Attac logo
Associatief netwerk voor een Taks op financiële Transacties
en voor het Aansterken van de Civiele maatschappij
Beginpagina    Notenkraker(s)    Een choquerend nieuw rapport: De superrijken hebben half de wereldrijkdom binnengerijfd. En ze hebben hun oog al laten vallen op de andere helft.   
| thema: economie , fiscaliteit  |
 

Een choquerend nieuw rapport: De superrijken hebben half de wereldrijkdom binnengerijfd. En ze hebben hun oog al laten vallen op de andere helft.

> Eric Goeman

Blijkens een nieuw rapport heeft de rijkste één procent van de wereldbevolking de hand gelegd op dijna de helft van de rijkdom in deze wereld. Dacht u dat het hierbij zou blijven? Dank dan maar vlug wat anders. Dit is nog maar een begin.

Lees verder...

Het zopas door de megabelegger Crédit Suisse uitgebrachte Global Annual Wealth Report geeft een verbijsterende kijk op de wereldwijd toenemende materiële ongelijkheid. De onderzoekers constateren dat over de hele wereld de rijkdom sinds 2008 elk jaar is toegenomen. Per hoofd van de bevolking blijkt die rijkdom nog nooit zo snel gegroeid te zijn als gevolg van de sterk presterende financiële markten. Alleen is de opbrengst van die groei voor het overgrote deel afgevloeid naar degenen die er daarvoor ook al warmpjes inzaten. Terwijl het horecapersoneel in Amerika streed om zijn uurloon op te trekken tot een armzalige 10$, zagen beleggers in waardepapieren hun rijkdom toenemen zonder dat ze daarvoor ook maar één vinger hoefden op te heffen. Zo gaat het er in deze wereld aan toe. De maatschappelijke onderkant van de wereldbevolking bezit minder dan één procent van de totale rijkdom en dan moeten die mensen nog vechten om zelfs dat minuscule deeltje te behouden. Aan de bovenkant daarentegen heeft de rijkste 10% een choquerende 87% van de wereldrijkdom opgestapeld. De top 1 % bezit zelfs 48,5%. Voorlopig nog maar. Een van de beangstigende zaken in verband met de rijkdom van die superrijken is wat de Franse econoom Thomas Piketty in zijn bestseller Kapitaal in de 21e eeuw aanhaalt. Ook nadat ze zich een aanzienlijke brok van de rijkdom hebben toegeëigend, zal hun aandeel blijven groeien, zelfs al doen ze daar geen enkele inspanning voor. Piketty vat die economische realiteit samen in een eenvoudige en verbijsterende formule: “r > g”. Finaal betekent die formule dat als de opbrengstgraad van het kapitaal groter is dan het groeipercentage van de hele economie - zoals dat gedurende de hele geschiedenis bijna altijd al is geweest – dan zullen de rijken onvermijdelijk nog rijker worden en de armen armer, of het moest zijn dat er iets gedaan wordt zoals bijvoorbeeld een hogere belasting op kapitaalbezit. Met een “r” (=kapitaalopbrengst in % uitgedrukt) kleiner dan “g ” (groeipercentage van de economie) zal het kapitaalbezit van de superrijken stilaan verkleinen. Maar met een “r” groter dan “g” krijg je uiteindelijk een ware explosie van gigantische overgeërfde fortuinen en dito dynastieën. Dat laatste is vandaag aan het gebeuren. Als je kijkt naar de Forbes 400 lijst van de rijkste mensen in Amerika, dan valt op dat de geërfde fortuinen boven in de lijst heel wat talrijker zijn dan een paar decennia voorheen. Tot men begon af te rekenen met een politiek beleid dat de ongelijkheid in toom probeerde te houden. In de top 10% vind je vandaag meer afstammelingen van de Waltonfamilie dan ondernemers zoals Bill Gates of Mark Zuckerberg. Die erfgenamen hebben absoluut geen enkele waarde toegevoegd aan de samenleving, maar met de via hun enorme fortuinen onterecht verworven invloed bepalen ze wel het uitzicht van het politieke landschap. Er zijn momenten in de geschiedenis geweest dat de zaken niet zo scheef getrokken waren. Gedurende de zowat dertig naoorlogse jaren bleef de ongelijkheid beperkt omdat de regeringen ervoor zorgden dat hun superrijke ingezetenen hun fortuin niet in dergelijk verontrustende mate konden doen toenemen. Dat gebeurde via een hoge kapitaalsbelasting. Tezelfdertijd voerden die regeringen voor de minder gegoeden een beleid dat hen de zekerheid bezorgde van een fatsoenlijk inkomen. Maar die dertig jaar waren een uitzonderlijke periode in de geschiedenis. Meestal gebeurde dergelijk ingrijpen niet. Het gevolg was dat de rijken de gehele geschiedenis door maar bleven binnenrijven en macht bleven opstapelen, tot een van beide zaken gebeurde: ofwel een revolutie ofwel een of andere catastrofe zoals een oorlog, die de dingen flink door elkaar schudde. Ziehier hoe het rapport van Crédit Suisse het verwoordt: “[Ongelijkheid in bezit] is er altijd gedurende zowat de hele geschiedenis van de mensen geweest: bezit van rijkdom die vaak samenviel met landbezit, en die dikwijls verworven werd via erfenis of verovering, veeleer dan door talent of hard werken. Hoe dan ook, een combinatie van allerlei factoren zorgde ervoor dat de bezitsongelijkheid in de rijke landen gedurende een groot deel van de 20e eeuw een dalende trend kende. Zodanig zelfs, dat men begon te denken dat er een nieuw tijdperk was aangebroken. Die neerwaartse trend echter lijkt vandaag tot stilstand te zijn gekomen en het ziet er zelfs naar uit dat hij opnieuw de hoogte ingaat.”

Met dank aan Jan Blancke voor de vertaling.


Spip-redacteur:   jurgen
 

Reageer op dit artikel

 
In- & Uitschrijven
Zand in de machine
Attac persberichten
Kalender
« »
M D W D V Z Z
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 
Trefwoorden
 
 Attac Vlaanderen  |  Statistieken  |  Privé-ruimte  |  Alle rubrieken  |  Alle documenten

Verwittiging - De gepubliceerde documenten weerspiegelen, tenzij anders vermeld, niet noodzakelijk het standpunt van Attac Vlaanderen. Zij zijn de standpunten van hun auteur(s) en eventueel van werkgroepen of andere organisaties. Dat de documenten hier gepubliceerd worden is omdat wij willen meegenieten van beschikbare ideeën en expertises om samen onze toekomst te heroveren en aan die andere mogelijke wereld te werken.

Logo Creative Commons
Alle teksten van deze site mogen gebruikt en gecopiëerd worden onder de voorwaarden van toepassing van de Creative Commons Licentie.