Attac logo
Associatief netwerk voor een Taks op financiële Transacties
en voor het Aansterken van de Civiele maatschappij
Beginpagina    Persberichten    Attac Internationaal    11/12/2009 - Persmededeling: Laat ons de planeet redden, laat ons Afrika redden   
| thema: afrika , klimaat&milieu  |
 

11/12/2009 - Persmededeling: Laat ons de planeet redden, laat ons Afrika redden

Neen aan de ’verhandeling’ van het klimaat

> Netwerk van de Attac’s van Afrika - gepubliceerd op 18 december 2009

De inwoners van Afrika zijn de recente overstromingen , die hebben geleid tot de dood en de verhuizing van honderdduizenden mensen, over verschillende landen van het continent verspreid, nog niet vergeten. Dit soort rampen vallen meer en meer voor in Afrika; dat was niet het geval in het verleden. De vooruitzichten zijn allesbehalve rooskleurig; klimatologen voorspellen klimaatcatastrofes, te wijten aan de globale opwarming van de aarde.

In wetenschapskringen wordt algemeen erkend dat een toename van twee graden Celsius van de gemiddelde temperatuur van het aardoppervlak, in Afrika, ons continent, onmiddellijk zou leiden tot een toename met 127% van de dodentol na overstromingen, een tekort aan water voor 600 miljoen mensen, hongersnood voor 55 miljoen mensen, een toename van 17 % van malariabesmetting bij mensen, en een toename van 16% van ziekten zoals diarree en aanverwante aandoeningen.

Op het continent zou de landbouw en veeteelt evenzeer lijden aan grote verliezen , die worden geschat op zo’n 133 miljard USD.

In het vooruitzicht van deze rampen rest de Afrikaanse regeringen, nu meer dan ooit, niets anders dan het aanklagen van de aansprakelijkheid van het kapitalistische economisch systeem dat verantwoordelijk is voor dit drama. Beter dat dan blijven smeken om humanitaire hulp, en op die manier het beeld van een permanent bedelend Afrika te benadrukken.

Na drie eeuwen van kapitalisme, heersend over de wereld, en evenveel koloniale reglementering in Afrika, is het nu de tijd om een oordeel te vellen over deze voorbije periode.

Dit economisch systeem bleef zijn individualistisch gedragsmodel opdringen, drong de collectieve regelingen van onze voorouderlijke samenleving op het achterplan, buitte de bevolking uit en plunderde de natuurlijke rijkdommen van ons continent, negeerde de sociale rechten van onze bevolking en hielp hun natuurlijke omgeving om zeep. Dit alles zonder meer om de winsten van een dominante sociale minderheid, uit het Noorden èn uit ons eigen continent, blijvend te vergroten.

Als vanouds zullen de armen van ons continent diegenen zijn die uiteindelijk opdraaien voor deze klimaatcrisis. Zij zijn het die het meest worden blootgesteld aan vervuiling, overstromingen en de andere nefaste gevolgen van de klimaatverandering, alhoewel juist zij niet over de middelen beschikken om zich aan te passen aan deze nieuwe klimaatomgeving.

Geconfronteerd met deze onzekere toekomst zou de kapitalistische oligarchie die de wereld in zijn greep heeft, niets liever willen dan de aandacht van die burgers, die zich steeds meer bewust worden van het dreigende onheil, om te buigen door hen ervan te overtuigen dat de technologie en het ’verhandelen’ van het klimaat kunnen bijdragen tot de opwarming van de wereld!

We worden constant bestookt met de vraag om het teveel aan broeikasgassen van Noordelijke industriegebieden a.h.w. om te ruilen tegen herbebossing van het Zuiden; om meer elektrische wagens te bouwen en ecologische taksen te heffen op wereldniveau, enz…

Dit is een geheel van maatregelen die zijn gericht op het in stand houden van de economische groei èn de vernieling van de rijkdommen in het Zuiden, dit alles ten voordele van de rijksten.

Wij verwerpen gewoonweg dit soort ’oplossingen’ en roepen de Afrikaanse volkeren op om dergelijke fabels, gretig overgenomen door de media, op haar beurt door de aanvoerders van het systeem gecontroleerd, niet te geloven. Onze toekomst ligt absoluut niet in de technologie ten dienste van de winst, maar in het herzien van de organisatie van de sociale relaties, zowel in ons eigen land, als die tussen Noord en Zuid.

Meer dan ooit moeten we vechten voor ons leven èn voor dat van de toekomstige generaties, tégen de klimaatverandering, door het beschermen van onze wouden, onze watervoorraden, ons voedsel en de soevereiniteit van onze energiebevoorrading.

Meer dan ooit moeten we solidair zijn met de Pygmee-bevolking van Centraal-Afrika en de nomaden in de woestijn, die altijd hebben geleefd in symbiose met de natuur, en die werden gedecimeerd door de hevige kapitalistische uitbuiting van de natuur en het opslokken van de natuurlijke bronnen in onze wouden en woestijnen. We moeten vechten voor de erkenning van deze historische ecologische schuld door het Noorden, na 300 jaar van slavernij, kolonisatie, plundertochten en het vermoorden van verlichte Afrikaanse leiders die anders het Afrikaans continent mogelijks naar totale emancipatie hadden geleid en hadden gezorgd voor het behoud van zijn rijkdom.

Wij doen een warme oproep naar werknemers, boeren, vissers, jonge mensen, studenten, volkeren van Afrika, om gezamenlijk op te komen tegen de marktlogica die ons een neoliberaal systeem opdringt, gebaseerd op consumptie en ongelimiteerde groei.

Wij vragen met aandrang dat sociale aangelegenheden èn het klimaat, beide, het hart vormen van de debatten van de Klimaattop in Kopenhagen.

We steunen de acties en bewegingen van de sociale bewegingen aanwezig in Kopenhagen en wij ondersteunen evenzeer de mondiale mobilisaties voor de sociale rechtvaardigheid en redding van het klimaat.

Laat ons samen Moeder Aarde redden.

Een andere wereld, niet morgen, maar nu.

ATTAC Benin, ATTAC Burkina Faso, ATTAC Centraal-Afrika, APASH/ATTAC Congo Brazzaville, ATTAC Ivoorkust, ATTAC Gabon, CERIDA/ATTAC Guinea, ATTAC Marocco, ATTAC Togo, RAID/ATTAC Tunesië.


Hier vind je de originele persmededeling in het Engels en in het Frans.
De vertaling ervan is van Inge De Vriendt. Waarvoor uiteraard onze beste dank.

Spip-redacteur:   francis
 
 
In- & Uitschrijven
Zand in de machine
Attac persberichten
Kalender
« Januari 2018 »
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 
Trefwoorden
 
 Attac Vlaanderen  |  Statistieken  |  Privé-ruimte  |  Alle rubrieken  |  Alle documenten

Verwittiging - De gepubliceerde documenten weerspiegelen, tenzij anders vermeld, niet noodzakelijk het standpunt van Attac Vlaanderen. Zij zijn de standpunten van hun auteur(s) en eventueel van werkgroepen of andere organisaties. Dat de documenten hier gepubliceerd worden is omdat wij willen meegenieten van beschikbare ideeën en expertises om samen onze toekomst te heroveren en aan die andere mogelijke wereld te werken.

Logo Creative Commons
Alle teksten van deze site mogen gebruikt en gecopiëerd worden onder de voorwaarden van toepassing van de Creative Commons Licentie.