Attac logo
Associatief netwerk voor een Taks op financiële Transacties
en voor het Aansterken van de Civiele maatschappij
Beginpagina    Persberichten    Attac Vlaanderen    BEKENDMAKING LAUREATEN PRIJS VOOR DE DEMOCRATIE 2012/ PRIJS JAAP KRUITHOF 2012  
| auteurs: Persbericht  | | thema: gentse feesten , Jaap Kruithof  |
 

BEKENDMAKING LAUREATEN PRIJS VOOR DE DEMOCRATIE 2012/ PRIJS JAAP KRUITHOF 2012

> 05/07/2012 Persbericht - gepubliceerd op 8 juli 2012

Laureaat voor de Prijs voor de Democratie 2012: FAN (Financieel Actie Netwerk)

Sinds 1999 werken in België, zowel in Vlaanderen als Wallonië 2 netwerken van vakbonden, NGO’s en sociale actiegroepen samen tegen de verwoestende gevolgen van de financiële globalisering en liberalisering.


Lees verder...

In Vlaanderen wordt dit netwerk gevormd door FAN (Financieel Actie Netwerk). FAN ijvert voor meer fiscale rechtvaardigheid omdat ze vaststellen dat overal ter wereld, en ook in België, het vooral de gewone mensen zijn die belastingen betalen. FAN organiseert sociale bewegingen, vakbonden, NGO’s en sociale actiegroepen in een netwerk. In een tijd van globalisering engageert dit netwerk zich voor een sociaal rechtvaardig, democratisch en progressief belastingstelsel. Door te ijveren voor meer fiscale rechtvaardigheid leveren zij een fundamentele bijdrage aan het algemeen belang.
De leden van FAN zijn: ABVV, ACLVB, ACV, ATTAC VLAANDEREN, BBL, KWB, LBC-NVK, FAIRFIN, OXFAM SOLIDARITEIT, LEF en 11.11.11.

In de eerste vijf jaren was FAN vooral actief in de strijd voor een Tobintaks (taks op wisseltransacties). Naast enkele visuele straatacties en debatten werkten ze jaren samen met De Vieze Gasten van Mong Rosseel die met een vormingsproductie over de Tobintaks door Vlaanderen trok en meer dan 400 voorstellingen haalde. FAN startte een samenwerkingsverband op met academici en volkvertegenwoordigers hetgeen uiteindelijk resulteerde op 1 juli 2004 tot het stemmen van een Tobintakswet in België die concreet kan worden in Europees verband. Alleen België heeft tot op vandaag een gestemde Tobintakswet, hetgeen ons een beetje uniek maakt in de wereld. Het FAN netwerk heeft daarin een beslissende rol gespeeld. Daarna is FAN twee jaar actief geweest rond de problemen van “belastingparadijzen” hetgeen geleid heeft tot de uitgave in het Nederlands van het boek “Pak ons dan als je kan” – Een gruwelverhaal over belastingparadijzen” (oorspronkelijk een Engelse uitgave van het Tax Justice Network). FAN heeft 3000 exemplaren van dit boek verspreid. In 2008 begon FAN te werken rond de volledige afschaffing van het bankgeheim en het invoeren van een vermogenskadaster en vermogensbelasting. FAN ging een samenwerking aan met Paul Schrijvers. Zo ontstond de vormingsproductie “Leve de fiscus” hetgeen sinds eind 2008 toerde door Vlaanderen. Bij deze productie hoorde ook een nieuwe brochure: “Leve de fiscus”. FAN verspreidde tussen 2009 en zomer 2010 8000 exemplaren van deze brochure. Nu de Tobintaks "bij wet" gerealiseerd is in België en het strijdperk zich meer en meer verplaatst binnen Europese netwerken, werd het tijd voor FAN (Financieel Actie Netwerk) om de focus van de strijd voor een rechtvaardige fiscaliteit te verleggen. FAN heeft de Tobintaks steeds ingekaderd binnen een breder verhaal over structurele internationale herverdeling van de middelen voor economische en sociale ontwikkeling middels de ontwikkeling van een rechtvaardige internationale fiscaliteit. Daarom is FAN actief lid van ENOFAD (European Network on Finance and Development). FAN heeft doorheen de jarenlange strijd voor de Tobintaks zowel een expertise inzake internationale en nationale fiscaliteit opgebouwd, als een uniek samenwerkingsmodel met de parlementairen ontwikkeld. . In mei 2010 werd in FAN de beslissing genomen om in de komende jaren over te gaan tot een nationale actiekampanje voor fiscale rechtvaardigheid rond een tiental thema’s. Na de financiële crisis gevolgd door een economische crisis dreigen de gewone mensen en de belastingbetalers twee maal de rekening te betalen terwijl zij niet de verantwoordelijkheid dragen voor de mondiale crisis. Daarom wil FAN in een nationale kampanje voor fiscale rechtvaardigheid alle middelen aangrijpen om de belastingdruk sociaal rechtvaardiger te maken en om via fiscale ingrepen de belastingen te herverdelen van arbeid naar kapitaal. FAN zal in de komende jaren kampanje voeren om “het grote geld niet te laten ontsnappen”. Kampanje voor de volledige afschaffing van het bankgeheim, de invoering van een vermogenskadaster en de heffing van een vermogensbelasting. Voor de strijd tegen de fiscale fraude, tegen een nieuwe fiscale amnestie, tegen de notionele intrestaftrek. Voor de afschaffing van belastingparadijzen. Voor het herstel van de progressiviteit in de belastingen. Voor een herziening van alle fiscale verminderingen en aftrekken; Voor meer controle op vennootschappen en op Europees en internationaal niveau een minimumtarief in de vennootschapsbelasting.
Na de organisatie van een eerste Tax Justice Day op 31 mei 2011 (als reactie op de liberale Tax Freedom Day) organiseerde FAN in 2012 twee anti-Tax Freedom Days (op 5 januari voor de vermogens en op 14 februari voor de grote vennootschappen) en uiteindelijk op 31 mei jl. de tweede Tax Justice Day waarbij aan 17 treinstations in België 33.000 medailles werden uitgereikt aan de treinreizigers en modale belastingbetalers en daarna een publieke samenkomst werd georganiseerd aan Centraal Station in Brussel. FAN organiseerde ook in de voorbije 5 jaar negen studiedagen vooral bijgewoond door syndicale militanten, ambtenaren van Ministerie van Financiën en belastingsinspecteurs.

Het unieke aan FAN • De netwerkstructuur
• De hechte samenwerking tussen vakbonden, NGO’s en sociale bewegingen
• 12 jaar lang waardoor zij de neergaande fase van het andersglobalisme hebben overleefd

Belangrijkste resultaten:
• Stemming in parlement van Tobintakswet (2004)
• Nationale actiekampanje via website www.hetgrotegeld.be en videofilm (reeds 200.000 keer bekeken op you tube)
• FAN heeft door te blijven volhouden uiteindelijk de strijd voor rechtvaardige fiscaliteit en fiscale herverdeling in het hart van de sociale en syndicale strijd gebracht. Er is geen syndicale betoging meer mogelijk zonder eisen voor rechtvaardige fiscaliteit.
• FAN heeft fiscale herverdeling en progressiviteit van het belastingsstelsel tot speerpunt gemaakt van een sociale democratie. Er is geen sociale democratie, een rechtvaardig sociaal model mogelijk zonder “fiscale democratie”.

Laureaat Prijs Jaap Kruithof 2012 (Recht voor de Jaap prijs): Peter Mertens voor zijn boek “Hoe durven ze? De euro, de crisis en de grote hold-up”.

Knack, Rik Van Cauwelaert, 11 januari 2012: “Mertens’ boek ‘Hoe durven ze?’ is het resultaat van groepswerk, zegt de auteur zelf in zijn dankwoord. Zijn partij de PVDA beschikt immers van alle partijen over de meest naarstige studiedienst. De Amerikaanse onderzoeksjournalist en activist I.F. Stone hield graag voor dat je de overheid niet beter kunt controleren en bekampen dan door haar officiële documenten en teksten uit te spellen. De studaxen van de PVDA zijn daar uitermate bedreven in. De laatste jaren hebben zij de beleidsmakers meer dan eens het schaamrood op de wangen gebracht. De PVDA was de eerste om de groteske leugen van de notionele-interestaftrek bloot te leggen door aan te tonen dat die fiscale miljardenhold-up hooguit enkele werkplaatsen opleverde. De partij vlooide ook uit dat de Belgische topbedrijven in deze tijden van zware inleveringen geen belastingen betalen. Bijzonder pijnlijk – althans voor de betrokkene – was een door de PVDA opgeduikelde brochure waarin toenmalig VBO-voorzitter Thomas Leysen België bij zijn Japanse collega’s aanpraatte als een land met niets dan belastingvoordelen – wat in scherpe tegenstelling staat tot de doordeweekse verklaringen van de Belgische werkgevers. Op geregelde tijdstippen maken de PVDA-specialisten gehakt van de federale en regionale energiepolitiek, en leggen ze de verschillende spelers op dat terrein gênante cijfers voor.”

Jan Blommaert is hoogleraar Taal, Cultuur en Globalisering aan Tilburg University en publiceerde onder andere ‘De Crisis van de Democratie’ en ‘De Heruitvinding van de Samenleving’: Inzake de crisis krijgen we nauwelijks andere stemmen dan diegene die de globale tendens ondersteunen. Een boek zoals dat van Peter Mertens voorziet in een heel andere stem, een stem van onderuit, een stem van de miljoenen die door de crisis diep geraakt worden. Ook die stem is van belang, zelfs voor mensen als Van Quickenborne.

Luc Janssens, (De Wereld Morgen): “De grote troef van het boek is de heldere en makkelijke te begrijpen taal. Ik denk dat velen de behoefte hebben om te begrijpen wat er in de wereld gebeurt. Het boek bevat een coherente uitleg en analyse over veel hedendaagse onderwerpen, die veel mensen proberen te vatten. “De bevolking wil begrijpen waarom de regering plots 11 miljard en daarna nog eens twee miljard en een miljard moet besparen. Iedereen wil vatten waarom de pensioenen ineens in heel Europa afgebouwd moeten worden en iedereen langer moeten werken. Het gaat ook over de index die onder vuur ligt. "Mijn boek gaat ook over Griekenland, waar de middenklasse door de besparingsmaatregelen in nauwelijks twee jaar verdwenen is.”Peter Mertens’ bestseller ’Hoe durven ze’ zet een massa gegevens bij elkaar die voor iedereen beschikbaar en controleerbaar zijn. Eindelijk komt er uit de linkse hoek een reeks argumenten die eenvoudig uitleggen waarom een andere wereld nodig is”.

Dimitri Verhulst: Hoe durven ze? brengt de geest van Tijl Uilenspiegel en de geuzen tot leven, de tegenstroom die democratie, vrijheid en economie opnieuw wil veroveren op de papen en zakenkabinetten van het kapitalistische Europa. ’Dit boek, dat ik des te zeer zou willen bestickeren als "noodzakelijk", begroet ik als een warm en hernieuwd begin in de strijd tegen het asocialisme.’ –

Dominique Willaert, artistiek leider Victoria Deluxe
"Het boek van Peter Mertens leest als een politieke thriller. Je wordt meegezogen in een hellevaart van verhalen, cijfers en feiten die aantonen op welke manier het casinokapitalisme de gewone bevolking plundert en vernedert. De verbijstering die tijdens het lezen alleen maar toeneemt maakt dat je na het lezen van dit boek niet zo maar kunt overgaan tot de orde van de dag. Mertens triggert met dit boek een strijdbare politieke houding niet vanuit oneliners of keukenpraatjes, maar vanuit een sterk onderbouwd relaas over de strooptocht van een roofzuchtige elite."

Karim Zahidi, wiskundige-filosoof UA
"Voor wie een helder beeld wil krijgen van de sociale, economische en democratische destructie die door de crisis en de neoliberale crisismaatregelen, die op dit moment wereldwijd worden geïmplementeerd, wordt aangericht, is dit boek een aanrader. De auteur beschrijft in een heldere stijl welke mechanismen en machtsverhoudingen er schuil gaan achter de hold-up die vandaag, in naam van de markten, wordt gepleegd op de 99%. Het is geen boek waar je vrolijk van wordt. Maar, door de ruime aandacht die de auteur besteed aan het wereldwijde verzet tegen deze hold-up, is het geen pessimistisch boek. Het beperkt zich niet tot een kritische ontleding van wat er vandaag fout loopt, maar toont ook aan dat verzet mogelijk en noodzakelijk is. De auteur biedt geen kant en klare oplossingen aan, maar wel aanzetten die de broodnodige discussie over een rechtvaardig, sociaal, ecologisch en democratisch alternatief voor de huidige impasse kunnen voeden. Kortom, een boek voor iedereen die de wereld wil begrijpen en veranderen. "

Karel Stessens, voorzitter ACOD
"Peter Mertens schetst haarfijn hoe de Europese constructie volledig evolueerde in functie van de verlangens van de industriële lobby, waarbij het kapitalisme decennialang als een sluipend gif de sociale ontmanteling binnen de EU bewerkstelligt. We zien hoe ongebreidelde speculatie en kapitalistische hebzucht niet enkel de zwakste landen van de Europese kudde losweken om deze vervolgens volledig leeg te zuigen, maar ook hoe dit alles uiteindelijk culmineert in de stille teloorgang van de democratie. De omvangrijke en complexe materie wordt op een dusdanige manier aangereikt die leest als een trein, met alle elementen van een klassieke Griekse tragedie. Het boek is natuurlijk de weerspiegeling van Peter Mertens’ eigen ideologische visie, maar boet nooit in aan geloofwaardigheid want blijft wetenschappelijk onderbouwd door tal van verwijzingen en voetnoten. Het boek is een aanrader voor elke delegee die een beter zicht wil krijgen op de krachten die inspelen op zijn werkvloer, zijn arbeidsomstandigheden, zijn leefwereld en reikt hem de nodige wapens aan om de oneliners van collega’s die zo hoog oplopen met de NV-A volledig te ontrafelen."

Paul Goossens, journalist
"Eindelijk. Het is er: het boek dat met een overvloed aan concrete feiten de crisis in perspectief plaatst. Dit is geen pamflet, dit is wel een doorwrocht en vlot leesbaar draaiboek van een crisis, die de samenleving en Europa ontwricht, omdat ze de ongelijkheid tot een climax voert. Ik heb één vraag: waarom maakte de auteur er geen kookboek van? Dan waren er gegarandeerd 100.000 lezers. Voor dit boek lijkt me dat het minimum, want dit is verplichte lectuur."

P-Magazine (februari 2012)
"Hoe durven ze? is een zeer rake schop tegen de glibberige schenen van Het Systeem.

De Morgen - Karl van den Broeck (25-02-2012)
"In Hoe durven ze? voert Peter Mertens het ideologische debat met verve. Zijn oogst steeds meer lof bij opiniemakers van uiteenlopende strekking: van Jan Blommaert over Paul Goossens en Dimitri Verhulst tot Rik Van Cauwelaert (!). Het boek is verre van wereldvreemd. Dat maakt de schok alleen maar groter. Mertens gebruikt de bevindingen van mainstreamdenkers als bron. Dat er niet naar hem geluisterd wordt door ‘de markten’ en door de trojka die vorige week Griekenland op de knieën dwong, is niet verwonderlijk. The medium is nog altijd the message en Mertens is in dit verhaal een hedendaagse Cassandra. Maar dat de gelijklopende analyses van mensen als Paul De Grauwe, Joseph Stiglitz of Paul Krugman steeds gehoor krijgen, is onthutsend.

Eddy Van Lancker, ABVV
"Een caleidoscoop van feiten uit het verleden glashelder ontdaan van hun verhullende franjes, doorweven met citaten die de context ervan duiden. Tegelijk een handleiding hoe het in de toekomst wel moet,omdat socialisme levensnoodzakelijk is en blijft."
Ferre Wyckmans, Algemeen secretaris LBC-NVK (ACV) "Een bijna thriller waar ’de slechte’ voorlopig dreigt te winnen. De Hoe durven ze?-vraag die Peter Mertens stelt wordt ontluisterend en helder beantwoord. Daar dienen vragen voor, om antwoorden te krijgen. Het zijn niet de antwoorden waar we vrolijk van worden. Maar ze sterken mij als syndicalist om met nog meer ijver te strijden voor een radicale ommekeer. Dat happy end, dat nu ontbreekt, moeten we als doel blijven stellen."
Eric Goeman, voorzitter jury voor de Prijs Jaap Kruithof 2012: "Hoe durven ze?: is goed voor de gezondheid. Het nieuwe boek van Peter Mertens is een roetsjbaan waarop men in sneltreinvaart een reis maakt van Dublin naar Lissabon, van Athene naar Riga en via Maastricht naar Merkelland. Zelfs tussen West-Vlaamse kasseien en Wase zandwegen, over de fine fleur van de landelijke ’fiscale couleur locale’. Peter Mertens sloopt onderweg alle mythes en illusies, dagelijks via ’la pensée unique’ in stand gehouden door het conglomeraat van politieke klasse, bedrijfsleven, commerciële media en in de pas lopende economen en intellectuelen.

Over de opbouw van de Europese snuffelstaat. Over de sociaaleconomische politiek van het vlaamsnationalisme. Over de dictatuur van de financiële markten. Over de Brusselse bankenlobby en Basel III. Over gemeentelijke bestuurders en casinokapitalisme. Over het Duitse ’sociale’ model. Over de stille staatsgreep van BusinessEurope. Over ’Government Sachs’ (Draghi, Monti, Papademos). De auteur schrijft: ’Samenleven kan je niet alleen. Over de samenleving van morgen denken ook niet. Het debat is open. Ik kan slechts een aantal pistes aangeven, een steen werpen in de kikkerpoel, de discussie aanwakkeren.’ Daarom een noodzakelijke blik in de kikkerpoel van conservatieve denkers en ideologen van de voorbije eeuw die een systeem van hebzucht en egoïsme vorm hebben gegeven zoals An Raynd en Edmund Burke. Maar ook over de hedendaagse kwakzalverij van Theodore Dalrymple, de huisideoloog van Bart De Wever.
De auteur schrijft verder: ’Om de samenleving van morgen te dromen, moeten we wel buiten de lijntjes van het alledaags pragmatisme durven kleuren.’ Om buiten de lijntjes van het alledaagse verdorde denken te kunnen kleuren zijn kunstenaars nodig, mensen die vorm geven aan dromen en verlangens van morgen en tegen de stromen durven oproeien. Daarom is het aangenaam verrassend dat de auteur zijn politieke analyses linkt aan culturele verkenningen. Hij grossiert in een mand culturele klassiekers, van dichters tot schilders, van auteurs tot liedjeszangers zoals Anatole France, Jacques Brel, Charles De Coster, Wannes Van De Velde, Eduardo Galeano, The Dubliners, Bertolt Brecht, Albert Einstein, Jeroen Bosch, José Saramago, Louis Paul Boon, Tom Lanoye.

Na het sloperswerk is het uitkijken naar de alternatieven in opbouw. Mertens schrijft: ’Ik heb uiteraard geen blauwdruk van de nieuwe samenleving, maar die samenleving kan enkel gebouwd zijn in bevestiging van alle positieve krachten en projecten vandaag, en in negatie van alle vernietigende krachten.’ Van de Indignados in Barcelona tot de Occupy Wall Street beweging in de VS. Van stakingsbewegingen in Griekenland tot Portugal. En natuurlijk het verzet van de vakbonden. Die krachten zijn vandaag mondiaal aanwezig, maar gefragmenteerd. En dus voorlopig niet in staat om de ’democratie te heroveren’, de ’onteigening van de mens door de superklasse van the few’ te stoppen en ’socialisme 2.0" neer te poten.
Peter Mertens: ’We hebben verbeeldingskracht nodig, en debat, veel debat. En zover als onze taal reikt, zover reikt onze plicht. Dat zijn we de komende generaties verschuldigd.’ Om dat debat, gekoppeld aan verbeeldingskracht, te kruiden en inhoud te geven, is Hoe durven ze? een noodzakelijk boek, een boek voor leesgroepen en vakbondsvormingen. Een boek zoals dit herovert tenminste het ideologische debat, een prioritaire voorwaarde om niet meer langer te dansen naar de pijpen van de economie. ’Kapitalisme schaadt de gezondheid’ is nog steeds een dijk van een slogan. Hoe durven ze? De euro, de crisis en de grote hold-up is een dijk van een boek, goed voor de gezondheid. Gezond voor het algemeen belang."
Jurymotivatie: Jaap Kruithof, ooit auteur in 2000 van “Het neoliberalisme”, een van de eerste bestsellers van Uitgeverij EPO; schreef “De wereld is een stinkende puinhoop geworden". "Sinds jaren ervaar ik met bitterheid dat veel mensen blijkbaar niet beseffen op welke onleefbare wereld we afstevenen door het despotisme van het kapitaal". Met zijn radicaliteit heeft Kruithof indertijd een gevoelige snaar geraakt: het boek stond nummer één op de hitlijst van de non-fictie.

Peter Mertens is een eervolle laureaat als radicale en krtische tegenstem in de geest van Jaap Kruithof. “Hoe durven ze?” is recht voor de Jaap geschreven, niet alleen breed toegankelijk, maar ook bewustzijnsverruimend. De grote verkoop van het boek en de ruime belangstelling bij bredere groepen van de bevolking toont aan dat er aan de basis van de samenleving een grote behoefte bestaat aan kennis, analyse, duiding en verduidelijking over mythische gemediatiseerde begrippen zoals “de financiële markten reageren ongerust” en “bankencrisis” en “euro-crisis” en “iedereen moet bezuinigen” en “fiscaal pact”, enz. Peter Mertens met steun van zijn uitstekende studiedienst schreef het juiste boek op de juiste tijd.

Zaterdag 21 juli
Uitreiking Prijs voor de Democratie 2012
Uitreiking Prijs Jaap Kruithof 2012.
Groot podium, 19u, Bij Sint-Jacobs

Muzikale omlijsting: TREF

Intussen, vriendschappelijke groeten,

Eric Goeman, voorzitter Democratie 2000
Eric.goeman@skynet.be
Mobiel: 0476/990714
http://democratie2000.weebly.com/

Guido De Leeuw, Directeur Trefpunt Vzw.
Guido@trefpuntvzw.be
Mobiel: 0477 43 74 44
website: www.trefpunt.be


Spip-redacteur:   jurgen
 

Reageer op dit artikel

 
In- & Uitschrijven
Zand in de machine
Attac persberichten
Kalender
« Januari 2018 »
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 
Trefwoorden
 
 Attac Vlaanderen  |  Statistieken  |  Privé-ruimte  |  Alle rubrieken  |  Alle documenten

Verwittiging - De gepubliceerde documenten weerspiegelen, tenzij anders vermeld, niet noodzakelijk het standpunt van Attac Vlaanderen. Zij zijn de standpunten van hun auteur(s) en eventueel van werkgroepen of andere organisaties. Dat de documenten hier gepubliceerd worden is omdat wij willen meegenieten van beschikbare ideeën en expertises om samen onze toekomst te heroveren en aan die andere mogelijke wereld te werken.

Logo Creative Commons
Alle teksten van deze site mogen gebruikt en gecopiëerd worden onder de voorwaarden van toepassing van de Creative Commons Licentie.