overnemen die dreigen de aftakeling van de diensten aan de bevolking en de werkvoorwaarden van het personeel in deze sector te versnellen.

Parallel hiermee moet het beheerscontract op een volledig andere leest geschoeid worden om overeen te stemmen met de opdrachten van openbare dienstverlening aan de bevolking. Het absurde criterium dat het aantal postkantoren drastisch beperkt moet herzien worden. Een studie van Eurostat wees reeds eind 2007 op een te gering aantal postkantoren in ons land. Sindsdien werden er nog talrijke gesloten. Het is nodig terug te keren tot een minimum van 1200 postkantoren die bankdiensten aanbieden.

Op een ogenblik dat de effecten van de gedereguleerde vrije markt pijnlijk duidelijk zijn, is het van fundamenteel belang de verdediging op te nemen van sterke en moderne openbare diensten, d.w.z. ten dienste van de bevolking. Dit geldt in het bijzonder voor de postdiensten.

Tekenden eveneens dit opniniestuk:
Caroline Copers, Algemeen Secretaris Vlaams ABVV); Alain Clauwaert, Nationaal Voorzitter De Algemene Centrale ABVV; Bart Staes, Europees Parlementslid Groen!; Maya Detiège, volksvertegenwoordiger SP.A; Stefaan Van Hecke, volksvertegenwoordiger Groen!; Mark Elchardus, Hoogleraar sociologie, Vrije Universiteit Brussel; Koen Raes, Hoogleraar Rechtfilosofie en Ethiek, Ugent; Dirk Van Duppen, Geneeskunde voor het volk, laureaat Prijs voor de Democratie 2009; Jan Bundervoet, professor arbeidssociologie, KULeuven; Ronald Commers, Gewoon Hoogleraar ethiek en wijsbegeerte, Ugent; Wouter De Vriendt, volksvertegenwoordiger Groen!; Hendrik Vermeersch, Secretaris BBTK BHV; Peter Mertens, voorzitter PVDA; Erik De Bruyn, voorzitter SP.A-ROOD; Filip Watteeuw, Vlaams volksvertegenwoordiger Groen!; Jan Roegiers, Vlaams volksvertegenwoordiger SP.A; Bart Van Malderen, Vlaams volksvertegenwoordiger SP.A, schepen Dendermonde.


Spip-redacteur:   francis
 
 
In- & Uitschrijven
Zand in de machine
Attac persberichten
Kalender
« Februari 2018 »
M D W D V Z Z
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
 
Trefwoorden
 
 Attac Vlaanderen  |  Statistieken  |  Privé-ruimte  |  Alle rubrieken  |  Alle documenten

Verwittiging - De gepubliceerde documenten weerspiegelen, tenzij anders vermeld, niet noodzakelijk het standpunt van Attac Vlaanderen. Zij zijn de standpunten van hun auteur(s) en eventueel van werkgroepen of andere organisaties. Dat de documenten hier gepubliceerd worden is omdat wij willen meegenieten van beschikbare ideeën en expertises om samen onze toekomst te heroveren en aan die andere mogelijke wereld te werken.

Logo Creative Commons
Alle teksten van deze site mogen gebruikt en gecopiëerd worden onder de voorwaarden van toepassing van de Creative Commons Licentie.