Attac logo
Associatief netwerk voor een Taks op financiële Transacties
en voor het Aansterken van de Civiele maatschappij
Beginpagina    Diogenes van Gent    De demokratie van Leider Bart De Wever en zijn egoïsten.  
| auteurs: Diogenes  | | thema: neo-liberalisme , vlaanderen  |
 

De demokratie van Leider Bart De Wever en zijn egoïsten.

> Diogenes van Gent - gepubliceerd op 25 juni 2014

Leider Bart De Wever heeft tijdens de voorbije verkiezingskampagne enkele uitspraken gedaan, die er doen aan twijfelen of hij wel zo intelligent is, als algemeen aangenomen wordt.
JPEG
Lees verder...

Zo was een van zijn argumenten voor de afschaffing van de aanpassing van lonen en uitkeringen aan de indeks dat België het enige land is, waar dat gebeurt. Omdat het volgens hem onmogelijk is dat de meerderheid ongelijk heeft, hebben de verdedigers van het behoud van de indeksering dus ongelijk.

De geschiedenis toont nochtans aan dat de meerderheid maar al te vaak ongelijk had. Zo was zowat iedereen er tot enkele eeuwen geleden van overtuigd dat de aarde plat is en dat de zon en de sterren elke dag een omwenteling rond de aarde maken. Tot een halve eeuw geleden dacht de meerderheid dat roken onschadelijk was. En zo zijn er nog vele voorbeelden.

Tot aan de Franse Revolutie had de meerderheid van de bevolking geen probleem met een samenleving, waarin de ene mens meer rechten had dan de andere en waarin het volk blindelings moest gehoorzamen aan keizers, koningen, notabelen en priesters. Vandaag noemen wij zo iets een diktatuur. Volgens Leider Bart De Wever had de minderheid, die in opstand gekomen is tegen deze diktaturen en demokratische en sociale hervormingen doorgevoerd heeft, dus ongelijk, want de meerderheid aanvaardde de diktaturen van keizers, koningen, en volgens Leider Bart De Wever heeft de meerderheid altijd gelijk.

De demokratische en sociale hervormingen zijn heel geleidelijk ingevoerd en vaak ook teruggeschroefd en dat gebeurde niet gelijktijdig in alle landen. Of het nu gaat om het algemeen stemrecht voor de mannen, het stemrecht en andere rechten voor de vrouwen of de verschillende onderdelen van de sociale zekerheid, altijd is een land ermee begonnen en zijn andere later gevolgd. Als we dan de redenering van Leider Bart De Wever hierop toepassen, dan hadden de landen ongelijk, die als eerste een demokratische of sociale hervorming hebben doorgevoerd, want zij stonden alleen met die hervormingen.

Leider Bart De Wever is historikus. Hij wordt dus verondersteld daarvan op de hoogte te zijn en ook te weten dat de socialisten in Wallonië in het verleden veel sterker waren dan vandaag. Dat was in de tijd, toen Wallonië welvarend was en Vlaanderen arm. Als dus de PS als grootste partij van Wallonië verantwoordelijk zou zijn voor de huidige minder goede ekonomische toestand van Wallonië, zoals Leider Bart De Wever beweert, dan zou het logisch zijn dat de socialisten ook verantwoordelijk waren voor de vroegere welvaart van Wallonië. Maar daarover zwijgt Leider Bart De Wever.

Sinds het midden van de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn er altijd veel meer werklozen geweest dan werkaanbiedingen. Er is niet veel kennis van de rekenkunde vereist om te begrijpen dat er in dergelijke omstandigheden onvermijdelijk altijd werklozen zullen zijn, voor wie er geen job is. Als er bijvoorbeeld 500.000 werklozen zijn en 100.000 werkaanbiedingen, dan zullen er, in de veronderstelling dat er voor elke aangeboden job een werkloze is, voor wie die job geschikt is, 400.000 werklozen geen job kunnen vinden.

Die elementaire rekenkunde, die aangeleerd wordt in het basisonderwijs, is echter blijkbaar te moeilijk voor Leider Bart De Wever, want volgens hem kunnen alle werklozen werk vinden, als ze maar hard genoeg worden aangepakt, ondermeer door hen na verloop van tijd hun uitkering af te nemen.

Opmerkelijk is zijn uitspraak dat iemand met een goed cv snel werk kan vinden. Afgezien van het feit dat deze bewering niet strookt met de dagelijkse realiteit, is ze in tegenspraak met zijn stelling dat alle werklozen wel werk zullen vinden, als ze streng aangepakt worden. Als een goed cv nodig is om snel werk te vinden, wil dat ook zeggen dat wie geen goed cv heeft, niet gemakkelijk werk kan vinden.

Beweren dat de meerderheid altijd gelijk heeft, dat de socialisten wel verantwoordelijk zijn voor de huidige ongunstige toestand van de Waalse ekonomie, maar niet voor de bloei van die ekonomie in het verleden, en dat iedereen werk kan vinden als er 500.000 werklozen zijn en 100.000 jobaanbiedingen, is een uiting van domheid en de vraag is dus waarom Leider Bart De Wever zulke onnozelheden vertelt.

Ik zie twee mogelijke verklaringen.

De eerste is dat Leider Bart De Wever heel goed weet dat zijn beweringen in strijd zijn met de waarheid en dat hij ze gebruikt met de bedoeling mensen te misleiden.

Leider Bart De Wever wil de sociale verwezenlijkingen uit het verleden afbouwen en een samenleving tot stand brengen, waarin de ene mens meer rechten heeft dan de andere, maar hij zegt dat liever niet openlijk. Daarom stoort het hem niet stellingen te verkondigen, die de indruk geven dat hij een onnozelaar is.

De tweede mogelijke verklaring is dat het geloof van Leider Bart De Wever zijn denken zodanig benevelt dat hij niet beseft welke dwaasheden hij verkondigt.

Het is eigen aan gelovigen van alle slag om te stoppen met nadenken, wanneer een fundamentele stelling van hun geloof met rationele argumenten betwist wordt. Voor gelovigen staat hun geloof boven de rede. Zo is het gesteld met wie gelooft in het bestaan van de kristelijke of de islamitische god en hun heilige boeken en zo is het misschien ook gesteld met Leider Bart De Wever. Misschien gelooft hij wel oprecht dat het geluk van de mensen alleen kan verwezenlijkt worden in een samenleving, waarin de sterken de zwakken domineren.

Een derde van de Vlaamse kiezers heeft voor Leider Bart De Wever gestemd en zich daardoor uitgesproken voor de afbraak van de sociale verwezenlijkingen van de vorige eeuw, voor egoïsme en tegen solidariteit.

Egoïsme is de drijfveer van de kiezers van rechtse partijen en dat geldt ook voor die van de NVA. Links zou er goed aan doen de moed te hebben om eindelijk die realiteit onder ogen te zien. Wij leven in een regio, waar de egoïsten de meerderheid uitmaken.

Dat is niet, omdat egoïsme tot de Vlaamse identiteit zou behoren, want amper vijftig jaar geleden was het heel anders in Vlaanderen. De katolieke kerk had het voor het zeggen en de CVP had tot in 1965 de absolute meerderheid in de vier Vlaamse provincies. Ondanks de formele demokratie was Vlaanderen een katolieke diktatuur, maar de kerk was wel sociaal en hielp de armen, van wie uiteraard verwacht werd dat ze het gezag van de pastoors eerbiedigden, en de CVP had een sterke ACW-vleugel.

De groei van het egoïsme in Vlaanderen is geen toeval, maar het logische gevolg van de aanvaarding en de verspreiding gedurende de laatste twintig jaar van de neoliberale ideologie, ook door sommigen die zich links noemen. Als voortdurend verkondigd wordt dat iedereen sukses kan hebben, mits de nodige inspanningen te leveren, dat wie het slecht heeft, daar zelf schuldig aan is, dat konkurrentie tot een betere wereld leidt en dat het geluk bestaat in steeds meer konsumeren, dan hoeft het niet te verwonderen dat in een rijke regio als Vlaanderen steeds meer mensen ervan overtuigd raken dat solidariteit niet meer van deze tijd is.

Leider Bart De Wever heeft de vruchten geplukt van de jarenlange neoliberale propaganda, die van veel Vlamingen egoïsten gemaakt heeft.


Spip-redacteur:   jurgen
 

Reageer op dit artikel

 
list van onderwerpen - 2 onderwerp(en) en 2 aantal bijdragen aan dit forum.
-Leider BartDW [1/2] 22 juli 2014 > froels
-Leider BartDW [2/2] 22 juli 2014 > froels

Leider BartDW
22 juli 2014 > froels   [RetourAuDebutDesForums]

Te bezoeken: Is Vlaanderen geel?


Leider BartDW
22 juli 2014 > froels   [RetourAuDebutDesForums]

Te bezoeken: Is Vlaanderen geel?


 
In- & Uitschrijven
Zand in de machine
Attac persberichten
Kalender
« Januari 2018 »
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 
Trefwoorden
 
 Attac Vlaanderen  |  Statistieken  |  Privé-ruimte  |  Alle rubrieken  |  Alle documenten

Verwittiging - De gepubliceerde documenten weerspiegelen, tenzij anders vermeld, niet noodzakelijk het standpunt van Attac Vlaanderen. Zij zijn de standpunten van hun auteur(s) en eventueel van werkgroepen of andere organisaties. Dat de documenten hier gepubliceerd worden is omdat wij willen meegenieten van beschikbare ideeën en expertises om samen onze toekomst te heroveren en aan die andere mogelijke wereld te werken.

Logo Creative Commons
Alle teksten van deze site mogen gebruikt en gecopiëerd worden onder de voorwaarden van toepassing van de Creative Commons Licentie.