Attac logo
Associatief netwerk voor een Taks op financiële Transacties
en voor het Aansterken van de Civiele maatschappij
Beginpagina    Babel    Articles en Français    Entreprises transnationales : sujet de (quel) droit ?  
| thema: mensenrechten , transnationalen  |
 

Entreprises transnationales : sujet de (quel) droit ?

> Delphine Abadie - gepubliceerd op 10 december 2009

Deze analyse van Delphine Abadie wijst op eén van de huidige belemmeringen voor het internationale recht die de ratificatie door België van het Facultatief Protocol inzake economische, sociale en culturele rechten zou hebben.

Tijdens de laatste decenium hebben staten en internationale organisaties de invloed van internationale wetten over de mensenrechten steeds belangrijker gemaakt - niet dat deze nieuwe normen evenredig veel aandacht besteedt aan de internationale machtvan een bepaalde categorie actoren, namelijk de transnationale bedrijven en andere ondernemingen die buitengaats actief zijn.

In eerste instantie, kijkt Dephine Abadie naar waarom het in dit verband belangrijker is dan ooit dat het nationale recht van staten als België een toepassingsgebied heeft dat zich buiten de grenzen uitstrekt, dat wil zeggen dat haar rechtsbevoegdheid ook dochterondernemingen van transnationale ondernemingen in het buitenland, met name in de ontwikkelingslanden, omvat.

Verder schenkt ze in een tweede deel aandacht aan een reeks formidabele obstakels die waarmee de potentiële slachtoffers nog steeds te maken krijgen in hun strijd tegen de straffeloosheid van het bedrijfsleven. Er zijn vele gevallen bekend van het rechtstreekse of onrechtstreekse effect aan de schending van fundamentele mensenrechten waar sommige multinationals aan hebben bijgedragen. Dat blijkt ondermeer uit de toename tijdens de laatste decennia van de processen die slachtoffers van vermeende schendingen, ondanks de inhoudelijke en procedurele obstakels die ze daarbij kennen, blijven voeren.

Cette analyse met en lumière un des obstacles actuels à la justice internationale que la ratification par la Belgique du Protocole facultatif aux droits économiques, sociaux et culturels contribuerait à soulever.

Durant le dernier lustre, les États et organisations internationales ont étendu la portée de la codification des lois internationales en matière de droits humains - en particulier quant aux droits de seconde génération - sans que cette nouvelle toile de normativités porte une attention proportionnée à la puissance sur la scène internationale d’une catégorie particulière d’acteurs, à savoir les entreprises transnationales et autres sociétés d’affaires actives outre-mer.

Je verrai, dans un premier temps, pourquoi, dans ce contexte, il est plus que jamais essentiel que le droit domestique des États comme la Belgique ait une portée qui s’étende à l’extérieur de ses frontières territoriales, c’est-à-dire que ses compétences juridictionnelles captent les filiales actives outre-mer, en particulier dans le monde en développement, des sociétés transnationales. J’exposerai, dans un second temps, une série d’obstacles considérables auxquels demeurent confrontées les victimes potentielles dans leur combat contre l’impunité des entreprises. Qu’il existe de nombreux cas allégués à l’effet que certaines d’entre les transnationales auraient contribué directement ou indirectement à la violation de droits humains fondamentaux est une lapalissade. En fait foi la multiplication, durant les dernières décennies, de recours intentés par des victimes de violations alléguées malgré les obstacles substantiels et procéduraux auxquels elles demeurent à ce jour confrontées.

Lire la suite...


Spip-redacteur:   francis
 
 
In- & Uitschrijven
Zand in de machine
Attac persberichten
Kalender
« Februari 2018 »
M D W D V Z Z
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
 
Trefwoorden
 
 Attac Vlaanderen  |  Statistieken  |  Privé-ruimte  |  Alle rubrieken  |  Alle documenten

Verwittiging - De gepubliceerde documenten weerspiegelen, tenzij anders vermeld, niet noodzakelijk het standpunt van Attac Vlaanderen. Zij zijn de standpunten van hun auteur(s) en eventueel van werkgroepen of andere organisaties. Dat de documenten hier gepubliceerd worden is omdat wij willen meegenieten van beschikbare ideeën en expertises om samen onze toekomst te heroveren en aan die andere mogelijke wereld te werken.

Logo Creative Commons
Alle teksten van deze site mogen gebruikt en gecopiëerd worden onder de voorwaarden van toepassing van de Creative Commons Licentie.