Attac logo
Associatief netwerk voor een Taks op financiële Transacties
en voor het Aansterken van de Civiele maatschappij
Beginpagina    Gentse Feestendebatten 2017    27 jaar Gentse Feestendebatten: Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden  
| auteurs: Democratie 2000  | | thema: gentse feesten  |
 

27 jaar Gentse Feestendebatten: Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden

Het is tijd voor woede

> Eric Goeman - gepubliceerd op 11 juli 2016

Zaterdag 16 juli, 14u-18u

, NTG, Sint-Baafsplein 17: Gentse Feestendebat Gratis inkom - “Als de utopische oasen uitdrogen, ontstaat een woestijn van banaliteit en radeloosheid” (Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden): DE MONDIALE GEVOLGEN VAN DE GEOPOLITIEKE VERNIETIGING VAN HET MIDDEN-OOSTEN

Inleiding aan de katheder door LUDO DE BRABANDER (woordvoerder Vrede Vzw.)

met Ludo De Brabander (woordvoerder Vrede Vzw.; auteur van “Oorlog zonder grenzen” (EPO); Anja Meulenbelt (schrijfster, feministe, medeoprichter Stichting Kifaia, auteur van o.a. “Kwart over Gaza. Over Zionisme, Antisemitisme en Islamofobie”); Dries Lesage (professor Internationale Politiek UGent; gespecialiseerd in multilaterale samenwerking en globalisering); Ludo De Witte (auteur van “De moord op Lumumba” en “Wie is bang voor moslims?”); Brigitte Herremans (Beleidsmedewerker Midden-Oosten bij Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen); Koenraad Bogaert (Postdoctoraal onderzoeker UGent; Lid van de Middle East and North Africa Research Group (MENARG), Faculteit Politieke en Wetenschappen); Majd Khalifeh (VRT-journalist en documentairemaker); Annabell Van den Berghe (freelance journaliste en Arabiste gespecialiseerd in Midden-Oosten en de Arabische wereld)
Zondag 17 juli, 14u-18u

, NTG, Sint-Baafsplein 17: Gentse Feestendebat Gratis inkom - “Als de utopische oasen uitdrogen, ontstaat een woestijn van banaliteit en radeloosheid” (Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden): GLOBALISERING, ROBOTISERING EN DE NIEUWE KRACHTSVERHOUDINGEN TUSSEN ARBEID EN KAPITAAL “WERKBAAR WERK?”

Inleiding aan het katheder: JAAP BREPOELS (historicus, auteur van “Wat zoudt ge zonder ’t werkvolk zijn?”)

met Rudy De Leeuw (voorzitter ABVV; auteur van “ONGELIJKSPEL – Verontwaardiging als bouwsteen voor vooruitgang”); Jaak Brepoels (Historicus en voormalige leraar; sinds 1983 sp.a-gemeenteraadslid Leuven en van 1995 tot 2012 schepen; auteur van “Wat zoudt gij zonder ’t werkvolk zijn” – De geschiedenis van de Belgische arbeidersbeweging 1830 – 2015); Christophe Callewaert (journalist DeWereldMorgen.be, co-auteur ’Dit is morgen’, EPO uitgeverij); Karin Temmerman (federaal volksvertegenwoordiger, gemeenteraadslid en voorzitter SP.A Gent; gespecialiseerd in pensioenen); Olivier Pintelon (Politicoloog, pensioenexpert en publicist; verbonden aan Denktank Poliargus); Maartje De Vries (voorzitster Marianne, vrouwenorganisatie PVDA; co-auteur “De Miljonairstaks”, het hoofdstuk ’Neem weer de tijd! De 30uren week’); Veerle Verleyen (Adjunct -algemeen Secretaris LBC-NVK)
Maandag 18 juli, 14u-18u

, NTG, Sint-Baafsplein 17: Gentse Feestendebat Gratis inkom - “Als de utopische oasen uitdrogen, ontstaat een woestijn van banaliteit en radeloosheid” (Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden): GELD EN GEZONDHEID, EEN GELUKKIG HUWELIJK? (Hoeveel mag onze gezondheid kosten?)

Inleiding aan de katheder door LIEVEN ANNEMANS (Gewoon Hoogleraar Gezondheidseconomie UGent)

met Lieven Annemans (Gewoon Hoogleraar Gezondheidseconomie UGent; auteur van “De prijs van uw gezondheid” ); Marleen Finoulst (Hoofdredacteur Bodytalk ); Fred Louckx (Hoogleraar Gezondheidssociologie VUB ); Ignaas Devisch (professor in de filosofie, medische filosofie en ethiek. Doceert filosofie aan UGent en Gentse Arteveldehogeschool; auteur van o.a. “Ziek van gezondheid: voor elk probleem een pil” en “Rusteloosheid: pleidooi voor een mateloos leven”); Etienne Vermeersch (filosoof, ethicus, klassiek filoloog, scepticus en opiniemaker. Emeritus-hoogleraar en ere-vicerector UGent); Evelyne Hens (directeur studiedienst Nationaal Verbond Socialistische Mutualiteiten); Lise Vandecasteele (dokter Geneeskunde voor het Volk; OCMW raadslid Antwerpen PVDA); Marleen Temmerman (gynaecologe, hoogleraar UGent ; voormalige SP.A senator; directeur International Center for Reproductive Health; van 2012 tot 2015 hoofd Departement voor Reproductieve Gezondheid en Onderzoek van Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Génève; sinds oktober 2015 woont en werkt ze in Kenia als hoofd departement gynaecologie en verloskunde Aga Khan universiteit Nairobi); Jean-Paul Corin (Voorzitter CM Midden-Vlaanderen); Anne Dedry (federaal volksvertegenwoordiger GROEN; gezinssociologe van opleiding; oprichtster expertisecentrum kraamzorg De Bakermat in Leuven; directeur bij Zorgsaam, een vormingsinstelling gespecialiseerd in zorgthema’s, en van Ons Zorgnetwerk, een vereniging die de belangen van mantelzorgers behartigt; auteur van “Zorg zonder naam” – Mantelzorgwijzer” – uitgeverij Lannoo)
Dinsdag 19 juli, 14u-18u

, NTG, Sint-Baafsplein 17: Gentse Feestendebat Gratis inkom - “Als de utopische oasen uitdrogen, ontstaat een woestijn van banaliteit en radeloosheid” (Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden):WAT NA COP 21, HET KLIMAATAKKOORD VAN PARIJS? – EEN STAP VOORUIT OF EEN POLITIEKE FARCE?

Inleiding aan de katheder door ANNELEEN KENIS (mede-auteur “De mythe van de groene economie”)

met Anneleen Kenis (post-doctoraal onderzoekster van het FWO-Vlaanderen, afdeling geografie, KULeuven, mede-auteur "De mythe van de groene economie", EPO); Matthias Lievens (deeltijds docent Centrum voor Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie Hoger Instituut voor Wijsbegeerte KULeuven; medeauteur “De mythe van de groene economie”, EPO); Natalie Eggermont (arts, moraalfilosofe, machiniste van Climate Express en auteur van ’Climate Express - Sporen van verandering’); Dirk Avonts (professor aan de Universiteit Gent, Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg; was huisarts in Zurenborgwijk, Antwerpen; raadslid Groen in districtsraad Wilrijk); Hermes Sanctorum (volksvertegenwoordiger GROEN Vlaams parlement); Nic Balthazar (Film en televisiemaker. Initiatiefnemer van o.m. Sing for the Climate en mede-oprichter van Klimaatzaak); Peter Wittoeck (Diensthoofd Dienst Klimaatverandering - FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu; Belgisch onderhandelaar in Parijs op COP 21); Julie Vandenberghe (Klimaatexpert WWF-België, was onderhandelaar voor WWF tijdens de voorbije klimaattop in Parijs)
Woensdag 20 juli, 14u-18u

, NTG, Sint-Baafsplein 17: Gentse Feestendebat Gratis inkom - “Als de utopische oasen uitdrogen, ontstaat een woestijn van banaliteit en radeloosheid” (Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden): “FORT EUROPA: VLUCHTELINGENCRISIS OF MORELE EN POLITIEKE CRISIS VAN DE EU? WELKE EU WILLEN WIJ?”

Inleiding aan de katheder door ERIC CORIJN (Cultuurfilosoof)

met Ferdi De Ville, (Docent Europese Politiek UGent, auteur van “TTIP: De waarheid” (Academia Press); Vincent Scheltiens ( historicus, Centrum voor Politieke Geschiedenis, Universiteit Antwerpen / Studiecentrum Oorlog en Maatschappij (CegeSoma), Brussel), Jan Pronk (Emeritus Hoogleraar Institute of Social Studies, Den Haag , en voormalig Minister van Ontwikkelingssamenwerking en van Milieu (1973/78 en 1989/2002), Nederland; auteur van “Op zoek naar een nieuwe kaart. Verspreide aantekeningen over ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking”); Eric Corijn (Cultuurfilosoof en Sociaal Wetenschapper, Hoogleraar Stadsstudies VUB, lid Dagelijks Bestuur Hart boven Hard); Petra De Sutter (Ondervoorzitter Migratiecommissie Raad van Europa; Hoofd reproductieve geneeskunde Universitair Ziekenhuis Gent; buitengewoon hoogleraar Gynaecologie UGent; senator voor GROEN; auteur van “[Over] Leven, het verhaal van Petra De Sutter over haar strijd als transvrouw, arts en politica”); Els Keytsman (directeur UNIA Interfederaal Gelijkekansencentrum); Marc Botenga (Verantwoordelijke Europese Zaken (PVDA) – actief in Europese fractie GUE-NGL); Rein Antonissen (directeur Vluchtelingenwerk Vlaanderen); Kathleen Van Brempt (Europees parlementslid SP.A; Ondervoorzitter Fractie Alliantie van Socialisten en Democraten in Europees Parlement; Voorzitter Enquêtecommissie emissiemetingen in automobielsector), Warda El-Kadourri (VN-jongerenvertegenwoordiger, literatuurwetenschapper UGent, columnist MO)
Donderdag 21 juli, 14u-18u

, NTG, Sint-Baafsplein 17: Gentse Feestendebat Gratis inkom - “Als de utopische oasen uitdrogen, ontstaat een woestijn van banaliteit en radeloosheid” (Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden): WAT NA PANAMAPAPERS? GAAN WE ACHTER HET GROTE GELD OF NIET?

Inleiding aan de katheder door KRISTOF CLERIX (journalist Knack; laureaat Prijs voor de Democratie 2016)

met Ewald Engelen (hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam. De ‘hard hitting, fast running’ (aldus zijn Twitter-account) professor schrijft columns voor De Groene Amsterdammer en Het Parool en is vaste gast en commentator bij Buitenhof, Pauw en BNR nieuwsradio;auteur van o.a. Het bange Nederland (2008)en Een ongeluk in slowmotion (2012); medeauteur samen met Marianne Thieme, Partij voor de Dieren, van “Kanarie in de Kolenmijn”), Jan Pronk (Emeritus Hoogleraar Institute of Social Studies, Den Haag , en voormalig Minister van Ontwikkelingssamenwerking en van Milieu (1973/78 en 1989/2002), Nederland; auteur van “Op zoek naar een nieuwe kaart. Verspreide aantekeningen over ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking”); Paul De Grauwe (professor London School of Economics, schrijft wekelijks over mens, wereld en economie; gewoon hoogleraar emeritus KULeuven; was gastprofessor universiteiten van Michigan, Tilburg, Kiel, en Saarbrücken, de Wharton School, de Vrije Universiteit Berlijn en Universiteit Amsterdam; was lid economische adviesgroep van José Manuel Barroso, ex-voorzitter Europese Commissie); Peter Mertens (voorzitter PVDA, gemeenteraadslid Antwerpen; auteur van o.a. “Hoe durven ze? EPO); Gie Goris (Hoofdredacteur MO en MO.be. Publiceerde vooral over Afghanistan, Pakistan en India. Publiceerde met MO de Panamapapers); Meyrem Almaci (voorzitter GROEN); Peter Van Velthoven (volksvertegenwoordiger SP.A federaal parlement; lid Panamacommissie); Kristof Clerix (journalist Knack; ex-MO; verantwoordelijk voor “Panamapers” samen met Lars Bové van de Tijd in Vlaanderen; laureaat Prijs voor de Democratie 2016)
Donderdag 21 juli, 2Ou

Uitreiking Prijs voor de Democratie 2016

Uitreiking Prijs Jaap Kruithof 2016.

Groot podium, Bij Sint-Jacobs, Gent

Laureaat Prijs voor de Democratie 2016: ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists). Prijs wordt uitgereikt aan de Vlaamse journalisten Lars Bové van De Tijd en Kristof Clerix van Knack/ex-MO) voor “Panamapapers”.

Laureaat Prijs Jaap Kruithof 2016: Francine Mestrum (dr. Sociale wetenschappen, lid van Internationale Raad van World Social Forum en medestichtster van Global Social Justice) voor haar strijd, onderzoek en inzet voor een “mondiale sociale bescherming”.

Organisatie: Vzw. Trefpunt en Democratie 2000
Vrijdag 22 juli, 14u-18u,

NTG, Sint-Baafsplein 17: Gentse Feestendebat Gratis inkom - “Als de utopische oasen uitdrogen, ontstaat een woestijn van banaliteit en radeloosheid” (Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden): GENT: OP WEG NAAR EEN DUURZAME, VEILIGE EN SOCIALE STAD? (Circulatieplan, een stap vooruit?)

Inleiding aan de katheder door PASCAL DEBRUYNE (post-doctoraal onderzoeker UGent)

met Tom Balthazar (SP.A Schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen); Mathias De Clercq (Open VLD Schepen van Haven, Economie en Ondernemen); Filip Watteeuw (Groen Schepen van Openbare Werken en Mobiliteit); Tom De Meester (energiespecialist PVDA; initiatiefnemer van een door 200.000 mensen ondertekende petitie om de btw op energie te verlagen van 21% naar 6% en auteur van “Opgelicht – De energiezwendel van Electrabel & Co”); Pascal Debruyne (post-doctoraal onderzoeker UGent; MENARG); Sarah Van Liefferinge (Gentse Piraat); Eric Corijn (Cultuurfilosoof en Sociaal Wetenschapper, Hoogleraar Stadsstudies VUB, lid Dagelijks Bestuur Hart boven Hard); Sarah Claerhout (voorzitster CD&V Gent; federaal volksvertegenwoordiger); Dirk Avonts (professor aan de Universiteit Gent, Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg; was huisarts in Zurenborgwijk, Antwerpen; raadslid Groen in districtsraad Wilrijk); Wim Geirnaerdt (Adjunct provinciaal directeur Unizo; Regioverantwoordelijke Gent); Johan De Mol (planoloog/verkeersexpert UGent, ondervoorzitter GECORO Gent, Bestuurslid Reizigersbond)
Zaterdag 23 juli, 14u-18u

, NTG, Sint-Baafsplein 17: Gentse Feestendebat Gratis inkom - “Als de utopische oasen uitdrogen, ontstaat een woestijn van banaliteit en radeloosheid” (Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden): “De politieke rechterzijde domineert in Europa: Welke strategie voor de linkerzijde naar een rechtvaardige samenleving?”

Inleiding aan de katheder door JAN DUMOLYN (historicus UGent)

met Meyrem Almaci (voorzitter GROEN; gemeenteraadslid Antwerpen); Jan Dumolyn (sociaal historicus, internationaal gerenommeerde specialist geschiedenis van collectieve acties, afgevaardigde ACOD-onderwijs UGent, auteur (red.) van “België, een geschiedenis van onderop”, uitgeverij EPO); Karim Zahidi (filosoof Universiteit Antwerpen); Emile Roemer (Fractievoorzitter en politiek leider Socialistische Partij Nederland); Tom De Meester (voorzitter PVDA Oost-Vlaanderen en energiespecialist); Meindert Fennema (Em. professor Politieke Theorie UVAmsterdam; Boeken: Geert Wilders Tovenaarsleerling (2010; nieuwe editie is in voorbereiding); Help! De elite verdwijnt (2012); Goed Fout! Herinnering van een meeloper (2015); Joris Vandenbroucke (Fractieleider SP.A Vlaams Parlement); Ico Maly ( Docent Nieuwe Media en politiek (Tilburg University) en auteur van N-VA. Analyse van een politiek ideologie (Epo, 2012) en co-auteur Superdiversiteit en democratie (Epo, 2014) ; John Vandaele (redacteur MO magazine);Katrien Neyt (Provinciaal Secretaris ABVV Oost-Vlaanderen); Bieke Purnelle (directeur ROSA documentatiecentrum en pers en communicatieverantwoordelijke Vluchtelingenwerk Vlaanderen; activiste, blogster en columniste); Marc Van Ranst (Hoogleraar virologie, epidemiologie en bio-informatica KULeuven; verbonden aan UZ Leuven)
Zondag 24 juli, 14u-18u

, NTG, Sint-Baafsplein 17: Gentse Feestendebat Gratis inkom - “Als de utopische oasen uitdrogen, ontstaat een woestijn van banaliteit en radeloosheid” (Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden): DE TOEKOMST VAN SOCIALE ACTIE/ALTERNATIEVEN VOOR EEN ANDERE WERELD

Inleiding aan de katheder door DOMINIQUE WILLAERT (artistiek directeur Victoria DeLuxe)

met Thomas Decreus (politiek filosoof; hoofdredactie De Wereld Morgen; auteur samen met Christophe Callewaert “Dit is morgen” (EPO); Dominique Willaert (artistiek directeur Victoria DeLuxe, activist; regisseur van o.a. “We zullen doorgaan – 25 jaar Gentse Feestendebatten” en “SOMER”); Rik Pinxten (emeritus gewoon hoogleraar in de antropologie en de studie van religies UGent; auteur van o.a. “Kleine Revoluties: Of willen we de barbarij?”, EPO en “Schoon Protest”, EPO); Robrecht Vanderbeeken (doctor in de wijsbegeerte; wijdt zich aan cultuur, cultuurbeleid en ideologiekritiek; was docent en onderzoeker in Gent, Brussel en Londen; publicist; auteur van “Buy Buy Art – De vermarkting van kunst en cultuur” – uitgeverij EPO); Jan Vranken (zelfstandig onderzoeker;’emeritus gewoon hoogleraar’ UAntwerpen. Oprichter onderzoekscentrum OASeS en de jaarboeken over armoede (19 edities voor Vlaanderen, daarna al zes Belgische edities); auteur van “Thatcher aan de Schelde” en eind 2016 verschijnt “Thatcher in België – Er is een alternatief”, uitgeverij EPO); Evie Embrechts (schrijfster en feministe; auteur van “Feminisme – Een nieuw begin”); Saida Isbai (Diversiteit ACV); Sofie De Graeve (feministische activiste Vrouwen Overleg Komitee, feministische en pluralistische overleg- en actiegroep en Feministisch Sociaal-Economisch Platform); Geertje Franssen (Beleidsmedewerker Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen); Jeroen Robbe (activist en vormingswerker LABO vzw, beweging voor kritisch burgerschap)


Spip-redacteur:   jurgen
 

Reageer op dit artikel

 
In- & Uitschrijven
Zand in de machine
Attac persberichten
Kalender
« Februari 2018 »
M D W D V Z Z
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
 
Trefwoorden
 
 Attac Vlaanderen  |  Statistieken  |  Privé-ruimte  |  Alle rubrieken  |  Alle documenten

Verwittiging - De gepubliceerde documenten weerspiegelen, tenzij anders vermeld, niet noodzakelijk het standpunt van Attac Vlaanderen. Zij zijn de standpunten van hun auteur(s) en eventueel van werkgroepen of andere organisaties. Dat de documenten hier gepubliceerd worden is omdat wij willen meegenieten van beschikbare ideeën en expertises om samen onze toekomst te heroveren en aan die andere mogelijke wereld te werken.

Logo Creative Commons
Alle teksten van deze site mogen gebruikt en gecopiëerd worden onder de voorwaarden van toepassing van de Creative Commons Licentie.