Attac logo
Associatief netwerk voor een Taks op financiële Transacties
en voor het Aansterken van de Civiele maatschappij
Beginpagina    Gentse Feestendebatten 2017    HOU ZELF DE GENTSE FEESTENDEBATTEN GRATIS!  
| thema: democratie , gentse feesten  |
 

HOU ZELF DE GENTSE FEESTENDEBATTEN GRATIS!

Indien de stedelijke overheid faalt…

> Eric Goeman

Beste vrienden,

Een kritisch monument van de Gentse Feesten, de debatten, dreigt te verdwijnen. 25 jaar al slagen we er in om - middenin het feestgewoel - de debatcultuur aan te zwengelen door een ruim publiek te confronteren met boeiende sprekers uit binnen- en buitenland. Een tiendaagse krachttoer die wijdverspreid over de tongen gaat maar nu door de Gentse subsidiepolitiek monddood wordt gemaakt.

De 26ste editie is inderdaad bedreigd.

Lees verder...

Want wanneer Vzw. Trefpunt, de organisator van de Gentse Feestendebatten, veel minder subsidies krijgt van de stedelijke overheid heeft dat natuurlijk ook gevolgen voor de debatten. Want de debatten zijn gratis (en moeten gratis blijven!), hebben geen inkomsten, alleen uitgaven.

Wanneer dan ook nog eens de debatten zelf minder subsidies krijgen dan een pannekoekenhuis in Gent voor een café-chantant dan slaat de stedelijke overheid de bal totaal mis.

Het spreekt vanzelf dat de verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van de Gentse Feestendebatten bij de overheid ligt, maar dat betekent niet dat we deze evolutie lijdzaam moeten ondergaan.

We zullen dan ook actie blijven voeren om de stedelijke overheid te overtuigen meer te investeren in de toekomst van de debatten.

Voor deze editie zal dat niet meer lukken, daarom vragen wij aan diegenen die de debatten een warm hart toedragen of de uitbouw van de democratie willen ondersteunen – dit jaar een bijdrage.

Dat kan via twee manieren:

Indien het digitaal storten uw weerstand oproept, kan je rechtstreeks via Triodosbank een bijdrage leveren.

Hieronder alvast de gegevens:

Trefpunt VZW /Debatten (zo is de rekening geopend)

Het rekeningnummer is: IBAN: BE04 5230 4709 8831

BIC: TRIOBEBB (enkel nodig buiten Europa)

TRIODOS BANK GENT, STEENDAM 8, 9000 GENT (natuurlijk vermelden “Gentse Feestendebatten 2015”)

Indien u geen weerstand voelt tegenover het digitaal storten kan je gebruik maken van onze crowdfunding pagina:

We hebben onder het motto ‘Hou de Gentse Feestendebatten gratis’ een crowdfunding opgestart.

De ingezamelde fondsen komen op een rekening van Trefpunt vzw terecht en dienen om de toekomst van de debatten veilig te stellen.

Elke rebelse cent is van harte welkom:

https://crowdfunding.gent/nl/#!/projects/hou-de-gentse-feestendebatten-gratis

Via bovenstaande link surf je naar onze crowdfundingpagina.

Klik op ‘Doneer nu’: je kan het bedrag van je donatie ook zelf invullen.

Klik nu op ‘Doneer’: maak je kenbaar of kies voor een anonieme gift (zie onderaan: ‘doneer als gast’).

Met vriendelijke groeten,

Omdat een andere wereld moet,

Eric Goeman, coördinator/moderator Gentse Feestendebatten

Opinie

Zet jullie schrap!

Twee weken terug verkeerden de stad Gent en haar burgers na het binnenhalen van haar eerste vaderlandse voetbaltitel in een ongeziene overwinningsroes. Een grote mensenmassa vierde op Pinksterzondag gretig en grondig feest. Het leek alsof de Gentse Feesten dit jaar vervroegd werden ingezet. Waar sommigen nog steeds in een overwinningsroes verkeren, zijn enkele Gentse organisaties die sinds jaar en dag de Gentse Feesten ook een culturele en maatschappelijke functie geven ondertussen op slag nuchter.

De stad Gent heeft zonet – en dit is 7 weken voor de start van de Gentse Feesten – de verdeling van de subsidies voor de komende editie bekend gemaakt. Enkele cijfers doen bij heel wat Gentse en Vlaamse cultuur- en opiniemakers de wenkbrauwen fronsen: MiramirO ziet haar ondersteuning in 3 jaar tijd met iets minder dan 41.000 euro (of 21 %) slinken, een straattheaterfestival dat ieder jaar telkens 45.000 mensen laat genieten van ontroerende en verrassende voorstellingen. Maar niet alleen grote cultuurorganisaties worden getroffen, ook kleinere initiatieven met een typisch Gentse inslag moeten op de schop. De cursiefjeswedstrijden Michel Casteels en Polleke Pluym dreigen te verdwijnen. Toegegeven, de spektakelwaarde van dergelijk initiatieven verdwijnt in het niets in vergelijking met de grote commerciële broertjes uit de Gentse Feestenprogrammatie, maar het zijn wel initiatieven die nauw aansluiten bij het oorspronkelijke volkse en spontane karakter van de Gentse Feesten tot bloei gebracht door wijlen Walter De Buck, volkszanger en rebel. Stilaan dreigt de eigenheid van de Gentse Feesten enkel nog te bestaan uit het decor en niet meer uit de programmatie.

Trefpunt vzw verliest dit jaar bijna 20% van haar middelen. En de Gentse Feesten debatten – die jaarlijks een 80-tal prominente sprekers uit Vlaanderen en Nederland voor een breed publiek laat debatteren moet het dit jaar met een projectsubsidie van 1.474,41 euro doen. Een Gents pannenkoekenhuis krijgt nota bene een projectsubsidie van 1.650 euro om Café Chantant te programmeren. Niet dat we dit de tearoom niet gunnen en we hebben geen enkel bezwaar tegen Café Chantant maar het vertelt veel over de waardeverhoudingen die het Gentse stadsbestuur (onder auspiciën van “Gentse Feestenburgemeester” Christophe Peeters, tevens schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie) via een speciale commissie in de verdeling van deze middelen hanteert.

Het is zonneklaar dat de toekomst van de debatten ernstig in gevaar komt. De besparingen die Trefpunt moet doorvoeren zal ook intern bij hen tot een discussie leiden over het al of niet verder bestaan van de debatten. ‘Alles van waarde is weerloos’ prijkt er op de gevel van Trefpunt, maar iedereen weet dat de ernstige zaken in deze tijden als eersten in gevaar komen wanneer er bespaard moet worden. De voorbije jaren werd tijdens de debatten op excellente wijze door meer dan één spreker gewag gemaakt van de verschuiving die we door maken in de richting van een spektakelmaatschappij. Het organiseren van een tegensprekelijk debat fungeert in dit soort samenleving als een ambetant soort stoorzender die dissonante geluiden produceert.

De recent genomen beslissingen hangen als een strop om de nek van enkele spraakmakende Gentse culturele organisaties. Wie kwaliteitsvol werk wil verrichten in ons werkveld moet maanden op voorhand artiesten, sprekers en organisaties kunnen vastleggen. Duurzaam ondernemen heet zo iets. Het jaarlijkse aanvraagsysteem en de heel late bekendmaking van de subsidieverdeling maakt een kwaliteitsvolle en ernstige manier van werken quasi onmogelijk. Het brengt de organisaties op financieel en beheersmatig vlak in zwaar weer. Gent gaat graag door als ‘creatiestad’. De timing en de verdeling van de subsidies doen ons dit positieve imago ernstig in vraag stellen.

De beslissing om de subsidies aan de debatten te kortwieken zijn onbegrijpelijk voor een stad die zich graag laat voorstaan het progressieve stadslaboratorium van Vlaanderen te zijn. Zonder de Gentse feestendebatten verliezen de feesten één van hun progressieve ankerpunten. Het is één van de laatste plekken in Vlaanderen waar een debat buiten de lijntjes nog mogelijk is. Als de debatten verdwijnen, verschralen niet alleen de Gentse Feesten, maar ook het democratische debat in Vlaanderen. We weten wat de aanbevelingen zullen zijn van de beleidsmakers: crowdfunden jongens en meisjes!

Nadat twee decennia lang bedrijven werden aangespoord de winnaars van de verliezers te scheiden via het spel van de vrije markt wordt de hete aardappel nu doorgeschoven naar de individuele burger. Dat de burger verantwoordelijkheid heeft en ook moet nemen staat buiten kijf, maar het blijft een verschuiving van de verantwoordelijkheid van de stedelijke overheid naar individuen die de winnaars en verliezers zullen kiezen. De winnaars zullen tevreden zijn, de verliezers veel minder.

De verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van de Gentse Feestendebatten hoort in de eerste plaats niet de verantwoordelijkheid te zijn van individuele burgers, wel van een overheid.

Het doet een overheid bewust kiezen om tegensprekelijk debat en discussie als een volwaardig en noodzakelijk onderdeel van ons publieke domein te beschouwen. Het kan nooit de bedoeling zijn dat de overheid zich terugtrekt terwijl de markt overneemt.

De keuze voor de verdediging van de Gentse Feestendebatten en alle culturele kwaliteit op de Gentse Feesten is een keuze tegen de commerciële verkleutering en voor de democratie.

Indien Gent haar progressieve beleid en cultuur verder wil etaleren zal zij volop de kaart van de democratie moeten trekken. De debatten zijn een speerpunt van een kritische democratie.

“Hou de Gentse Feesten gratis” is niet alleen een sterke slogan maar ook een sterk sociaal cultureel model dat sinds jaren door het stadsbestuur gepromoot wordt om de privatiseringstendensen tegen te gaan.

Maar niet alleen koken kost geld, ook de democratie.

Indien we willen dat de Gentse Feestendebatten gratis blijven zal er gekozen moeten worden.

‘Geen woorden maar daden’ wordt er in veel voetbalstadions gezongen!

De Gentse Feestendebatten moeten blijven. Meer dan ooit. Gratis.

Eric Goeman, coördinator/moderator Gentse Feestendebatten

Hendrik Vos, professor Europese politiek UGent.

Gita Deneckere, hoogleraar geschiedenis UGent

Etienne Vermeersch, Prof. em. UGent, moraalfilosoof

Eric Corijn (prof. em. Sociale en culturele geografie VUB; directeur Cosmopolis) l

Ronald Commers , Em. Prof. Dr. UGent

Manu Claeys, voorzitter stRaten-generaal

Dominique Willaert, Victoria De Luxe

Anne Provoost, auteur

Geertrui Daem, auteur

Bernard Desmet, nationaal coördinator Masereelfonds

Jan Bundervoet, prof.em. KULeuven

Jo De Leeuw, moraalfilosofe

Francine Mestrum, Global Social Justice

Dr. Pascal Debruyne (Postdoctoraal onderzoeker UGent/ MENARG, Voorzitter RVB UitDeMarge VZW, bestuurslid van Samenlevingsopbouw Gent VZW en ROCSA VZW).

Freek Neirynck, Auteur/Perfesser Gensch, Tekstfoerniseur Pierke Pierlala

Jeroen Olyslaegers, schrijver

Marijke Pinoy, actrice, actief in Hart boven Hard

Frederik Evers, ere-vrederechter

Dirk Tuypens, acteur

Filip De Bodt, gemeenteraadslid LEEF

Sarah Hutse, Vzw. ’t UIlekot Herzele

Guido Deckers, ACV-propagandist

Tom De Meester, auteur van ’Opgelicht. De energiezwendel van Electrabel & co’, energiewatcher PVDA.

Thomas Blommaert, uitgever EPO

Rik Pinxten, hoogleraar em. culturele antropologie en studie van religies UGent

Diane Vangeneugden, boekhandel De Groene Waterman

Meindert Fennema, emeritus hoogleraar Politieke Theorie aan de UvAmsterdam

Prof.dr. Jozef Pacolet, Hoofd Onderzoeksgroep Verzorgingsstaat en Wonen, HIVA Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, KULeuven Matthias Lievens, onderzoeker KULeuven

Stephen Bouquin, gewoon hoogleraar, universiteit Evry-Parisud

Famke Vekeman, Climaxi Vzw.

Ludo de Brabander, woordvoerder Vrede Vzw.

Peter Mertens, voorzitter PVDA

Walter Zinzen, journalist, auteur

Natan Hertogen, De Lege Portemonnees

Rita Mulier

Hugo Franssen, mede-initiatiefnemer Hart boven Hard

Ico Maly, Docent new media and politics Tilburg University & gastprofessor politiek en cultuur Ritcs Brussel

Karim Zahidi, filosoof Universiteit Antwerpen

Rudy De Meyer

Lieven De Cauter, professor cultuurfilosofie, RITCS & KULeuven

Michel Vanhoorne, coördinator LEF

Gie van den Berghe, gastprofessor ethiek, UGent

André Posman, baas van de ex-Rode Pomp klassieke concertzaal, Klara-ambassadeur

Francis Jorissen, journalist

Filip Paelman, voorzitter Grijze Geuzen Eeklo

Herman De Ley, emeritus UGent, lid van de Stuurgroep van BACBI

Didi de Paris, auteur

Marc Vandepitte, filosoof/politiek analist

Pieter Saey, ereprofessor Universiteit Gent

Femke De Cremer, Masereelfonds Gent

Kelly Franceus, Masereelfonds Oost-Vlaanderen

Chantal Van Laeken, Anjer vzw

Guido Cornelis, democraat en debatteur

Chokri Ben Chikha, artistiek directeur Action Zoo Humaine, post-doctoraal onderzoeker KASK

Chris Kesteloot, gewoon hoogleraar geografie KULeuven

Ferre Wyckmans, algemeen secretaris LBC-NVK

Stijn Oosterlynck, hoofddocent stadsociologie, Universiteit Antwerpen

Guido Lauwaert, zwerver

Frank Roels, emeritus professor UGent

Bieke Purnelle, dewereldmorgen.be

Rik Van Cauwelaert, journalist, opiniemaker

Paul Goossens, journalist, politiek analist


Spip-redacteur:   jurgen
 

Reageer op dit artikel

 
In- & Uitschrijven
Zand in de machine
Attac persberichten
Kalender
« »
M D W D V Z Z
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 
Trefwoorden
 
 Attac Vlaanderen  |  Statistieken  |  Privé-ruimte  |  Alle rubrieken  |  Alle documenten

Verwittiging - De gepubliceerde documenten weerspiegelen, tenzij anders vermeld, niet noodzakelijk het standpunt van Attac Vlaanderen. Zij zijn de standpunten van hun auteur(s) en eventueel van werkgroepen of andere organisaties. Dat de documenten hier gepubliceerd worden is omdat wij willen meegenieten van beschikbare ideeën en expertises om samen onze toekomst te heroveren en aan die andere mogelijke wereld te werken.

Logo Creative Commons
Alle teksten van deze site mogen gebruikt en gecopiëerd worden onder de voorwaarden van toepassing van de Creative Commons Licentie.