Attac logo
Associatief netwerk voor een Taks op financiële Transacties
en voor het Aansterken van de Civiele maatschappij
Beginpagina    Persberichten    Attac Vlaanderen    ATTAC en CADTM steunen de openbare collectiviteiten die een rechtszaak aanspanden tegen Dexia en eisen het failliet van de « bad bank »  
| auteurs: Persbericht  | | thema: financiële crisis  |
 

ATTAC en CADTM steunen de openbare collectiviteiten die een rechtszaak aanspanden tegen Dexia en eisen het failliet van de « bad bank »

> Persbericht 22-04-2013 - gepubliceerd op 28 april 2013

Zowel in Frankrijk als in België is Dexia Crédit Local een bodemloos vat voor de lokale en nationale financiën. Attac et CADTM vragen de territoriale collectiviteiten die door toedoen van Dexia schade opliepen, de storting van de intresten op te schorten zoals de wet hen daartoe de mogelijkheid biedt. De Franse en Belgische Staat moeten de 85 miljard euro aan waarborgen annuleren die aan Dexia en zijn schuldeisers toegekend werden. Zo ze overmatige risico’s genomen hebben dan moeten de schuldeisers instaan voor hun verliezen en niet de belastingbetalers!
Lees verder...

In Frankrijk zijn er tegen Dexia Crédit Local (DCL) door de lokale collectiviteiten minstens 80 aanklachten neergelegd. Alles draait rond de «toxische» leningen die het toestond gesteund op speculatieve indices: de pariteit tussen de euro en de Zwitserse frank, maar ook de yen, de dollar, de inflatie, de swapcurves, tot en met de koers van de aardolie! De bank kon haar winsten gevoelig opdrijven, daar waar de openbare lokale spelers (openbare hospitalen, territoriale collectiviteiten)

vandaag opgescheept zitten met rentevoeten die vaak hoger liggen dan 20 %.

In geval de lokale collectiviteiten hun gelijk zouden halen, zouden die buitenissige rentevoeten radicaal kunnen ingeperkt worden, zoals gebeurde op 8 februari toen het ‘tribunal de grande instance‘ van Nanterre besliste dat Dexia slechts de wettelijke rentevoet van 0,04% mocht aanrekenen aan het departement Seine-Saint-Denis. Dexia is hiertegen in beroep gegaan. Zonder de afloop van deze rechtszaak af te wachten, hebben alle door Dexia benadeelde spelers er alle belang bij het voorbeeld van de gemeente Sassenage op te volgen en onmiddellijk en eenzijdig alle aan Dexia verschuldigde intresten op te schorten. Het betalen van intresten betekent immers geen verplichte uitgave, zoals de Regionale Rekenkamer van Auvergne Rhône-Alpes het in een advies van 31 mei 2012 onderstreepte.

Zonder voorbij te gaan aan de politieke verantwoordelijkheid van sommige politici ten aanzien van die onwettelijke toxische schulden, steunen CADTM en ATTAC de rechtszaken die door de overheden tegen Dexia ingeleid werden. Zo hebben ook in België verschillende gemeenten besloten klacht in te dienen tegen de bestuurders van de Gemeentelijke Holding van Dexia, die één van de belangrijkste aandeelhouders was van de bank in dit land. CADTM en ATTAC vragen de lokale collectiviteiten, de hospitalen en de organismen voor sociale huisvesting die met toxische leningen te maken hebben, hun aflossingen te onderbreken en een rechtszaak te beginnen tegen de banken die hen die leningen deden onderschrijven.

Het is tijd een einde te stellen aan de straffeloosheid van de verantwoordelijken voor het Dexia-fiasco en aan de herhaalde reddingsoperaties. Laten we eraan herinneren dat Dexia sinds 2008 al driemaal gered werd met publieke middelen en dat dit nog kan duren tot in 2031!

Inderdaad. België, Frankrijk en Luxemburg hebben besloten de schulden van de bad bank van Dexia, waarvan DCL deel uitmaakt, gedurende nagenoeg 20 jaar te waarborgen voor een bedrag van 85 miljard euro (zonder rekening te houden met intresten en bijkomende elementen).

Anders gezegd, indien Dexia zijn schuldeisers niet vergoedt, waarvan we de identiteit in weerwil van onze herhaaldelijke vragen niet altijd kennen, dan zal het aan de burgers zijn om die schulden te vereffenen. Kers op de taart: onze politieke overheden hebben zelfs verzaakt aan alle verweermiddelen tegen Dexia en zijn schuldeisers door er zich toe te verbinden automatisch te betalen, zelfs indien het om onwettelijke schulden gaat, zoals men kan lezen in de Waarborgovereenkomst getekend door de minister van financiën!

Die overeenkomst en alle andere verbintenissen van onze regeringen om de leningen van Dexia te waarborgen moeten dus geannuleerd worden. Laten we eraan herinneren dat door CADTM, ATTAC en twee Belgische volksvertegenwoordigers een rechtszaak is ingeleid om de annulatie van de waarborg verleend door België te verkrijgen. Die rechtszaak wordt momenteel behandeld door de Belgische Raad van State. Eens die verbintenissen geannuleerd, is het in het belang van de burgers de bad bank van Dexia failliet te laten verklaren teneinde die herhaaldelijke reddingsoperaties een halt toe te roepen.

Het geval Dexia is een emblematisch voorbeeld van de onwettelijke schulden die door de banken aan de Staten overgelaten werden of, anders gezegd, van socialisering van verliezen. Die reddingsoperaties bieden in belangrijke mate een verklaring voor de verhoging van de openbare schuld in Europa sinds de laatste vijf jaren. Welnu, die onwettelijke schuld dient vandaag als voorwendsel om de sociale budgetten te verminderen en de openbare sector te privatiseren ten nadele van de bevolking die hiervoor geen verantwoordelijkheid draagt.

De bevolking moet de factuur niet betalen via onbillijke BTW-verhogingen, budgettaire ingrepen, afdankingen, de ontmanteling van het arbeidswetboek, loondalingen, terugschroeven van de werkloosheidsuitkeringen, enz.

De weigering van het betalen van die onwettelijke schulden en het in vraag stellen van het matigingsbeleid impliceren een mobilisatie van de burgers rond een schuldenaudit. Die moet een identificatie van alle onwettelijke schulden toelaten evenals die van de onaanvaardbare schuldvorderingen op de ontwikkelingslanden. Beide moeten geannuleerd worden.

Met dit doel voor ogen verbinden ATTAC en CADTM zich ertoe die schuldenaudits die in Frankrijk en in België bestaan, te versterken en er nieuwe te creëren.

Attac France, Parijs, 19 april 2013

Vertaald door Jan Blancke.


Spip-redacteur:   jurgen
 

Reageer op dit artikel

 
In- & Uitschrijven
Zand in de machine
Attac persberichten
Kalender
« Januari 2018 »
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 
Trefwoorden
 
 Attac Vlaanderen  |  Statistieken  |  Privé-ruimte  |  Alle rubrieken  |  Alle documenten

Verwittiging - De gepubliceerde documenten weerspiegelen, tenzij anders vermeld, niet noodzakelijk het standpunt van Attac Vlaanderen. Zij zijn de standpunten van hun auteur(s) en eventueel van werkgroepen of andere organisaties. Dat de documenten hier gepubliceerd worden is omdat wij willen meegenieten van beschikbare ideeën en expertises om samen onze toekomst te heroveren en aan die andere mogelijke wereld te werken.

Logo Creative Commons
Alle teksten van deze site mogen gebruikt en gecopiëerd worden onder de voorwaarden van toepassing van de Creative Commons Licentie.