Attac logo
Associatief netwerk voor een Taks op financiële Transacties
en voor het Aansterken van de Civiele maatschappij
Beginpagina    Zand in de Machine    ZidM > 02 - 06/2013    In de strijd tegen het ontvluchten van belastingen verliest de OES0 met twee punten  
| thema: economie , fiscaliteit  |
 

In de strijd tegen het ontvluchten van belastingen verliest de OES0 met twee punten

> Eric Goeman - gepubliceerd op 4 februari 2013

Zwitserland wordt hard aangepakt, met de andere staten gaat de organisatie zorgvuldiger om.
"Zwitserland staat niet op de plaats waar het zou moeten zijn" zei Pascal Saint-Amans, de man die op de barricade staat in de strijd tegen het ontvluchten van belastingen in een interview.

Lees verder...

Hij baseerde zich hiermee op het feit dat Zwitserland drie vereisten voor overheidshulp volgens de OESO-standaard niet vervult. Om deze reden werd Zwitserland tot op heden niet tot fase twee van het OESO-onderzoek toegelaten.
Maar in de strijd tegen het wereldwijd verspreide fenomeen belastingen te ontvluchten wordt met verschillende maatstaven gemeten. Tot deze conclusie kwam Tax Justice Network in een rapport dat in maart van vorig jaar werd gepubliceerd. Dit rapport erkent de inspanningen van het OESO om tot meer rechtvaardigheid inzake belastingen te komen maar oefent anderzijds kritiek uit op de concrete werkwijze. Het Tax Justice Network is een onafhankelijke organisatie die transparantie en rechtvaardigheid inzake belastingen wil en heeft in Brussel haar zetel. De voorzitter is de Zwitser Bruno Gurtner. De verklaring van Bern is in de stichting opgenomen. Ook Alliance Sud, Caritas, Vastenactie, Brood voor allen en de globaliseringscritici van Attac maken er deel van uit.

Ongelijk onderzoek
Het globale forum voor transparantie en informatie-uitwisseling inzake belastingaangelegenheden , telt thans meer dan 100 lidstaten. Dit forum kreeg de opdracht van de OESO de strijd met belastingvlucht aan te gaan. De OESO zelf heeft reeds 34 leden waaronder Zwitserland. Het globale forum splitst het onderzoek van de staten in twee fasen op. In de eerste fase wordt onderzocht of men aan de wetten aan de OESO-standaard voor ambtelijke hulp beantwoordt. In de tweede fase wordt onderzocht hoe de desbetreffende wetten praktisch worden toegepast.
Terwijl de meeste staten eerst door de eerste fase moeten werden tot op heden voor 22 van 50 staten een gecombineerd onderzoek mogelijk gemaakt. Fase een en fase twee werden telkens samengevoegd. ’Dat laatste kan niet worden gemotiveerd’ zegt Markus Meinzer, analist van het Tax Justice Network.

Ogen dicht bij de G-20-Staten
Volgens het verslag van Meinzer is het interessant dat 18 van de 22 staten die tot het vereenvoudigd onderzoek zijn toegelaten, leden van de OESO zijn. 14 behoren tot de G-20, de machtigste staten van de wereld. Vijf staten staan in de financiële schaduwindex 2011 van het Tax Justice Network onder de top 2O; de index beoordeelt de financiële centra van de wereld volgens hun graad van geheimhouding en hun aandeel op de wereldmarkt inzake financiële dienstverlening. Destijds werd de stand van de index nog door Zwitserland bepaald. Dat zou volgens de diverse gebeurtenissen van de laatste tijd niet meer het geval zijn maar het TJN heeft de index nog niet geactualiseerd.
Meinzer uit in zijn verslag felle kritiek op het feit dat de twee fases tot een zijn versmolten en wel in deze bewoordingen: ’daardoor doet het algemeen forum afstand van de mogelijkheid op die landen politieke druk uit te oefenen om hun wetgeving aan te passen. Veel van deze landen scoren i.v.m. OESO-standaard onvoldoende. In een verslag aan de VS stelt het algemeen forum bij voorbeeld vast dat bij vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid geen verwijzingen naar de eigenaars worden gemaakt en dat wordt maar als een klein probleem gezien’. Anders dan in het geval van Zwitserland, waar het beëindigen van de eerste fase gebruikt wordt om de druk op het land in stand te houden.

Reclame
Ook wat betreft de aandelen van de eigenaard wordt er volgens Meinzer met twee maten gemeten: ’wat Zwitserland betreft is dat een van de aangestipte punten. Ook in het Verenigd Koninkrijk is het zo. Daarbij wordt wel de vraag gesteld waarom het Verenigd Koninkrijk onmiddellijk tot fase twee is toegelaten als dat probleem ook daar bestaat’. Een verder zwak punt zou kunnen zijn, dat de OESO-standaard zich beperkt tot de eis dat de juridische eigendommen van de verschillende delen van het vermogen gekend zijn. ’Vaak verstoppen de ware vruchtgebruikers , de economisch gerechtigden, zich achter de wettelijke eigenaars.’

Geen reactie op kritiek
En tot slot bekritiseert de TJN ook dat het globale forum niet juist bepaalt wanneer een staat niet tot fase twee wordt toegelaten. Het argument is als tijdens de eerste fase te veel vereisten niet vervuld zijn. Een concreet getal ontbreekt echter. ’Daar zien we reeds een zeker hiaat’ zegt Meinzer. Daarin ziet hij een duidelijke zwakte in de procedure die in het voordeel van de machtiger staten van de wereld werkt.
In een artikel van het gezagvolle vaktijdschrift ’International Tax Review’ had directeur Pascal Saint-Amans van OECD alleszins over dit thema niet veel te zeggen: “de lijst van de staten en stand inzake hun onderzoek staat op onze website. Veel transparanter kan men niet zijn”.

Transparant?


Spip-redacteur:   jurgen
 

Reageer op dit artikel

 
In- & Uitschrijven
Zand in de machine
Attac persberichten
Kalender
« Februari 2018 »
M D W D V Z Z
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
 
Trefwoorden
 
 Attac Vlaanderen  |  Statistieken  |  Privé-ruimte  |  Alle rubrieken  |  Alle documenten

Verwittiging - De gepubliceerde documenten weerspiegelen, tenzij anders vermeld, niet noodzakelijk het standpunt van Attac Vlaanderen. Zij zijn de standpunten van hun auteur(s) en eventueel van werkgroepen of andere organisaties. Dat de documenten hier gepubliceerd worden is omdat wij willen meegenieten van beschikbare ideeën en expertises om samen onze toekomst te heroveren en aan die andere mogelijke wereld te werken.

Logo Creative Commons
Alle teksten van deze site mogen gebruikt en gecopiëerd worden onder de voorwaarden van toepassing van de Creative Commons Licentie.