Attac logo
Associatief netwerk voor een Taks op financiële Transacties
en voor het Aansterken van de Civiele maatschappij
Beginpagina    Diogenes van Gent    Kerstmis 2016 met Corbyn, Sanders, de Brexit en Trump.  
| auteurs: Diogenes  | | thema: democratie , extreem-rechts , mensenrechten  |
 

Kerstmis 2016 met Corbyn, Sanders, de Brexit en Trump.

> Diogenes van Gent - gepubliceerd op 18 december 2016

Omdat nergens in hun heilige geschriften de geboortedatum van de zoon van hun god vermeld wordt, hebben de kristenen daarvoor dan maar de dag genomen, waarop in het noordelijk halfrond de zon weer wat langer zichtbaar is, een dag die al eeuwenlang gevierd werd door mensen, die door de kristenen heidenen genoemd werden.
JPEG

Lees verder...

Dankzij de wetenschap weten wij dat de zon, die de oorzaak is van het leven op aarde, nog vijf miljard jaar haar stralen naar de aarde zal sturen en dat heel die tijd ieder jaar een periode, waarin de nachten langer worden, zal gevolgd worden door een even lange periode, waarin de nachten korter worden.

In een tijd, waarin men dat niet wist en daarom moest vrezen dat ooit de nachten zouden blijven langer worden, tot de zon niet meer zou verschijnen, bewees het korter worden van de nachten dat het leven zou blijven bestaan.

In tegenstelling met de bewegingen van de planeten is het handelen van de mens onvoorspelbaar. In de geschiedenis zijn er vreselijke dingen gebeurd en het is dan ook begrijpelijk dat angst ontstaat, wanneer er tekens verschijnen, die erop wijzen dat een nieuwe katastrofe in een nabije toekomst mogelijk is en zelfs waarschijnlijk. Zulke tekens zijn er vandaag en daardoor groeit de angst onder de mensen.

De vergelijking met de jaren dertig van de vorige eeuw dringt zich op. Een pikant detail daarbij is dat de rechtse Duitse politici Hitler beschouwden als een klown, die na korte tijd wel vanzelf zou verdwijnen, als men hem Reichskanzler maakte. Ze hielden het voor onmogelijk dat een schilder, die bij het leger de graad van korporaal had, in staat zou zijn het langer dan enkele maanden vol te houden aan het hoofd van de staat.

De geschiedenis herhaalt zich. Voor veel politici, journalisten en andere slimme mensen was ook Trump een klown. Eerst waren ze er vast van overtuigd dat het onmogelijk was dat hij de republikeinse kandidaat voor de presidentsverkiezingen zou worden en dan voorspelden ze dat hij het onderspit zou delven tegen Clinton.

Er waren in 2016 nog twee politici, die volgens die slimme mensen geen schijn van kans hadden om gekozen te worden: Jeremy Corbyn en Bernie Sanders. Corbyn is probleemloos voorzitter geworden van de Britse socialisten en haalde bij een tweede verkiezing nog meer stemmen dan bij de eerste. Sanders zou wellicht de demokratische kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen geworden zijn, indien de partijleiding hem niet gesaboteerd had. Dat bewijst dat links nog in staat is om overwinningen te behalen, maar dan wel op voorwaarde dat links voor de dag komt met een echt links programma en niet met een gematigde versie van de neoliberale programma’s van de rechtse partijen.

Nadat Hitler in 1933 aan de macht gekomen was, ging het van kwaad naar erger. Op korte tijd wist hij het verzet tegen zijn diktatuur de kop in te drukken. Zijn populariteit onder de bevolking nam toe, omdat hij de enorme werkloosheid kon doen afnemen met infrastruktuurwerken en de herbewapening van Duitsland. Ook in andere landen staken fascistische groepen en partijen de kop op. Weliswaar kwamen in 1936 in Spanje en Frankrijk Volksfrontregeringen aan de macht, maar in Spanje leidde dat tot een burgeroorlog, die bijna drie jaar duurde en eindigde met de overwinning van de door Duitsland en Italië gesteunde fascisten van generaal Franco. Toen Frankrijk in 1940 kapituleerde minder dan zes weken na het begin van de Duitse aanval en maarschalk Pétain met instemming van het parlement overging tot kollaboratie met de Duitsers, heerste bij velen in Europa het geloof dat niets nog de demokratie kon redden en dat ze zich daarom beter neerlegden bij de Nieuwe Orde van het nazisme en het fascisme.

Vandaag heerst het geloof dat de overwinning van de Nieuwe Neoliberale Orde over heel de wereld onafwendbaar is en het dus geen zin heeft zich ertegen te verzetten.

Dat geloof bewijst dat het bijzonder slecht gesteld is met de kennis van de geschiedenis. In het verleden zijn machtige rijken ontstaan, die na een bloeiperiode ten onder gegaan zijn. De grenzen van de staten werden voortdurend gewijzigd. En ook de levenswijze en de opvattingen van de mensen hebben in de loop der tijden zeer belangrijke veranderingen ondergaan en dat had niet alleen te maken met technische ontwikkelingen.

Zo is het niet waar dat de waarden van de Verlichting eigen zouden zijn aan een Westerse beschaving. Toe in de 18de eeuw vond de overgrote meerderheid van de Europeanen het goed dat ze geregeerd werden door absolute vorsten, die geacht werden hun macht gekregen te hebben van de god van de kristenen en daarom door iedereen moesten gehoorzaamd en geëerd worden. Europa verschilde wat dat betreft niet van de rest van de wereld. Af en toe zijn er opstanden geweest tegen de heersers, maar die waren er ook buiten Europa.

Met de Franse Revolutie is er in Europa iets heel nieuws gekomen, dat vreemd was aan de eeuwenoude kristelijke kultuur van de Europeanen, en dat nieuwe is later bestreden door veel Europeanen en wordt ook vandaag niet door alle Europeanen aanvaard. Ook nu willen velen in Europa niets liever dan een terugkeer naar de tijd, toen men het normaal vond dat niet alle mensen gelijke rechten hadden. Leider Bart De Wever is zo iemand en hij is niet alleen.

In de geschiedenis zijn fundamentele veranderingen er soms totaal onverwacht gekomen. Weinigen hadden verwacht dat de bijeenroeping van de Staten-Generaal door Louis XVI tot de Franse Revolutie zou leiden. Tot aan de Tweede Wereldoorlog was het ondenkbaar dat bijna alle kolonies van enkele West-Europese staten in Azië en Afrika tussen 1947 en 1962 onafhankelijk zouden worden. Dat de ooit zo machtige Sovjet-Unie eind 1991 zou ophouden te bestaan, hadden weinigen enkele jaren voordien voor mogelijk gehouden. De zogenaamde Arabische lente was ook een verrassing, net als het verloop ervan.

Als mensen erg ontevreden zijn, kan dat tot een uitbarsting van geweld leiden met niet te voorziene gevolgen. Als men echter niet weet of niet wil weten dat mensen ontevreden zijn, dan kan men niet voorzien dat het tot zulke uitbarsting van geweld zal komen. En dikwijls zijn politici niet op de hoogte van ontevredenheid bij het volk, omdat ze geen vrijheid van meningsuiting dulden, ook al beweren ze van wel.

In de Westerse demokratieën bestaat formeel de vrijheid van meningsuiting, maar er gebruik van maken is niet zonder gevaar, ook al wordt men er niet voor in de gevangenis gestopt. Men kan er zijn werk door verliezen of niet in aanmerking komen voor een bevordering of gepest worden. Daarom houden veel mensen liever hun mond en zeggen ze niet in het openbaar wat ze denken over hun werkgevers en hun politici. Nu is het een eigenschap van machthebbers om ervan uit te gaan dat iedereen het met hen eens is, behalve wie uitdrukkelijk verklaart dat niet te zijn. Daardoor komt het dat de heersers en hun meelopers niet weten dat er ontevredenheid is en dan heel verbaasd zijn wanneer die plots op een onverwachte manier massaal tot uiting komt.

In 2016 hebben we dat twee keer meegemaakt, eerst met het referendum over de Brexit en dan met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De neoliberale samenleving heeft de voorbije decennia geleidelijk het leven van veel mensen verslechterd en de mensen beseffen dat, ook al begrijpen velen niet wat de echte oorzaken van deze achteruitgang zijn. Dat verklaart de uitslag van het referendum over de Brexit en de overwinning van Trump.

De Brexit zal niet veel veranderen voor de Britten, omdat niet de EU als dusdanig de oorzaak is van hun sociale en materiële achteruitgang, maar het neoliberaal beleid van de EU, dat de konservatieve regering van Groot-Brittannië na de Brexit onverminderd zal voortzetten. Het enige positieve van de uitslag van het referendum en van de overwinning van Trump is dat aangetoond werd dat er bij de bevolking wel degelijk grote ontevredenheid bestaat over het neoliberale beleid van de voorbije decennia en dat is de eerste voorwaarde om een fundamentele omwenteling mogelijk te maken.

Dat betekent niet dat er vanzelf een betere wereld zal komen. Alles is in de toekomst mogelijk, zowel een neoliberaal-fascistische diktatuur als het einde van het neoliberale kapitalisme. Niets is zeker.

In plaats van te zeuren en te klagen over de nakende ramp van het presidentschap van Trump zou links er alleszins beter aan doen zich de vraag te stellen hoe het mogelijk zal zijn om voldoende mensen te doen inzien dat het neoliberalisme en alleen het neoliberalisme de oorzaak is van de katastrofe, die op ons afkomt.

In Europa dient links de mensen ervan te overtuigen dat de Europese Unie moet verdwijnen, omdat de Europese Verdragen het neoliberalisme opleggen en deze verdragen onmogelijk zo grondig kunnen gewijzigd worden dat de EU sociaal zou worden, daar dit de instemming van alle lidstaten vereist. Als links in Europa niet eindelijk voor de dag komt met een ernstig alternatief, namelijk de opbouw van een nieuwe sociale Europese Unie met enkel die staten, die een sociale samenleving willen, dan is de kans groot dat de komende jaren geestesgenoten van Trump het in sommige Europese landen voor het zeggen gaan krijgen. Zo zou Fillon wel eens de Clinton van Frankrijk kunnen worden.

De toestand ziet er vandaag erg somber uit, maar de les van de geschiedenis is dat het altijd enorm kan veranderen en dat indachtig ga ik deze kerstboodschap besluiten met iets uit een van de somberste perioden, die het moderne Frankrijk gekend heeft, namelijk "Le Chant des Partisans", het lied van het Franse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu’on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c’est l’alarme. Ce soir l’ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades! Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite! Ohé, saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite... C’est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rèves. Ici nous, vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici chacun sait ce qu’il veut, ce qu’il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l’ombre à ta place. Demain du sang noir sèchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la Liberté nous écoute.


Spip-redacteur:   jurgen
 

Reageer op dit artikel

 
list van onderwerpen - 1 onderwerp(en) en 1 aantal bijdragen aan dit forum.

[une] Kerstmis 2016 met Corbyn, Sanders, de Brexit en Trump.
19 december 2016 > Xa4io   [RetourAuDebutDesForums]

Een juist en duidelijk kerstboodschap, de geschiedenis herhaald zich. Grts


 
In- & Uitschrijven
Zand in de machine
Attac persberichten
Kalender
« December 2017 »
M D W D V Z Z
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Trefwoorden
 
 Attac Vlaanderen  |  Statistieken  |  Privé-ruimte  |  Alle rubrieken  |  Alle documenten

Verwittiging - De gepubliceerde documenten weerspiegelen, tenzij anders vermeld, niet noodzakelijk het standpunt van Attac Vlaanderen. Zij zijn de standpunten van hun auteur(s) en eventueel van werkgroepen of andere organisaties. Dat de documenten hier gepubliceerd worden is omdat wij willen meegenieten van beschikbare ideeën en expertises om samen onze toekomst te heroveren en aan die andere mogelijke wereld te werken.

Logo Creative Commons
Alle teksten van deze site mogen gebruikt en gecopiëerd worden onder de voorwaarden van toepassing van de Creative Commons Licentie.