Attac logo
Associatief netwerk voor een Taks op financiŽle Transacties
en voor het Aansterken van de Civiele maatschappij
Beginpagina    Zand in de Machine    Zidm > 01/2015 - 07/2017    Europese bankiers vinden de hernieuwde Franse pressie – en Oostenrijks-Duits initiatief - voor een Robin Hood taks niet leuk.  
| thema: europa , tobintaks & FTT  |
 

Europese bankiers vinden de hernieuwde Franse pressie – en Oostenrijks-Duits initiatief - voor een Robin Hood taks niet leuk.

> Eric Goeman - gepubliceerd op 29 januari 2015

De sociale bewegingen voor een mondiale rechtvaardige fiscaliteit zien opnieuw even licht in de lange tunnel nu de Ministers van FinanciŽn van de lidstaten van de Europese Unie voor het eerst samenkomen sinds de Franse president FranÁois Hollande zijn Minister van FinanciŽn de opdracht gaf het Oostenrijks-Duitse streven voor een ruim verankerde FinanciŽle Transactie Taks (FTT) niet langer te blokkeren en zelfs voor het eerst de Democraten in het Amerikaanse Congres zich achter deze taks scharen.

Lees verder...

De Europese bankiers realiseren zich dat zij de politieke steun voor een Robin Hood taks onderschat hebben en zij deden via een drie bladzijden lange brief een glansloze oproep aan de EU-Ministers van FinanciŽn, er vooral sterk op aandringend de plannen voor de taks op financiŽle transacties op te bergen.

http://www.euractiv.com/sections/euro-finance/eu-private-and-public-banks-unite-against-ftt-311505

Wat voorafging: het Oostenrijks-Duitse streven voor een doorbraak van de FTT Schelling en Schšuble lanceren een nieuw initiatief

De Oostenrijkse minister van FinanciŽn Hans JŲrg Schelling en zijn Duitse collega Wolfgang Schšuble hebben een nieuw plan uitgewerkt voor de invoering van een EU-belasting op financiŽle transacties. Het door beide ministers van FinanciŽn overeengekomen tijdschema voorziet in een beurstaks op aandelen tegen 2016, en een belasting op andere transacties tegen 2017, met uitzondering van staatsobligaties. Voor de handel in aandelen en obligaties, had de Europese Commissie een voorstel voor een heffing van 0,1%, terwijl de handel in derivaten zou belast worden tegen 0,01%. De belasting op financiŽle transacties zal gevolgen hebben voor alle investeerders en bedrijven die dergelijke producten kopen of verkopen in een van de 11 staten, Oostenrijk inbegrepen dus. "De extra kosten op de aandelenhandel, en vooral de handel in derivaten, is bedoeld om stoom af te laten qua speculatie," benadrukte minister van FinanciŽn Schelling. Voor Oostenrijk, is een lager belastingtarief dan oorspronkelijk gepland ook denkbaar. "Het belasten van derivaten in het bijzonder, is alleen zinvol in het kader van een brede grondslag / belastbare basis. In ruil daarvoor zou het belastingtarief kunnen verlagen", aldus Schelling. De ministers van FinanciŽn streven ernaar hun gesprekken over deze taks verder te zetten tegen eind januari.

En BelgiŽ? Minister van FinanciŽn Johan Van Overtveldt hult zich in veelzeggend stilzwijgen. Onder de regering Michel I heeft BelgiŽ het koppeloton binnen de 11 landen voor een FTT verlaten. Je kan natuurlijk geen twee meesters tegelijk dienen: het is ofwel de werkende en werkloze bevolking ofwel de financiŽle industrie en de vermogens en vennootschappen. De sociale onrust bij de werkenden en werklozen van de voorbije maanden laat zien welke kant de regering gekozen heeft. De Europese bankenlobby heeft aan BelgiŽ geen zware kluif. De Europese financiŽle industrie – onder leiding van de bankenlobby – direct in de tegenaanval

Daarbij gebruiken zij dezelfde argumenten die, gezien het verleden, volstrekt niet overtuigend zijn. De Europese financiŽle sector, de verantwoordelijken voor de globale financiŽle crisis en voor de verder durende sociale, politieke en economische problemen in de eurozone, doen denken aan de koningen van het Bourbon vorstenhuis van weleer: zij hebben niets geleerd en niets vergeten. Met hun brief vragen de bankiers noch min noch meer de toestemming om verder te doen zoals naar gewoonte, daarbij de bewezen schade negerend die het “bankieren zoals naar gewoonte” aan de Europese economieŽn toebracht en blijft toebrengen.

Zij beweren dat een Europese FTT het financiŽle systeem zal ontwrichten. Maar het is juist wegens de gevolgen van dat systeem dat er redenen zijn om die taks in te voeren. Waar zij echter in werkelijkheid voor beducht zijn is om het verlies van hun overdreven bonussen en weelderige levensstijl. Een FTT zou die verstoren en kan aan de gekozen regeringen het geld bezorgen waarmee de echte problemen van de mensen kunnen aangepakt worden, met name de gevolgen van brutale bezuinigingen, de klimaatverandering, stijgende sociale ongelijkheid en de globale armoede.

De economische, financiŽle en politieke elites zoals elk jaar gezellig verzameld in Davos hebben nog nooit een steen verlegd in de fundamentele problemen van het mondiale liberale kapitalisme. Integendeel. Zij kunnen ook geen oplossingen bieden, want ze zijn vooral deel van het probleem. Maar ze blijven zoeken, jaar na jaar, hoe de sociale gevolgen van de door hen zo beleden neoliberale globalisering, zoals de groeiende sociale ongelijkheid en overbodigheid van een steeds grotere groep arbeidskrachten, kunnen geminimaliseerd worden en niet zou leiden tot groeiende sociale onrust. Want er is steeds meer sociale onrust tegenover de bezuinigingspolitiek binnen de Europese Unie in Portugal, Spanje, ItaliŽ en in BelgiŽ. In Griekenland leidde deze asociale politiek tot een historische electorale overwinning van de linkse partij Syriza. De financiŽle industrie houdt zelfs deze schijn niet op en blijven de trouwe speerpunten van het economisch liberalisme en de financialisering van de economie. Klaus Schwab, de initiatiefnemer van de jaarlijkse hoogmis van de politieke, financiŽle en economische elites in Davos, heeft gelijk wanneer hij beweert dat ę de huidige situatie het resultaat is van een collectief falen ten aanzien van de gevolgen van de mondialisering Ľ. De Europese bankiers hebben geen weet van een collectief falen en blijven te midden de groei van de sociale ongelijkheid vasthouden aan de liberale illusies van het “trickle-down” effect.

Alhoewel er een nieuw elan voor de invoering van een FTT mogelijk is – de come-back van de Fransen, de blijvende druk van Duitsland en nu het initiatief van Oostenrijk – een van de sterkste verdedigers van een taks op financiŽle transacties – zullen we meer dan ooit beducht moeten zijn voor ingrepen – lees: verlagingen – van de voorgestelde en noodzakelijke belastingtarieven en voor het aanwenden van de opbrengsten van de taks. Voor Attac blijft de verdeling van de opbrengsten een belangrijk onderdeel, maar de belastingtarieven – ook van de derivaten – is voor ons doorslaggevend omdat onze strijd voor de invoering van een taks op financiŽle transacties een onderdeel is van de noodzakelijke regulering van de financiŽle industrie en bestrijding van de ontwrichtende speculatie. We moeten echter waakzaam en vooral strijdbaar blijven zowel tegen de verdere uitholling en vertraging van de taks maar ook beducht zijn voor de tegenaanvallen vanuit de Europese bankenlobby Ook het feit dat de Oostenrijkse minister Schelling reeds bereid is het belastingtarief op derivaten nog verder te laten zakken is het zoveelste gevaarlijk teken aan de wand dat de FTT een speelbal is tussen een weifelende bange politieke klasse en de dreigende interventies van de financiŽle industrie. De sociale bewegingen moeten opnieuw zelf het heft in handen nemen, de bevolkingen informeren en de tegenaanval inzetten.

Omdat een andere wereld mogelijk is, Eric Goeman, woordvoerder Attac Vlaanderen Eric.goeman@attac.be vl.attac.be


Spip-redacteur:   jurgen
 

Reageer op dit artikel

 
In- & Uitschrijven
Zand in de machine
Attac persberichten
Kalender
« Januari 2018 »
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 
Trefwoorden
 
 Attac Vlaanderen  |  Statistieken  |  Privé-ruimte  |  Alle rubrieken  |  Alle documenten

Verwittiging - De gepubliceerde documenten weerspiegelen, tenzij anders vermeld, niet noodzakelijk het standpunt van Attac Vlaanderen. Zij zijn de standpunten van hun auteur(s) en eventueel van werkgroepen of andere organisaties. Dat de documenten hier gepubliceerd worden is omdat wij willen meegenieten van beschikbare ideeën en expertises om samen onze toekomst te heroveren en aan die andere mogelijke wereld te werken.

Logo Creative Commons
Alle teksten van deze site mogen gebruikt en gecopiëerd worden onder de voorwaarden van toepassing van de Creative Commons Licentie.