Attac logo
Associatief netwerk voor een Taks op financiële Transacties
en voor het Aansterken van de Civiele maatschappij
Beginpagina    Diogenes van Gent    Kerstmis 2015, met oorlogsvluchtelingen en islamitische fascisten.  
| auteurs: Diogenes  | | thema: migratie , oorlog en vrede  |
 

Kerstmis 2015, met oorlogsvluchtelingen en islamitische fascisten.

> Diogenes

Met Kerstmis wordt er steeds over vrede gesproken, al zijn er verschillende meningen over wat moet gedaan worden om de vrede te bewaren. Zo vinden egoïsten en bange mensen dat vrede vereist dat iedereen zich neerlegt bij de bestaande orde, zowel op lokaal als op internationaal vlak, zodat de bevoorrechten van alle slag niet bang moeten zijn om hun voorrechten te verliezen.
JPEG

Lees verder...

Na de Tweede Wereldoorlog zijn er in West-Europa geen oorlogen meer geweest, maar elders waren die er wel. De meeste West-Europeanen hebben zich over die soms zeer bloedige oorlogen, ver van hun bed, niet druk gemaakt, zolang er maar geen slachtoffers vielen bij het eigen volk. Zo is er in Syrië al vier jaar oorlog, maar de meeste bewoners van de Egoïsten-Unie vonden dat niet erg, tot duizenden vreedzame en ongewapende Syriërs naar Europa trokken om er asiel te vragen, overeenkomstig de Conventie van Genève.

Ineens was er een groot probleem, niet omdat er in Syrië zoveel doden en gekwetsten en vernielde woningen waren en miljoenen Syriërs naar de buurlanden gevlucht waren, maar omdat een klein deel van die vluchtelingen op de gedachte gekomen was naar de rijkste landen van de Egoïsten-Unie te trekken. Zo iets hadden de regeringen niet voorzien. Weliswaar had de EU al vele jaren af te rekenen met politieke en ekonomische vluchtelingen, maar oorlogsvluchtelingen had men hier nog niet veel gezien.

Nochtans is het niet ongewoon dat mensen op de vlucht slaan voor een oorlog. Een groot aantal Belgen hebben dat bijvoorbeeld gedaan bij het begin van de Eerste Wereldoorlog en zijn dan gedurende heel die oorlog in de buurlanden gebleven. En bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn weer veel Belgen gevlucht. Maar dat in de tijd van de veelgeprezen mobiliteit Syriërs verder zouden vluchten dan hun buurlanden en daarbij het gezelschap zouden krijgen van Iraakse en Afghaanse oorlogsvluchtelingen, hadden de leiders van de Egoïsten-Unie niet voorzien.

De EU doet zich voor als de kampioen van de verdediging van de mensenrechten, maar ze is dat niet. De mensenrechten komen in de EU pas op de tweede plaats, na het recht van de sterken om de zwakken te verdrukken, uit te buiten en te vernederen. Binnen de EU gelden niet alle mensenrechten op dezelfde manier voor alle mensen en de meeste landen buiten de EU worden als minderwaardig behandeld. Dat verklaart de houding van de EU tegenover de oorlogsvluchtelingen. Wie alle mensen als gelijkwaardig beschouwt, vangt oorlogsvluchtelingen op, ook al kost dat veel geld. De EU probeert zo weinig mogelijk vluchtelingen op te vangen, al trachten haar leiders dat te verdoezelen met allerlei drogredenen.

De Conventie van Genève, die er gekomen is als reaktie op de wreedheden van de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog, is een ernstige hinderpaal om oorlogsvluchtelingen de toegang tot de Egoïsten-Unie te ontzeggen en daarom heeft Leider Bart De Wever een oproep gedaan om de Conventie van Genève te wijzigen. Verder wil hij ook de grenzen van de Egoïsten-Unie sluiten.

Hoe hij dat wil verwezenlijken, heeft hij niet gezegd. Voor de landsgrenzen zou dat kunnen met een omheining, die onder elektrische stroom gezet wordt, zoals de Duitsers dat tijdens de Eerste Wereldoorlog gedaan hebben aan de grens tussen België en Nederland. Vluchtelingen, die zouden pogen zulke afsluiting te doorbreken, zouden dat betalen met hun leven en voor het opruimen van hun lijken zouden de buurlanden moeten zorgen. Maar er zijn ook de duizenden kilometers kust. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de nazi’s dat probleem opgelost door langs heel de Atlantische kust bunkers te bouwen om met kanonnen vijandige schepen te vernietigen, wanneer ze de kust naderden.

De komst van een toenemend aantal vluchtelingen veroorzaakt onrust en angst in de Egoïsten-Unie. Sommigen, zoals Leider Bart De Wever, vrezen voor het einde van wat ze hun beschaving noemen. Hongarije bouwde op korte tijd een nieuw Ijzeren Gordijn, vijfentwintig jaar na de val van het kommunisme, om oorlogsvluchtelingen tegen te houden. Hier en daar staken fascisten gebouwen in brand, waarin vluchtelingen zouden worden opgenomen. En dan is er iets gebeurd, waarvan het mij verbaast dat zovelen het niet hadden zien aankomen.

Zoals ze dat in het Midden-Oosten en enkele Afrikaanse landen al een hele tijd doen, hebben islamitische fascisten op 13 november in naam van hun god en hun profeet weerloze burgers vermoord in Parijs, de stad die door haar geschiedenis als geen andere simbool staat voor de waarden van de Verlichting.

Tien maanden eerder hadden ze al eens toegeslagen in Parijs met de moordpartij op de redaktie van Charlie Hebdo. Aan het artikel, dat ik toen geschreven heb onder de titel "Europa op weg naar een ongewone oorlog", wil ik nog dit toevoegen.

De periode van vrede en welvaart, die wij gekend hebben na de ergste van alle oorlogen, is definitief voorbij. Enerzijds is er de aanval van de neoliberalen op onze sociale rechten en onze verzorgingsstaat, anderzijds is er de aanval van de islamitische fascisten op onze politieke vrijheden. En intussen warmt de aarde op.

In een oorlog is het onvermijdelijk dat alle partijen zich te buiten gaan aan wreedheden, die niet nodig zijn voor het winnen van de oorlog. Dat is eigen aan de natuur van de mens. Een oorlog is nooit mooi en niemand komt eruit met propere handen. Maar de islamitische fascisten stellen ons voor de keuze tussen oorlog en de onderwerping aan hun totalitaire diktatuur. Wie niet wil dat alles vernietigd wordt, wat sinds de Verlichting en de Franse Revolutie met moeizame strijd veroverd werd, moet kiezen voor oorlog tegen de islamitische fascisten, met alles wat dat meebrengt.

Hoe deze ongewone oorlog gaat aflopen, zal er voor een ruim deel van afhangen of de West-Europese burgers de harde waarheid onder ogen zullen durven zien en hun angst zullen weten te bedwingen. Een zaak is zeker: hij zal nog lang duren.

In een oorlog is het altijd belangrijk zich niet van vijand te vergissen. De vijand zijn alle islamitische fascisten en dus niet alleen die van Al Qaeda en IS, maar niet de vluchtelingen en de overgrote meerderheid van de moslims. De meeste slachtoffers van de islamitische fascisten zijn trouwens moslims en daarom zouden de moslims onze bondgenoten moeten zijn. Toch wordt nu door sommige Europeanen al misbruik gemaakt van de akties van islamitische fascisten om vluchtelingen aan hun lot over te laten en de in de EU bestaande diskriminatie van moslims te rechtvaardigen.

Zo was er in België de pesterij van de vluchtelingen tijdens de dagen van terreurniveau vier, die erin bestond dat ze niet meer geregistreerd werden. Nochtans was het niet zo moeilijk geweest om de plaats van de registratie te laten bewaken door het leger. Of de hetze tegen de moslims van Molenbeek en zijn vroegere socialistische burgemeester. Welgeteld 0,1 % van de bewoners van deze gemeente had volgens de veiligheidsdiensten mogelijk banden met islamitische fascisten, maar dat was voldoende om Molenbeek af te schilderen als een bolwerk van terroristen, dat NVA-held Jambon gaat opkuisen.

Persoonlijk maak ik me meer zorgen over de paniekerige reaktie van de Belgische regering op geheime informatie over mogelijke aanslagen in Brussel dan over de aanwezigheid van islamitische fascisten in België. Of de staat van beleg in Brussel aanslagen verhinderd heeft, weet ik niet, maar ik weet wel dat hij bij veel mensen de angst aangewakkerd heeft en het aanzien van de islamitische fascisten bij hun aanhangers vergroot. En zelfs al zou daardoor een aanslag verijdeld zijn, dan belet niets de islamitische fascisten in de toekomst toe te slaan, wanneer er minder soldaten op straat zijn. Tijdens de staat van beleg in Brussel hadden ze trouwens een andere plaats kunnen uitkiezen voor een moordpartij, bijvoorbeeld in de stad, waar Leider Bart De Wever de plak zwaait.

Het optreden van de Franse en Belgische leiders vertoont sterke gelijkenis met dat van George W. Bush na de aanval van Al Qaeda op de Verenigde Staten en dat is een reden om bang te zijn. Met zulke leiders staan wij er slecht voor in de oorlog tegen de islamitische fascisten.

Winston Churchill beloofde zijn volk in 1940 tranen en bloed. Vijf jaar later had hij de oorlog tegen de Duitse en Italiaanse fascisten gewonnen. Met de huidige Europese leiders zouden we de oorlog tegen de islamitische fascisten wel eens kunnen verliezen.

In deze tijd van oorlog wil ik mijn kerstboodschap besluiten met een citaat uit "The Old Man and the Sea" van Ernest Hemingway:

A man can be destroyed, but not defeated.


Spip-redacteur:   jurgen
 

Reageer op dit artikel

 
In- & Uitschrijven
Zand in de machine
Attac persberichten
Kalender
« »
M D W D V Z Z
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 
Trefwoorden
 
 Attac Vlaanderen  |  Statistieken  |  Privé-ruimte  |  Alle rubrieken  |  Alle documenten

Verwittiging - De gepubliceerde documenten weerspiegelen, tenzij anders vermeld, niet noodzakelijk het standpunt van Attac Vlaanderen. Zij zijn de standpunten van hun auteur(s) en eventueel van werkgroepen of andere organisaties. Dat de documenten hier gepubliceerd worden is omdat wij willen meegenieten van beschikbare ideeën en expertises om samen onze toekomst te heroveren en aan die andere mogelijke wereld te werken.

Logo Creative Commons
Alle teksten van deze site mogen gebruikt en gecopiëerd worden onder de voorwaarden van toepassing van de Creative Commons Licentie.