Attac logo
Associatief netwerk voor een Taks op financiële Transacties
en voor het Aansterken van de Civiele maatschappij
Beginpagina    Zand in de Machine    Zidm > 7- 11/2014    Tegen de dominantie van multinationale ondernemingen boven mensenrechten en sociale en ecologische rechten en het ondermijnen van de democratie  
| thema: economie , europa , gats , globalisering  |
 

Tegen de dominantie van multinationale ondernemingen boven mensenrechten en sociale en ecologische rechten en het ondermijnen van de democratie

Meer dan honderd organisaties wereldwijd tegen globaal economisch handelsakkoord (AECG):

> Eric Goeman - gepubliceerd op 25 oktober 2014

Meer dan honderd organisaties aan beide zijden van de Atlantische Oceaan stellen een overeenkomst aan de kaak , waarbij multinationals zich zullen verrijken ten nadele van de mensenrechten .

De top Canada-EU eindigt met het afsluiten van het globaal economisch handelsakkoord (Accord économique et commercial global - AÉCG) tussen Canada en de Europese Unie.

Lees verder...

Het AECG is veel meer dan de eenvoudige uitwisseling van goederen, het zal ook invloed hebben op vele commerciële diensten, waaronder financiële diensten en nutsvoorzieningen. De overeenkomst heeft ook invloed op de regelgeving inzake samenwerkingsovereenkomsten, overheidsopdrachten, landbouw, de bescherming van beleggers en de mobiliteit van de beroepsbevolking. Ze bleef uit het zicht van onze parlementsleden gedurende de onderhandelingen, de teksten waarvan wordt verteld dat ze binnenkort worden afgerond, zijn pas zeer laat openbaar gemaakt. Dit is een fameus democratisch deficit, dat tot doel heeft om het debat te versmachten en het zet onze maatschappij en haar verkozenen voor een voldongen feit , zonder ook maar enige mogelijkheid van amendementen. Hoewel geen enkel parlement de kans kreeg om op te komen tegen de voorwaarden van deze overeenkomst, is de top van Ottawa in wezen een nieuw instrument van public relations om het handelsakkoord aan te kondigen, met de gebruikelijke toespraken en foto’s. Waarna het proces van formele goedkeuring en inwerkingtreding volgt.

Wij, vakbonden, landbouworganisaties , vrouwenorganisaties, NGO’s, consumentenorganisaties, milieuorganisaties, onderzoeksnetwerken en andere organisaties van het maatschappelijk middenveld, verzetten ons tegen deze overeenkomst , en wel om de volgende redenen:

1. Het AECG ondermijnt de democratie

Wij veroordelen al jaren de geheimhouding van de onderhandelingen over kwesties die nochtans van cruciaal belang zijn voor de toekomst van onze samenlevingen, en die dan ook een echt publiek debat vereisen . Dit anti-democratisch karakter wordt nu meer dan duidelijk in deze top, die een van de meest ambitieuze overeenkomsten ter wereld viert (het AECG gaat verder dan de WTO- en de meeste andere handelsovereenkomsten) . En dat alles bovendien nog voor de parlementen worden geraadpleegd ,laat staan het hebben goedgekeurd. Het recente lek van de bijna definitieve teksten laten ons toe om te bevestigen dat de AECG een serieuze invloed zal hebben op de bevolking van de betrokken landen. Het zal immers de verzwakking van de bevoegdheden van de overheid tot gevolg hebben , ten voordele van buitenlandse investeerders, het leidt tot de verplichting om particuliere bedrijven toe te laten tot het aanbieden van diensten die tot nu toe publiek waren ; het kan o.a. leiden tot de stijging van de prijzen van geneesmiddelen.

2 . Het AECG beperkt verder de regelgevende bevoegdheid van staten en zorgt ervoor dat bedrijven in de toekomst wetgeving kunnen betwisten.

Een van de meest verontrustende aspecten van de AECG is het mechanisme voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten. Die maakt het mogelijk voor buitenlandse investeerders om overheden aan te klagen wanneer die regels of wetten van algemeen belang uitvaardigt , die een invloed kunnen hebben op de economische waarde van hun beleggingen of op hun verwachte winst. Sommige bedrijven hebben al gebruik gemaakt van dit soort mechanisme, waarbij miljoenen worden geëist van overheden , te hoge wettelijke minimumlonen worden aangevochten (Veolia tegen Egypte), minimale milieu-bescherming (Lone Pine Resources tegen Canada), terugtrekking uit kernenergie (Vattenfall tegen Duitsland), maatregelen voor de volksgezondheid (Ethyl tegen Canada of Philip Morris tegen Uruguay en Australië), en zelfs de beslissingen van onze rechtbanken worden bevochten (Eli Lilly tegen Canada). In feite staat dit mechanisme voor het beslechten van geschillen tussen investeerders en staten buiten alle verhouding en verleent het veel te uitgebreide rechten aan grote bedrijven . Dat zal een effect hebben op sociaal beleid, ruimtelijke ordening en planning, maatregelen ter bescherming van het milieu, openbaar vervoer, telecommunicatie, etc. Dit mechanisme laat hen toe om wetgevende en reglementaire wijzigingen, hoewel die wettelijk werden aangenomen en en dus wèl democratisch zijn , te betwisten . Het begrenst daarmee in het algemeen het recht van staten om regelgeving op te leggen en om te besturen in het algemeen belang. Bovendien stelt het AECG beleggers in staat om al hun beroepsmogelijkheden en privileges te houden tot 20 jaar na de eventuele uitstap van een van de partijen van deze overeenkomst.

3 Het AECG beschermt eerder bedrijven dan werknemers

De Europese Unie weigerde het opnemen van bindende mechanismen (klachten, financiële sancties, boetes) die er nochtans op gericht zijn om fundamentele arbeidsrechten te garanderen. Vage formuleringen op dit gebied kunnen de ontwikkeling van maatregels voor sociale bescherming beperken , door ze te onderwerpen aan andere normen of zelfs aan minder veeleisende particuliere initiatieven.

4 Het AECG zal de rol van staten en de regionale ontwikkeling beperken

Wij betreuren het ook dat de macht van de subnationale overheden (provincies, gemeenten, of andere) , waarbij deze overheidscontracten benutten om economische ontwikkeling mogelijk maken , sterk wordt beperkt . Het zal nu worden verboden om minimale drempels voor lokale inhoud op te leggen aan een investeerder, of om lokale goederen en diensten te bevoordeligen in publieke aanbestedingen. Het AECG zal er ook voor zorgen dat het onmogelijk is om geprivatiseerde diensten opnieuw te nationaliseren , of om nieuwe openbare diensten te ontwikkelen . De voordelen die zoiets oplevert voor de mensen, zullen miniem zijn en op zich laten wachten. Volgens gegevens van het directoraat-generaal Handel van de Europese Commissie zelf , zal er nochtans na zeven jaar inwerkingtreding van deze AECG- overeenkomst, een jaarlijkse economische groei van slechts 0,09% zijn. Dat is een belachelijke resultaat, wat bewijst dat het AECGs alleen het belang dient van zeer grote bedrijven. Deze overeenkomst is onderdeel van een logica van accumulatie en groei, gedreven door transnationale investeerders, voor wie multinationale bedrijfswinsten belangrijker zijn dan de gunstige effecten voor de bevolking.

Een oproep tot actie

Het economisch en politiek model dat het AECG aanvoert zal leiden tot een toename van de ongelijkheid, een aanzienlijke daling van onze sociale en milieubescherming, en het laat de controle van onze fundamentele economische, sociale en ecologische basisrechten over aan transnationale bedrijven. De bekrachtiging van deze overeenkomst zal onze staten aan ketens leggen voor tientallen jaren, zonder dat we zelfs maar andere voorstellen, gericht op samenwerking en solidariteit, kunnen overwegen. Deelname aan een dergelijk akkoord is even onaanvaardbaar als onverantwoordelijk. Ten slotte doen we een beroep op de solidariteit van alle sociale bewegingen over de hele wereld, met een engagement om met hen verder te bouwen aan de verschillende onderdelen van onze respectieve strijd tegen bestaande vrijhandelsakkoorden alsook de hangende en toekomstige onderhandelingen erover. We nodigen hen uit om in hun netwerken een wereldwijde actiedag tegen vrijhandel in het tweede kwartaal van 2015 te overwegen, onder andere om de opname van het beruchte "investor-state"-mechanisme te verslaan, en om zo opnieuw het primaat van het recht van de volkeren te laten overheersen, om de onevenredige macht en de straffeloosheid van multinationals tegen te gaan.


Spip-redacteur:   jurgen
 

Reageer op dit artikel

 
In- & Uitschrijven
Zand in de machine
Attac persberichten
Kalender
« Februari 2018 »
M D W D V Z Z
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
 
Trefwoorden
 
 Attac Vlaanderen  |  Statistieken  |  Privé-ruimte  |  Alle rubrieken  |  Alle documenten

Verwittiging - De gepubliceerde documenten weerspiegelen, tenzij anders vermeld, niet noodzakelijk het standpunt van Attac Vlaanderen. Zij zijn de standpunten van hun auteur(s) en eventueel van werkgroepen of andere organisaties. Dat de documenten hier gepubliceerd worden is omdat wij willen meegenieten van beschikbare ideeën en expertises om samen onze toekomst te heroveren en aan die andere mogelijke wereld te werken.

Logo Creative Commons
Alle teksten van deze site mogen gebruikt en gecopiëerd worden onder de voorwaarden van toepassing van de Creative Commons Licentie.