Attac logo
Associatief netwerk voor een Taks op financiŽle Transacties
en voor het Aansterken van de Civiele maatschappij
Beginpagina    Zand in de Machine    Zidm > 01/2015 - 07/2017    Oproep voor een Europees belastingpact  
| thema: belastingparadijzen , financiŽle crisis , fiscale criminaliteit  |
 

Oproep voor een Europees belastingpact

> Eric Goeman

Na Swissleaks, Luxleaks en nu Panamaleaks is het tijd voor het sluiten van de poorten naar de belastingparadijzen en voor een rechtvaardige fiscaliteit.

Lees verder...

De financiŽle crisis leidde tot een verwoestende economische crisis in Europa. De werkloosheid in de EU bereikte de recordhoogte van bijna 26 miljoen - ongelooflijk 10,7 % - de werkloosheid onder de jongeren is nog veel dramatischer. Door het uitbreken van deze crisis in Europa werden pijnlijke besparingsmaatregelen in bijna alle Europese landen doorgevoerd, terwijl honderden miljarden voor de redding van de banken werden uitgegeven. De Europese burgers hebben een enorme prijs betaald. Nu hebben ze recht op efficiŽnte hervormingen die ons moeten behoeden tegen de macht van de financiŽle industrie, door eerst en vooral de financiŽle industrie radicaal te hervormen en onder politieke democratische controle te brengen. Maar, na zeven jaar ’financiŽle hervormingen’ in de EU hebben we daarvan weinig of niets gezien.

De Europese bezuinigingspolitiek, minder uitgeven en het loon verminderen, hetgeen het brutaalst de Zuid-Europese landen werd opgelegd, nam dramatische vormen aan. Volgens het verbond van Griekse syndicaten is de koopkracht van de werknemers sedert het begin van de crisis met 50 % verminderd. De jeugdwerkloosheid bedraagt in ItaliŽ meer dan 35 %, in Portugal zo’n 40%, in Spanje en Griekenland meer dan 55 %. Deze soberheidpolitiek moet dringend worden stopgezet en worden vervangen door een politiek die de extreem ongelijke verdeling van de maatschappelijke rijkdom in Europa en over de hele wereld duurzaam corrigeert.

De internationale concerns, financiŽle industrie en de rijke elites hebben in de laatste 30 jaar reusachtige inkomens en vermogens verworven. Vermogens die onttrokken zijn aan het algemeen belang via het versluizen van honderden miljarden euro naar fiscale paradijzen en offshorecentra en dus niet kan ingezet worden voor het verder uitbouwen van publieke diensten, werkzekerheid, hogere minimumlonen en het optrekken van de laagste pensioenen, om het gezondheidssysteem te financieren, om meer te investeren in jeugdwerk, onderwijs, zwakke wijken en rusthuizen, om opleiding en openbare infrastructuren te bekostigen, om over te schakelen op ecologisch duurzame systemen.

De budgetten, afhankelijk van het maandelijks inkomen, zijn in bijna alle landen beduidend kleiner geworden. Kleiner werd ook het aandeel van de investeringen in de reŽle economische productie. De aandelen van de concerns in de rijkdom en het bedrag dat vermogenden in aandelen steken, worden alsmaar groter en zitten in financiŽle producten en dat is opnieuw de essentiŽle oorzaak die tot de groeiende druk om te speculeren op de financiŽle markten leidt. De huidige winsten en bonussen zorgen voor een nieuwe troep speculanten en de economische crises van morgen.

De internationaal georkestreerde afbouw van belastingen op winsten, op hoge inkomens en vermogens heeft bij de herverdeling ten gunste van de ondernemingen en van de superrijken, een fiscale herverdeling van arm naar rijk, een rol van betekenis gespeeld. De vorige EU-commissaris, bevoegd voor belastingen, Algirdas Semeta, schatte het jaarlijks verlies aan belastingen dat de Europese landen door de belastingdumping en belastingontduiking lijden, op € 1.000 miljard. En laten we voor eens en voor altijd afspreken dat we een einde maken aan het woordspelletje over “belastingontwijking” en “belastingontduiking”. Misschien interessant voor kruiswoordraadsels maar in de realiteit is belastingontwijking natuurlijk belastingontduiking. Het is door de politieke overheid gelegaliseerde plundering van de publieke schatkist waardoor de verzorgingsstaat, het monument van de werkende klassen, wordt ontmanteld.

We moeten fiscaal dringend herverdelen. Belastingen moeten fors voor evenwicht zorgen zoals, belastingen op hoge winsten, op grote vermogens en grote erfenissen, belastingen op kapitalen en op zeer hoge inkomens. Deze belastingen moeten flink worden verhoogd en de mogelijkheden tot ontduiking gestopt. Op deze manier halen we aanzienlijke geldsommen uit de financiŽle markten en brengen die naar de gemeenschap, naar daar waar ze sociaal noodzakelijk zijn.

Belastingverhogingen slagen meestal beter als eerst de belastingsparadijzen en offshoreconstructies worden drooggelegd en ten tweede, internationaal gecoŲrdineerde grondregels en minimum belastingtarieven vastgelegd. Wel zijn er inspanningen geleverd om uniforme basisprincipes vast te stellen en bepaalde financiŽle transacties te reguleren. Deze voorstellen zijn echter veel te beperkt en te aarzelend.

Daarom hebben we minimum een Europees belastingpact nodig dat, indien mogelijk, alle Europese landen betreft, niet alleen de landen van de EU. Dit Europees belastingpact moet ook als instap in een globaal belastingpact dienen en volgende richtwaarden bevatten:

1. Vaststelling van de belastingbasis van de onderneming: de basis van de belastingheffing moet in zoverre uniform worden dat belastingontduiking kan worden verhinderd. Speciale constructies zoals trusts of speciale licenties moeten verboden worden, praktijken inzake belastingontduiking zoals de transfers die men in het Engels “mispricing” noemt of speciaal daarvoor opgerichte holdingconstructies moeten konsekwent bestreden worden. 2. Belastingen op het vermogen, belastingen op erfenissen, eenmalige heffing op het vermogen. Alle landen moeten een regelmatige belastingheffing op vermogens en belasting op erfenissen doorvoeren. Daarbij wordt ter bestrijding van de huidige crisis een eenmalige inlevering op inkomsten uit vermogens gevraagd. Die inlevering moet zo worden gebruikt dat ze de bevolking direct ten goede komt . 3. Minimum belastingheffingen: Minimum belastingheffingen moeten zo worden vastgelegd dat opbrengsten met minstens 30% worden belast. Bij erfenissen en vermogens worden eveneens minimumtarieven evenals de vrijgestelde bedragen vastgelegd en progressieve belastingtarieven geŽist. Voor hoge inkomens moeten zeer hoge belastingtarieven worden vastgelegd. 4. Automatische uitwisseling van gegevens: De automatische uitwisseling van informatie onder de vermogensbeheerders en directies van belastingdiensten wordt voor individuele personen en voor vennootschappen doorgevoerd. Het bezit bij trusts, stichtingen en andere middelen om belastingen achter te houden worden aan belastingdiensten verplicht voorgelegd. 5. Overdrachttaksen op alle financiŽle verrichtingen: zoals op handel in deviezen, aandelen en leningen evenals op de daarvan afgeleide waardepapieren (zijdelingse handel); moet een financiŽle overdrachttaks van minstens 1% bevatten. Dit is een Taks op alle financiŽle transacties en noodzakelijk voor de regulering van de mobiele kapitaalsstromen. 6. Hervorming van de financiŽle sector. Dit moet garanderen dat deze financiŽle en economische crisis tot een sterkere regulering en democratische controle van de financiŽle sector leidt. Dit alles moet aan de gemeenschap ten goede komen en niet omgekeerd. De nodige eerste stappen daarvoor zijn meer voorschriften inzake het eigen kapitaal voor banken, de verdeling van ’too big to fail banken, de vermindering van en het indijken van de betekenis van de financiŽle sector en een einde van speculaties, bij voorbeeld op levensmiddelen en grondstoffen, de splitsing van de banken in 7. Globalisering (introductie mondiaal progressief belastingregime): de landen van Europa engageren zich ertoe dat zulk nieuw belastingregime algemeen wordt ingevoerd. In de strijd voor globalisering van sociale rechten moet ook een globaal fiscaal regime geglobaliseerd worden om tot mondiale fiscale en dus sociale rechtvaardigheid te komen. 8. Mondiale fiscale herverdeling van rijk naar arm: De verkregen inkomsten uit de verschillende belastingheffingen mogen niet gebruikt worden om de bankensector te redden of de financiŽle industrie te versterken, maar om de sociale noden te lenigen en de werkloosheid te bestrijden, zowel in Europa als in ontwikkelingslanden. Er moet ook een deel van de inkomsten verdeeld worden voor de mondiale strijd tegen klimaatverandering en mondiale ontwikkeling, zoals gezondheidszorg en onderwijs.

9. In de strijd tegen de belastingparadijzen moeten de banken verplicht worden alle financiŽle gegevens uit te wisselen. Op eilanden waar de meeste mensen nooit zullen komen, hebben tienduizenden superrijken 25.000 miljard euro weggezet, veilig uit het zicht van de fiscus. Als bijvoorbeeld op dat bedrag een belasting van 10 procent wordt geheven, dan los je probleemloos de hele eurocrisis op, de ouderenzorg, en in ťťn klap zowat alle begrotingsproblemen van de Europese Unie. Door belastingontduiking en -fraude onthouden de belastingparadijzen de andere staten en hun inwoners belastinginkomsten. In de huidige tijden van begrotingsschulden van staten treft dit mislopen van inkomsten in de eerste plaats de openbare diensten en de sociale subsidies. De persoonlijke bezittingen die zich in belastingparadijzen bevinden, worden wereldwijd door de OESO geschat op 3750 tot 5250 miljard euro. Het jaarlijks verlies aan fiscale inkomsten van de staten omwille van beleggingen in belastingparadijzen bedraagt ongeveer 255 miljard euro. Om corruptie en fraude te bestrijden moeten we niet het zoveelste onderzoek na Panamaleaks vragen maar direct de automatische uitwisseling van gegevens tussen de staten op alle financiŽle producten.

10. En laten we zelf in BelgiŽ eindelijk het contraproductieve bankgeheim volledig afschaffen. Op dit ogenblik zitten we na hervormingen tijdens Di Rupo I nog steeds met een bankgeheim “light” waardoor de werking van de financiŽle inspectie sterk belemmerd wordt. Een meerderheid van politieke partijen was toen tegen de volledige afschaffing van het bankgeheim. Ter bescherming van wie? Hoe zit het na Panamaleaks. Wie geeft een voorzet?

We richten een oproep aan alle progressieve krachten in BelgiŽ en Europa om te strijden voor de invoering van deze eisen want zonder een radicale omkeer in de huidige belastingpolitiek is niet alleen het overwinnen van de financiŽle en economische crisis dweilen met alle kranen open maar is ook de strijd tegen de verdere opmars van de sociale ongelijkheid onmogelijk.

Eric Goeman, woordvoerder Attac Vlaanderen www.vl.attac.be


Spip-redacteur:   jurgen
 

Reageer op dit artikel

 
In- & Uitschrijven
Zand in de machine
Attac persberichten
Kalender
« »
M D W D V Z Z
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 
Trefwoorden
 
 Attac Vlaanderen  |  Statistieken  |  Privé-ruimte  |  Alle rubrieken  |  Alle documenten

Verwittiging - De gepubliceerde documenten weerspiegelen, tenzij anders vermeld, niet noodzakelijk het standpunt van Attac Vlaanderen. Zij zijn de standpunten van hun auteur(s) en eventueel van werkgroepen of andere organisaties. Dat de documenten hier gepubliceerd worden is omdat wij willen meegenieten van beschikbare ideeën en expertises om samen onze toekomst te heroveren en aan die andere mogelijke wereld te werken.

Logo Creative Commons
Alle teksten van deze site mogen gebruikt en gecopiëerd worden onder de voorwaarden van toepassing van de Creative Commons Licentie.