Attac logo
Associatief netwerk voor een Taks op financiële Transacties
en voor het Aansterken van de Civiele maatschappij
Beginpagina    Diogenes van Gent    Outside of a spider a book is man’s best friend.  
| auteurs: Diogenes  | | thema: duurzame ontwikkeling , liberalisering , onderwijs  |
 

Outside of a spider a book is man’s best friend.

> Diogenes van Gent

Dat de groene schepen van mobiliteit van Gent de Rozier autovrij wou maken, vond ik als bewoner van de studentenbuurt een zeer goed idee. Groot was echter mijn ontgoocheling, toen ik voor het eerst de autovrije Rozier betrad. Er waren twee zinnen op het wegdek geschilderd, niet in het Nederlands of het Turks, de twee belangrijkste talen van de Gentenaars, maar in de taal van de bazen van het Vrije Westen.
JPEG

Lees verder...

De Rozier is openbaar domein en dus is het stadsbestuur, dat aan de macht gekomen is door vrije verkiezingen, bevoegd om te beslissen wat daar kan en niet kan. Maar de bevoegde schepen heeft, zoals dat tegenwoordig wel meer gebeurt, zijn macht zo maar afgestaan aan mensen, die niet door de Gentenaars gekozen zijn, namelijk het bestuur van de universiteit en dat heeft zonder schroom een Engelse tekst doen schilderen.

De studenten hebben op school Engels geleerd en verstaan die tekst dus. Sommige oude buurtbewoners hebben die kans niet gekregen: ze moesten gaan werken op hun veertiende. Zij begrijpen dus niet wat daar op de grond geschreven staat, en dat in hun eigen buurt. Blijkbaar vinden de groene schepen van mobiliteit en de universitaire overheid dat niet nodig. Zou wie geen Engels kent, voor hen misschien een tweederangsburger zijn, zoals vroeger in Vlaanderen het geval was met wie geen Frans kende?

Nu is wat op de Rozier gebeurd is, geen nieuwigheid. De verengelsing van Vlaanderen is al een hele tijd bezig. Ik herinner mij nog hoe twintig jaar geleden tijdens de koopjesperiode "sales" op de ruiten verschenen is. Sindsdien is het alleen maar erger geworden. Het Nederlands is voor sommige Vlamingen niet meer geschikt om hun gedachten en gevoelens uit te drukken. Dat kan nog alleen in de taal van het Imperium Americanum.

Er is een harde en lange strijd nodig geweest om voor de Vlamingen het recht af te dwingen om zich in hun eigen land in hun eigen taal te kunnen uitdrukken, ondermeer in de scholen, universiteiten inbegrepen. Vandaag zijn Vlamingen bezig om dat recht geleidelijk af te schaffen, zij het dan niet meer ten voordele van het Frans, maar van het Engels.

In 1930 werd de Gentse universiteit vernederlandst. Vandaag zijn lakeien van het neoliberale kapitalisme volop bezig ze te verengelsen. Als ze zo mogen voortdoen, is het niet uitgesloten dat in 2030 alle lessen in het Engels gegeven worden. Misschien zal de verkiezingsoverwinning van de neoliberale NVA nog een voordeel hebben, namelijk dat de verengelsing van het Vlaamse hoger onderwijs wat afgeremd wordt.

Was ik dan al verontwaardigd over het aanbrengen van een Engelse tekst op de openbare weg in de buurt, waar ik al meer dan veertig jaar woon, zonder dat het stadsbestuur het nodig gevonden had de mening van de buurtbewoners te vragen, dan werd die verontwaardiging nog wat groter door de absurde inhoud van de boodschap van de universiteit aan studenten en buurtbewoners: "Outside of a dog a book is man’s best friend. Inside of a dog it ’s too dark to read."

Lang geleden heb ik geloofd dat er in mijn lichaam een onzichtbare ziel huisde, die eeuwig zou blijven bestaan, maar de wetenschap heeft de duisternis in mijn geest overwonnen en dat is wellicht de reden, waarom ik niet kan lachen met de ludieke slogan, die ik nu elke dag moet aanschouwen en waarvan de slimme mensen van de universiteit verwachten dat de studenten er eens over nadenken.

Terwijl ze daarover nadenken, kunnen ze niet aan wat anders denken, bijvoorbeeld aan de opwarming van de aarde en de werking van het kapitalisme, waarvan zij op een latere leeftijd de nefaste gevolgen zullen ondergaan.

Ongeveer zeventigduizend jonge mannen en vrouwen studeren in Gent aan de universiteit en de hogescholen. Over zowat veertig jaar zullen de meesten van hen met pensioen gaan. Vandaag trachten de aanhangers van het neoliberale eenheidsdenken hen wijs te maken dat hun pensioen enkel kan gewaarborgd worden, mits ze langer en harder werken dan hun ouders. In een tijd, waarin door de technologische vooruitgang steeds meer werk door machines gedaan wordt, durven ze verkondigen dat de mensen meer en harder zullen moeten werken. Misschien zouden de Gentse studenten daar eens kunnen over nadenken in plaats van over de duisternis in de hond, maar dat is niet zonder gevaar, want ze zouden wel eens tot het besluit kunnen komen dat er iets niet pluis is in de samenleving en dat inzicht kan gevaarlijk zijn voor wie belang heeft bij het behoud van de huidige onrechtvaardige maatschappij.

Het gezeur en de prietpraat over de vergrijzing en de pensioenen verbergen de twee grote problemen van deze tijd: het kapitalisme en de opwarming van de aarde. Het kapitalisme is niet veranderd. Het staat nog altijd voor winstmaksimalisatie door uitbuiting en gaat gepaard met ekonomische krisissen. Daarom is het mogelijk dat de welvaart in West-Europa op korte termijn verdwijnt, zoals nu al het geval is in enkele landen van Zuid-Europa. De opwarming van de aarde zal wereldwijd tot een katastrofe leiden, die alleen kan voorkomen worden door een drastische beperking van de konsumptie in de rijke landen.

Een universiteit, die naam waardig, zou haar studenten waarschuwen voor wat hen te wachten staat. Maar dat doet de UGent dus niet. Ze laat ze nadenken over een plezante tekst, zoals het past voor een neoliberale diplomafabriek. Het leven is toch zo mooi, voor wie hard wil werken om veel te kunnen konsumeren in konkurrentie met de anderen. Daarom staat er nu Engelse onzin op het wegdek van de Rozier.

Ter ere van de groene schepen van mobiliteit en de slimme mensen van de universiteit wil ik besluiten met een kort fragment uit het tweede toneel van het derde bedrijf van "Julius Caesar" van William Shakespeare.

For Brutus is an honourable man, So are they all; all honourable men.


Spip-redacteur:   jurgen
 

Reageer op dit artikel

 
list van onderwerpen - 1 onderwerp(en) en 1 aantal bijdragen aan dit forum.

[une] Outside of a spider a book is man’s best friend.
> jurgen   [RetourAuDebutDesForums]

Taal is een medium; je kunt er allerlei ander (emotioneel) belang aan hechten aan een taal, maar het is in de eerste plaats een medium om te communiceren. De bijbel had het er al over, de babylonische spraakverwarring omdat mensen verschillende talen spraken en elkaar dus niet konden verstaan, wat een ellende, en wat een tijdsverspilling op school om al die talen aan te leren..

Door een reeks evoluties (technologische, globalisering) zien we geleidelijk aan talen uitsterven op onze planeet. Een zeer goede evolutie want het betekent dat de babylonische spraakverwarring vermindert. Binnen een paar honderd jaar zullen vele talen, waaronder het Nederlands, dode talen geworden zijn, die niet meer actief gebruikt zullen worden om te communiceren. Tegen dan zullen er nog hooguit een handvol actieve talen overblijven, English is probably your best bet to be one of those languages. So better be prepared, it’s evolution baby !


 
In- & Uitschrijven
Zand in de machine
Attac persberichten
Kalender
« »
M D W D V Z Z
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 
Trefwoorden
 
 Attac Vlaanderen  |  Statistieken  |  Privé-ruimte  |  Alle rubrieken  |  Alle documenten

Verwittiging - De gepubliceerde documenten weerspiegelen, tenzij anders vermeld, niet noodzakelijk het standpunt van Attac Vlaanderen. Zij zijn de standpunten van hun auteur(s) en eventueel van werkgroepen of andere organisaties. Dat de documenten hier gepubliceerd worden is omdat wij willen meegenieten van beschikbare ideeën en expertises om samen onze toekomst te heroveren en aan die andere mogelijke wereld te werken.

Logo Creative Commons
Alle teksten van deze site mogen gebruikt en gecopiëerd worden onder de voorwaarden van toepassing van de Creative Commons Licentie.