Attac logo
Associatief netwerk voor een Taks op financiële Transacties
en voor het Aansterken van de Civiele maatschappij
Beginpagina    Gentse Feestendebatten 2017    Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden….  
| thema: gentse feesten  |
 

Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden….

> Eric Goeman - gepubliceerd op 30 mei 2017

Ik probeer reeds 28 jaar boeiende maar vooral kritische combinaties van panelleden te maken en elk panellid tot zijn recht te laten komen. Op deze manier heb ik de voorbije jaren honderden progressieve krachten bijeen gebracht en bruggen gebouwd tussen academici, onderzoekers, middenveldorganisaties, kunstenaars, journalisten, politici, activisten, syndicalisten, auteurs. Misschien broze en wankele bruggen, maar ik heb ze proberen bouwen met vallen en opstaan in de mist van postmoderne tijden.

Lees verder...

Ik probeer reeds 28 jaar te bewijzen dat maatschappelijke debatten een plaats hebben op een volksfeest, een verrijking zijn en onderdeel van het volksfeest geworden zijn. De Gentse Feesten debatten zijn een beetje erfgoed geworden. Omdat het gebrek aan diepgang en tijd, omdat de commerciële verkleutering, het infotainment en de hapklare zevende dag gesprekken het kritische gezichtsveld hebben beperkt en denken tot communicatie en spin heeft herleid. En politiek herleid heeft tot partijpolitiek en kritiek tot partijkritiek. Ook dit jaar wend ik met tot de mondiale, Europese en Belgische sociale, politieke, economische en ecologische actualiteit. Toen ik in 1989 de debatten startte na de val van de Muur leefden we in duistere tijden waarin veel progressieven het spoor bijster waren. Even dacht ik dat er misschien wel een nieuw Mei ’68 in de steigers zat. Niets was minder waar. De neoliberale globalisering domineerde het sociale en elke hoop op een betere wereld werd de kop ingedrukt door de consumptiestaat. “Toen ik mijn politieke vader, wijlen moraalfilosoof Jaap Kruithof, af en toe vroeg wat het fundamentele verschil was ...tussen links en rechts kreeg ik telkens hetzelfde antwoord: “Links staat voor meer sociale gelijkheid, dus meer sociale rechtvaardigheid. Rechts voor meer sociale ongelijkheid, dus minder sociale rechtvaardigheid. Voor rechts is echter alles simpel, voor links is alles complex. Rechts hoeft alleen maar de historische sociale verwezenlijkingen af te breken. Links moet de sociale verwezenlijkingen, zoals de verzorgingsstaat en de sociale zekerheid verdedigen, tenminste proberen behouden en nieuwe sociale beschermingen opbouwen en uitbreiden, ook Europees en mondiaal. Door de neoliberale globalisering is rechts in de aanval en is links in het defensief gedrukt. Links heeft gelijk, maar gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende dingen.” We hebben intussen rechtse regeringen zowel op federaal als Vlaams niveau die een duidelijk rechts beleid voeren op vlak van besparingen, sociale zekerheid, migratie, arbeidsbeleid, fiscaliteit, armoedebestrijding. Regeringen die willen snoeien in de sociale zekerheid, de arbeid neoliberaliseren (Macron), de werkende mensen laten opdraaien voor de belastingen die de vermogens en multinationals niet betalen en zelfs ongestraft mogen ontlopen, niet de oorzaken van armoede en/of migratie bestrijden maar de armen en migranten zelf. Links zit in de oppositie en moet weerwerk bieden aan de rechtse regeringen. Verenigd weerwerk is dringend nodig, toch lijkt het water nog steeds te diep. Samengevat leven we vandaag opnieuw in verwarrende tijden, tijden van angst en wantrouwen. Tijden zonder zekerheden. Zoals auteur Jeroen Olyslaegers (“WIL”) het treffend verwoordt: “we leven in kapotte tijden”. En dus zullen we moeten organiseren, verenigen, alternatieven zoeken om de mensen hoop en vertrouwen in een betere toekomst te bieden. Want kapotte tijden maken kapotte levens, verwoeste dromen. Na het debatteren moeten we repareren. Samen.


28ste reeks Gentse Feestendebatten, Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden, zaterdag 15 juli, van 14u tot 18u (deuren open om 13u), Miryzaal Conservatorium, Biezekapelstraat 9 (Organisatie Trefpunt Vzw en Democratie 2000; moderator/coördinator Eric Goeman): IS GOD ALMACHTIG EN DE MENS BARMHARTIG?

Aan de eerste katheder: DIRK VAN DUPPEN (Dokter bij Geneeskunde voor het Volk,gemeenteraadslid voor de PVDA in Antwerpen, initiator van het kiwimodel in België Dirk Van Duppen is huisarts en voorzitter van Geneeskunde voor het Volk) bespreekt “OVER GOD” van ETIENNE VERMEERSCH. Aan de tweede katheder: Etienne Vermeersch (filosoof, ethicus, klassiek filoloog, scepticus en opiniemaker. Emeritus-hoogleraar en ere-vicerector UGent) bespreekt “DE SUPERSAMENWERKER” van DIRK VAN DUPPEN. Panelleden o.a. Marleen Temmerman (gynaecologe, hoogleraar UGent ; voormalige SP.A senator; directeur International Center for Reproductive Health; van 2012 tot 2015 hoofd Departement voor Reproductieve Gezondheid en Onderzoek van Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Génève; sinds oktober 2015 woont en werkt ze in Kenia als hoofd departement gynaecologie en verloskunde Aga Khan universiteit Nairobi); Yasmine Kherbache (Vlaams parlementslid SP.A; Gemeenteraadslid Antwerpen), Dirk Draulans (redacteur Knack); Joël De Ceulaer (journalist en opiniemaker De Morgen; studeerde Germaanse filologie en wijsbegeerte aan de KU Leuven; werkte voor verschillende media o.a. jarenlang voor Knack en De Standaard; publiceerde “Denken als ambacht. De levenswijsheid van tien Vlaamse filosofen” (2012) en “Gooi God niet weg. Over geloof, ongeloof en bijgeloof” (2014); maakte voor Canvas o.a. programma’s over “de zin van het leven” zoals Grote Vragen, Spraakmakers en “De ketter en de kerkvorst”; in 2005 bekroond met De Zesde Vijs; prijs wordt jaarlijks uitgereikt door SKEPP, de studiekring die zich in ons land kritisch uitlaat over pseudowetenschap)


28ste reeks Gentse Feestendebatten, Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden, zondag 16 juli, van 14u tot 18u (deuren open om 13u), Miryzaal Conservatorium, Biezekapelstraat 9 (Organisatie Trefpunt Vzw en Democratie 2000; moderator/coördinator Eric Goeman): KUNNEN ER BRUGGEN WORDEN GEBOUWD TUSSEN DE VOOR – EN TEGENSTANDERS VAN EEN BASISINKOMEN? Met Kristof Calvo (Federaal fractieleider Groen-Ecolo; auteur van “F*ck De Zijlijn” (Borgerhoff & Lamberigts), Nele Lijnen (Federaal volksvertegenwoordiger Open VLD; Eerste Schepen in Hechtel-Eksel voor de partij HE; auteur van “Win for Life” – een pleidooi voor een basisinkomen); Francine Mestrum (onderzoeker, activist, lid internationale raad Wereld Sociaal Forum; auteur van ‘Ontwikkeling en Solidariteit’ (EPO); initiatiefnemer Global Social Justice; laureaat Prijs Jaap Kruithof 2016), Rik Van Coillie (Coördinator vakbondsvorming bij BBTK federaal), Sarah Van Liefferinge (Piraat), Ive Marx (verbonden aan Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, waar hij onderzoek leidt in de domeinen van ongelijkheid, sociaal beleid, arbeidsmarkt en migratie. Hoofddocent UA, opleidingen Sociaal-Economische Wetenschappen en Sociologie. Voorzitter departement sociologie en verantwoordelijke masteropleiding Sociaal-Economische Wetenschappen. Research Fellow aan IZA Bonn), Thomas Decreus (politiek filosoof; hoofdredactie De Wereld Morgen; auteur samen met Christophe Callewaert “Dit is morgen” (EPO), Philippe van Parijs (filosoof en econoom; studeerde economie, rechten, sociologie en linguïstiek en behaalde een doctorsgraad aan Universiteit Oxford; hoogleraar universiteit Louvain-la-Neuve en Harvard; geniet wereldwijde bekendheid als promotor van het basisinkomen; stichtte in 1986 het Basic Income Earth Network; 2001 Francquiprijs, de meest prestigieuze Belgische universitaire onderscheiding; 2011 Arkprijs van het Vrije Woord)


28ste reeks Gentse Feestendebatten, Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden, maandag 17 juli, van 14u tot 18u (deuren open om 13u), Miryzaal Conservatorium, Biezekapelstraat 9 (Organisatie Trefpunt Vzw en Democratie 2000; moderator/coördinator Eric Goeman): HALLO THEO? BELGISCHE MIGRATIEBELEID: VEEL MUREN, WEINIG BRUGGEN? Met Dominique Willaert (artistiek coördinator Victoria DeLuxe; regisseur van “SOMER”), Eric Corijn (Cultuurfilosoof en Sociaal Wetenschapper, Hoogleraar Stadsstudies VUB, lid Dagelijks Bestuur Hart boven Hard), Koen Hostyn (Auteur ’Het Vlaanderen van De Wever’ (Uitgeverij EPO, 2014) en parlementair medewerker PVDA), Tine Danckaers (redacteur MO; focust op het woelige Midden-Oosten en volgt daarnaast het thema van asiel en migratie, van micro- naar macroniveau, op), Riet Dhont (Voormalige voorzitter van de PVDA Brussel, onvermoeibaar militante; de voorbije jaren vooral actief in “Vriendschap zonder Grenzen”, de beweging voor steun aan de Afghaanse mensen zonder papieren), Charlotte Vandycke (diensthoofd beleid en woordvoerder van Vluchtelingenwerk Vlaanderen; Vluchtelingenwerk zet zich in voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging), Resul Tapmaz (SP.A Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport Stad Gent), Omar Ba(historicus, activist en blogger, bestuurder en bezieler van minderhedenplatforms, coördinator platform Afrikaanse Gemeenschappen, consultant diversiteit en inclusie)


28ste reeks Gentse Feestendebatten, Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden, dinsdag 18 juli, van 14u tot 18u (deuren open om 13u), Miryzaal Conservatorium, Biezekapelstraat 9 (Organisatie Trefpunt Vzw en Democratie 2000; moderator/coördinator Eric Goeman): LANGS DE NIEUWE FRONTLIJNEN VAN DE LIBERALE WERELDECONOMIE: DE OPMARS VAN NATIONAAL POPULISME VAN TRUMP, BREXIT, WILDERS, LE PEN, ORBAN TEGEN GLOBALISERING… met Nick Meynen (schreef Nepal. Nieuwe wegen in de Himalaya (EPO, 2010) en Wandelen met Flora (EPO, 2013); Geograaf, milieu-activist,journalist, schrijver, vader, vrijwilliger, reiziger en wandelaar; auteur van “Frontlijnen. Een reis langs de achterkant van de wereldeconomie” (2017, EPO), Gie Goris (Hoofdredacteur MO en MO.be. Publiceerde vooral over Afghanistan, Pakistan en India), Dirk Holemans (coördinator van Denktank Oikos, publicist en auteur van ‘Vrijheid & Zekerheid. Naar een sociaal-ecologische samenleving’ EPO), Maarten Van Rossem (Nederlands historicus; gespecialiseerd in de geschiedenis en politiek van de Verenigde Staten. Als Amerika-kenner treedt hij regelmatig op in allerlei televisie-uitzendingen zoals DE WERELD DRAAIT DOOR en PAUW; auteur van o.a. “De Verenigde Staten in de Twintigste Eeuw” (1984) en “De draagbare Van Rossem” (2016); “Waarom is de burger boos? Maarten van Rossem over hedendaags populisme “(2010). Analyse van het populisme en de politieke ontwikkelingen aan het begin van de 21e eeuw in Nederland; “Kapitalisme zonder remmen. Opkomst en ondergang van het marktfundamentalisme” (2011); “Europa volgens Maarten van Rossem” (2014), Chams Eddine Zaougui (studeerde arabistiek in Gent en Cairo; schrijft over de Arabische wereld. O.a. voor de Standaard; Zijn stukken verschenen ook in Knack, NRC, de Volkskrant, De Groene Amsterdammer en The New York Times. 1 september 2016 verscheen zijn boek ’Dictators. Een Arabische geschiedenis.’), Pieter Stockmans (volgt voor MO het mondiale optreden van de Europese Unie, het Europese vluchtelingenbeleid, de evoluties in Oost-Europa en de regio ten oosten van de EU, de vrijhandelsbesprekingen; Met islamoloog Montasser AlDe’emeh schreef hij De Jihadkaravaan (Uitgeverij Lannoo, 2015), e.a.


28ste reeks Gentse Feestendebatten, Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden, woensdag 19 juli, van 14u tot 18u (deuren open om 13u), Miryzaal Conservatorium, Biezekapelstraat 9 (Organisatie Trefpunt Vzw en Democratie 2000; moderator/coördinator Eric Goeman): WELKE TOEKOMST VOOR LINKS IN BELGIË? IN WELKE SAMENLEVING WILLEN WE WONEN, WERKEN EN LEVEN? Met John Crombez (voorzitter SP.A; gemeenteraadslid Oostende), Peter Mertens (voorzitter PVDA; gemeenteraadslid Antwerpen; auteur van “GRAAILAND” en “HOE DURVEN ZE?”), Meyrem Almaci (voorzitter GROEN, gemeenteraadslid Antwerpen), Karim Zahidi (politiek filosoof Universiteit Antwerpen), Vincent Scheltiens (historicus, Centrum voor Politieke Geschiedenis, Universiteit Antwerpen / Studiecentrum Oorlog en Maatschappij (CegeSoma), Brussel), Katrien Neyt (Gewestelijk Secretaris ABVV Oost-Vlaanderen); Saskia Van Nieuwenhove (journaliste met grote belangstelling voor bijzondere jeugdzorg, kinderen, jongeren, psychiatrische hulpverlening, justitie, geïnterneerden, asielzoekers, de zwaksten in onze samenleving), Bieke Purnelle (freelance journaliste en blogster, columniste MO; directeur voor het Kenniscentrum voor gender, feminisme en gelijke kansen RoSa; schrijft over grote en kleine maatschappelijke thema’s en hoe die elkaar kruisen), e.a.


28ste reeks Gentse Feestendebatten, Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden, donderdag 20 juli, van 14u tot 18u (deuren open om 13u), Miryzaal Conservatorium, Biezekapelstraat 9 (Organisatie Trefpunt Vzw en Democratie 2000; moderator/coördinator Eric Goeman): GENT TUSSEN PRETPARK EN VASTGOEDPARADIJS: OVER STEDELIJKE BESTUURSCULTUUR, INTERCOMMUNALES, PARTIJPOLITIEKE MANDATEN, GRAAILAND EN DE ROEP VAN DE BURGERS VOOR TRANSPARANTIE met Pascal Debruyne (post-doctoraal onderzoeker UGent; MENARG), Rudy Coddens (OCMW-voorzitter; SP.A Schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen Stad Gent; lijsttrekker kartel SP.A-Groen gemeenteraadsverkiezingen 2018), Jeroen Robbe (activist en vormingswerker LABO vzw, beweging voor kritisch burgerschap), Tom De Meester (voorzitter PVDA Oost-Vlaanderen; energiespecialist; initiatiefnemer van een door 200.000 mensen ondertekende petitie om de btw op energie te verlagen van 21% naar 6% en auteur van “Opgelicht – De energiezwendel van Electrabel & Co”), Elke Decruynaere (Schepen van Onderwijs Stad Gent voor GROEN), Marc Reynebeau (historicus, journalist, columnist De Standaard), Freek Neirynck (auteur van politieke satire o.a. “Pierke Pierlala”), Sofie Bracke (Open VLD Schepen bevoegd voor Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand Stad Gent), e.a.


28ste reeks Gentse Feestendebatten, Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden, vrijdag 21 juli, van 14u tot 18u (deuren open om 13u), Miryzaal Conservatorium, Biezekapelstraat 9 (Organisatie Trefpunt Vzw en Democratie 2000; moderator/coördinator Eric Goeman): 60 JAAR NA HET VERDRAG VAN ROME: IS HET SOCIALE EUROPA GESTRAND TUSSEN MARKTFUNDAMENTALISME EN NATIONAAL POPULISME? Met Petra De Sutter (Ondervoorzitter Migratiecommissie Raad van Europa; Hoofd reproductieve geneeskunde Universitair Ziekenhuis Gent; buitengewoon hoogleraar Gynaecologie UGent; senator voor GROEN; auteur van “[Over] Leven, het verhaal van Petra De Sutter over haar strijd als transvrouw, arts en politica”), Ewald Engelen (hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam. De ‘hard hitting, fast running’ (aldus zijn Twitter-account) professor schrijft columns voor De Groene Amsterdammer en Het Parool en is vaste gast en commentator bij Buitenhof, Pauw en BNR nieuwsradio;auteur van o.a. Het bange Nederland (2008)en Een ongeluk in slowmotion (2012); medeauteur samen met Marianne Thieme, Partij voor de Dieren, van “Kanarie in de Kolenmijn”), Kathleen Van Brempt (Europees parlementslid SP.A; Ondervoorzitter Fractie Alliantie van Socialisten en Democraten in Europees Parlement; Voorzitter Enquêtecommissie emissiemetingen in automobielsector), Ferdi De Ville, (Docent Europese Politiek UGent, auteur van “TTIP: De waarheid” (Academia Press); Jelle Versieren (Historicus en onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen; lid Centre for Urban History, UA)


Vrijdag 21 juli, 19u30 Uitreiking Prijs voor de Democratie 2017 Uitreiking Prijs Jaap Kruithof 2017. Groot podium, Bij Sint-Jacobs, Gent

Organisatie: Democratie 2000 en Trefpunt Vzw.


28ste reeks Gentse Feestendebatten, Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden, zaterdag 22 juli, van 14u tot 18u (deuren open om 13u), Miryzaal Conservatorium, Biezekapelstraat 9 (Organisatie Trefpunt Vzw en Democratie 2000; moderator/coördinator Eric Goeman): ALS DE REGERING MICHEL I EEN REGERING VAN AVERECHTSE HERVERDELING EN ASOCIAAL BELEID IS HOE VERMIJDEN WE DAN MICHEL II? Met Karin Temmerman (federaal volksvertegenwoordiger, gemeenteraadslid en voorzitter SP.A Gent; gespecialiseerd in pensioenen), Jan Dumolyn (sociaal historicus, internationaal gerenommeerde specialist geschiedenis van collectieve acties, afgevaardigde ACOD-onderwijs UGent, auteur (red.) van “België, een geschiedenis van onderop”, uitgeverij EPO); Karim Zahidi (politiek filosoof Universiteit Antwerpen); Jan Vranken ( emeritus professor aan de Universiteit Antwerpen en expert armoedebeleid. Sinds jaar en dag is hij ook (co-)auteur van de jaarrapporten over armoede en sociale uitsluiting; auteur van “Thatcher aan de Schelde” (EPO); Jaak Brepoels (Historicus en voormalig leraar; sinds 1983 sp.a-gemeenteraadslid Leuven en van 1995 tot 2012 schepen; auteur van “Wat zoudt gij zonder ’t werkvolk zijn” – De geschiedenis van de Belgische arbeidersbeweging 1830 – 2015), Rudy De Leeuw (voorzitter ABVV; auteur van “ONGELIJK SPEL – Verontwaardiging als bouwsteen voor vooruitgang”); Bieke Verlinden (SP.A Schepen van Sociale Zaken, Werk en Studentenzaken Stad Leuven; gekend voor haar inspanningen in de Leuvense kinderopvang. Won de Gouden Kinderschoen, een prijs die de beste beleidsinitiatieven voor kinderen in de bloemetjes zet; Samen met een innovatief bedrijf en ouders uit de stad ontwikkelde ze ook de Leuvense stadsbuggy; De Leuvense uitleenbuggy’s zijn bekroond met de Vlaamse Ecodesignprijs; Schrijft vanuit haar ervaringen veel opiniestukken o.a. voor Knack; o.a. gebundeld in “Een Andere Kijk”)


28ste reeks Gentse Feestendebatten, Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden, zondag 23 juli, van 14u tot 18u (deuren open om 13u), Miryzaal Conservatorium, Biezekapelstraat 9 (Organisatie Trefpunt Vzw en Democratie 2000; moderator/coördinator Eric Goeman): “De wereld 28 jaar na de val van de Muur: een reis langs de angsten, de hoop en de wanhoop, de dromen en nachtmerries van de neoliberale burger, de verliezer van de globalisering” met Anja Meulenbelt (Nederlands publicist, schrijfster, feministe en politica. Van 10 juni 2003 tot 7 juni 2011 lid Eerste Kamer voor de SP. Voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017 stelde Meulenbelt zich verkiesbaar als lijstduwer namens Artikel 1. Actief in Stichting Kifaia; auteur van o.a. “De Schaamte voorbij”, “Feminisme en Socialisme”, “Oorlog als er vrede dreigt”, “Het beroofde land”, “Het verschil” en “Het nieuwe feminisme”; Jeroen Olyslaegers (romancier en theaterauteur. Studeerde Germaanse filologie en werkte in documentatiecentrum Louis Paul Boon. In maart 2009 verscheen de roman "Wij" bij uitgeverij Meulenhoff/Manteau. In 2012 kwam "Winst" uit, een roman die zich afspeelt in het kunstmilieu. Zijn laatste roman "WIL" verscheen augustus 2016 bij uitgeverij De Bezige Bij. Samen met Paul Mennes schreef hij een toneelstuk over de wereld na 11 september. Met Jan Fabre werkte hij in 2011 aan "Prometheus Landscape II" en in 2015 verzorgde hij, eveneens voor Fabre, de tekst voor "Mount Olympus: To Glorify the Cult of Tragedy". Ontving in 2014 de Arkprijs van het Vrije Woord), Rik Pinxten (emeritus gewoon hoogleraar in de antropologie en de studie van religies UGent; tussen 2003 en 2010 voorzitter van de Humanistische Vrijzinnige Vereniging van Vlaanderen, de Vlaamse afdeling van Het Humanistisch Verbond. In 2004 kreeg hij de Arkprijs van het Vrije Woord voor zijn boek “De Artistieke Samenleving”; auteur van o.a. “Kleine Revoluties: Of willen we de barbarij?”, EPO en “Schoon Protest”, EPO; “De eeuw van onze kinderen” (EPO, 2016), Tine Hens (freelancejournaliste; werkte o.a. voor De Standaard, Humo en Knack. Trok in 2014 door Europa op zoek naar antwoorden op vele vragen: ‘Hoe zou de wereld na het kapitalisme eruit zien? Wat betekent het om plots groei als maatstaf der dingen los te laten? …’ Haar ervaringen publiceerde ze in het boek “Het klein verzet”; columniste MO), Jan Vandemoortele (doctor in de ontwikkelingseconomie; bracht gans zijn loopbaan door als econoom en diplomaat bij de Verenigde Naties.; was werkzaam bij het kinderfonds (UNICEF), het ontwikkelingsprogramma (UNDP) en het internationaal arbeidsbureau (ILO), zowel in ontwikkelingslanden (Ivoorkust, Kenia, Ethiopië, Malawi en Zambië) als op de hoofdzetel (New York); laatste functie was VN-ambassadeur in Pakistan; was de medeontwerper van de Millenniumdoelen (MDG’s); nu actief als onafhankelijk onderzoeker en docent), Bie Vancraeynest (columniste MO; werkte twee jaar als vrijwilliger en acht jaar als coördinator bij het Brusselse jeugdhuis Chicago; werkt sinds oktober 2016 als projectmedewerker bij vzw Demos, een kenniscentrum dat inzet op het vernieuwen en verdiepen van de participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugd en sport; zet zich in voor de burgerbeweging Hart boven Hard, waar ze stevige kritiek op het beleid en de communicatiestijl van de Vlaamse en federale regeringen niet schuwt); Monika van Paemel (auteur; publiceerde onder meer: De vermaledijde Vaders, De gebenedijde moeders, Celestien, De koningin van Sheba, Weduwenspek etc. Essay’s o.a.: Het Wedervaren, het kind met alwetende ogen, Te zot of te bot. Haar werk werd bekroond en is vertaald. Was voorzitter van De Balkanactie, is erevoorzitter van PEN Vlaanderen, en erelid van KANTL (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde) Conférence door Mong Rosseel

Eric Goeman, voorzitter Democratie 2000, woordvoerder Attac Vlaanderen, coördinator/moderator Gentse Feestendebatten


Spip-redacteur:   jurgen
 

Reageer op dit artikel

 
In- & Uitschrijven
Zand in de machine
Attac persberichten
Kalender
« Februari 2018 »
M D W D V Z Z
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
 
Trefwoorden
 
 Attac Vlaanderen  |  Statistieken  |  Privé-ruimte  |  Alle rubrieken  |  Alle documenten

Verwittiging - De gepubliceerde documenten weerspiegelen, tenzij anders vermeld, niet noodzakelijk het standpunt van Attac Vlaanderen. Zij zijn de standpunten van hun auteur(s) en eventueel van werkgroepen of andere organisaties. Dat de documenten hier gepubliceerd worden is omdat wij willen meegenieten van beschikbare ideeën en expertises om samen onze toekomst te heroveren en aan die andere mogelijke wereld te werken.

Logo Creative Commons
Alle teksten van deze site mogen gebruikt en gecopiëerd worden onder de voorwaarden van toepassing van de Creative Commons Licentie.