Attac logo
Associatief netwerk voor een Taks op financiële Transacties
en voor het Aansterken van de Civiele maatschappij
Beginpagina    Diogenes van Gent    Het ACW-hoofdstuk van de kollaboratie met het neoliberalisme.  
| thema: neo-liberalisme , vlaanderen  |
 

Het ACW-hoofdstuk van de kollaboratie met het neoliberalisme.

> Diogenes van Gent - gepubliceerd op 5 mei 2013

Tot haar grote vreugde heeft de NVA ontdekt dat een tegenstander van het Onafhankelijk Rechts Vlaanderen, het ACW, iets gedaan heeft, dat niet in overeenstemming is met de opvattingen van de linkerzijde over fiskale rechtvaardigheid. De obediëntie van Leider Bart De Wever heeft daar dankbaar gebruik van gemaakt om het ACW in het defensief te drijven, waarvoor ze de steun kreeg van de neoliberale Vlaamse kranten, waaronder het anti-stakingsdagblad "De Morgen".
JPEG

Lees verder...

De NVA wendt een gekende taktiek van oneerlijke mensen aan, die menen hun eigen egoïsme te kunnen rechtvaardigen door erop te wijzen dat anderen ook niet vrij zijn van een zeker egoïsme. Nu is het natuurlijk wel zo dat deze obediêntie dat alleen kan doen, omdat het ACW in de fout gegaan is.

De fout van het ACW is echter niet zozeer de poging om zijn verliezen als gevolg van de bankenkrisis van 2008 te beperken, maar wel de vroegere beslissing om zijn koöperatieve spaarbank Arco te laten opgaan in Dexia. Wat nadien gebeurd is, is daar het logische gevolg van en men had dat kunnen voorzien.

Het ACW was niet alleen in de dwaasheid. Na de val van de kommunistische diktaturen in Oost-Europa werd een ruim deel van de linkse organisaties aangegrepen door de waanzin, die erin bestond te geloven dat het kapitalisme met sociale korrekties zou zorgen voor het geluk van alle mensen en dat het dus niet langer nodig was het te bestrijden.

Het was de tijd van de triomf van het neoliberalisme. In naam van de onafwendbare mondialisering, die alleen maar neoliberaal kon zijn, werden belemmeringen van de wereldhandel opgeruimd. De Europese eenmaking werd een louter ekonomisch verhaal. De konkurrentie was de motor van de vooruitgang. Socialisme was een vies woord geworden. Over kapitalisme werd niet meer uitgesproken. De nieuwe naam van ons ekonomisch sisteem was vrijemarktekonomie.

Het was de tijd van de derde weg van Tony Blair en de aktieve welvaartsstaat van Frank Vandenbroucke. Elke job werd per definitie een goede job. Uitbuiting van een arbeider door een kapitalist werd als onbestaande beschouwd. Dat was iets uit het verleden. De mens moest hard werken om zoveel mogelijk te kunnen konsumeren. Dat was de nieuwe zin van het leven geworden. Het aards paradijs was in aantocht en het internet ging leiden tot de inklusieve samenleving.

Het was de tijd van de fusies van de banken en de verkoop van de openbare kredietinstellingen. Arco ging op in Dexia en de ASLK in Fortis. De ASLK was in de negentiende eeuw opgericht door de liberalen, de socialisten en de kristen-demokraten lieten ze nu verdwijnen.

Het was de tijd, toen ideologieën afgedaan werden als voorbijgestreefde grote verhalen uit het verleden en het neoliberale eenheidsdenken in de plaats kwam. Het was het einde van de geschiedenis.

Krisissen zijn eigen aan het kapitalisme. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven, zolang het kapitalisme bestaat. Toch zijn de linkse partijen vanaf het einde van de vorige eeuw deze evidentie beginnen negeren. Ze hebben een beleid gevoerd, dat onvermijdelijk tot een katastrofe moest leiden bij de eerste ernstige krisis van het kapitalisme en zo is het ook gebeurd in 2008.

Ook zonder krisis zijn de gevolgen van het neoliberale geloof in de heilzame werking van de markt verschrikkelijk. De vrije wereldhandel heeft voor gevolg dat we niet meer kunnen beletten dat produkten worden ingevoerd uit landen met schandalig lage lonen, waardoor bij ons fabrieken moeten gesloten worden. In sommige Afrikaanse staten kunnen de boeren hun produkten niet meer verkopen, omdat de ingevoerde Europese produkten veel goedkoper zijn. West-Europa wordt overspoeld door goedkope arbeiders uit de oostelijke landen van de EU.

En er is nog iets veel ergers. De vrije wereldhandel en het vrij verkeer van goederen en diensten in de EU leiden tot een enorme groei van het transport, wat meteen een gevoelige toename veroorzaakt van de uitstoot van CO2 en dus de opwarming van de aarde versnelt.

Heel de tijd van de opkomst en de groei van het neoliberalisme zaten in diverse Europese landen socialisten in de regering. Zij hebben ingestemd met verdragen, die de regulerende macht van de staten beknot hebben en een neoliberaal Europa gekreëerd. Het getuigt dan ook van schijnheiligheid nu te beweren dat de Wereldhandelsorganisatie en de Europese Unie ons van alles opleggen, dat niet goed is voor ons, want de linkse partijen hebben de WHO en de EU de macht gegeven om dat te doen.

Vergeleken met dat soort linkse kollaboratie met het neoliberalisme is die van het ACW, waarover nu zoveel gezeverd wordt, een peulschil en daarom maak ik er mij niet druk over.


Spip-redacteur:   jurgen
 

Reageer op dit artikel

 
list van onderwerpen - 1 onderwerp(en) en 1 aantal bijdragen aan dit forum.

[une] Het ACW-hoofdstuk van de kollaboratie met het neoliberalisme.
8 mei 2013 > Xa4io   [RetourAuDebutDesForums]

Wat kunnen we er nog aan doen aan dit systeem? Grts Xa4tje


 
In- & Uitschrijven
Zand in de machine
Attac persberichten
Kalender
« Januari 2018 »
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 
Trefwoorden
 
 Attac Vlaanderen  |  Statistieken  |  Privé-ruimte  |  Alle rubrieken  |  Alle documenten

Verwittiging - De gepubliceerde documenten weerspiegelen, tenzij anders vermeld, niet noodzakelijk het standpunt van Attac Vlaanderen. Zij zijn de standpunten van hun auteur(s) en eventueel van werkgroepen of andere organisaties. Dat de documenten hier gepubliceerd worden is omdat wij willen meegenieten van beschikbare ideeën en expertises om samen onze toekomst te heroveren en aan die andere mogelijke wereld te werken.

Logo Creative Commons
Alle teksten van deze site mogen gebruikt en gecopiëerd worden onder de voorwaarden van toepassing van de Creative Commons Licentie.