Attac logo
Associatief netwerk voor een Taks op financiële Transacties
en voor het Aansterken van de Civiele maatschappij
Totaal aantal nieuwsberichten: 324
 

0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |...

 

Europa, een belastingparadijs voor multinationals?

Veel lidstaten van de Europese Unie - Luxemburg, Ierland, Nederland en België – staan er al langer bekend voor het ​​gunstig fiscaal regime voor zeer vermogende particulieren en vooral om grote ondernemingen aan te trekken.

Ze krijgen nu het gezelschap van Groot-Brittannië, waar de regering openlijk zijn ambities toont voor " de aantrekkelijkheid" van haar belastingen. Resultaat: achter het theoretische belastingtarief op winsten, kunnen de reëel betaalde bedragen dalen tot 2%. Een fiscale race naar de bodem waarbij de enige echte begunstigden en winnaars multinationale bedrijven, hun bestuurders en aandeelhouders zijn.

En de verliezers? Inderdaad, de gewone werkende mensen, “de echte belastingbetalers” en alle publieke diensten die noodzakelijk zijn voor de mensen zoals onderwijs, zorg, openbaar vervoer, musea, bibliotheken, enz.

De reuzen van het net zoals Google en Apple zijn verre van de enigen die fiscale constructies opzetten om de strijd aan te gaan en zo belastingen te ontduiken. Een blik op de ranglijst van Amerikaanse bedrijven met het meeste geld in het buitenland, goed verstopt om de 40% Amerikaanse vennootschapsbelasting te ontlopen, is stichtend en dus ontluisterend. General Electric is de trotse eigenaar van 110.000.000.000 € in offshore plaatsen. Microsoft bij benadering 80 miljard euro, gevolgd door de farmaceutische bedrijven Pfizer en Merck. En wie moeten deze wanhopige groepen bedanken voor deze belastingverlaging, in weerwil van sommige concurrenten en de gewone mensen die zelf wèl hun belastingen betalen ? Men vertelt het bijna nooit, maar de overgrote meerderheid van de optimalisatie-professionals kunnen hun hoed afdoen voor ... de Europese Unie.

Want voor een goed geadviseerde multinational van Amerikaanse, Franse of Duitse afkomst geeft Europa de aanblik van een echt belastingparadijs. Dat kan alleen gebeuren omdat Ierland en Nederland aan bedrijven rare fiscale manoeuvres toestaan, genaamd "Double Irish" en de "Nederlandse Sandwich", zodat Amerikaanse multinationals nu ook in staat zijn om hun winsten op te slaan in offshore jurisdicties, zonder ook maar 1 cent te betalen.

Dit komt omdat niet alleen deze landen, maar ook Luxemburg, België en het Verenigd Koninkrijk, de neiging hebben om een luisterend oor te bieden aan de industrie van financiële lobbyisten, die ijveren voor maatregelen van belastingverminderingen.

Dat resulteert binnen de Europese Unie in belastingtarieven voor bedrijven die mijlenver verwijderd zijn van de officiële tarieven 24% tot 34% in deze landen. Intussen voeren de meeste landen binnen de Europese Unie reeds jaren een beleid van brutale besparingen op de rug van de werkende mensen, de echte belastingbetalers.

Met dank aan Inge De Vriendt

 
 

Citaat van de dag - Duitsland en ‘competitiviteit’

Het citaat komt uit een artikel met de titel “Duitslands economische begoocheling”. Het is van de hand van Philippe Legrain, de vorige adviseur bij de voorzitter van de Europese Commissie: “Zij die het beleid vormen zouden zich niet naar ‘competitiviteit’ moeten richten maar wel naar het stimuleren van productiviteit waarbij aan de werknemers betaald wordt wat hen toekomt” Wij hebben sinds lang de aandacht gericht op dat fetisj-woord “competitiviteit” dat meestal maar niet uitsluitend naar voor gebracht wordt binnen het domein dat betrekking heeft op belastingen. Wat ‘competitiviteit’ betreft is er een redelijk nauwe gelijkenis tussen de houding tegenover lonen en belastingen. Wij wezen er dikwijls op dat belastingen geen kosten voor de economie betekenen maar wel een herverdeling daarbinnen. Dit op een andere manier voorstellen, is in de val trappen van die gelijkschakelende gelijkenis. In werkelijkheid is het zo dat men met de belastingen in één domein gaat snijden en dat de opbrengst daarvan aangewend wordt ten voordele van een sector en ten koste van wat men elders kwijt is, en dat dit niet automatisch leidt tot wat men ‘competitiviteit’ zou kunnen noemen. Evenzo zijn lonen geen ‘kosten’ voor een economie maar wel een overdracht daarbinnen van uit een kapitaalkrachtige ondernemings-sector naar zijn werknemers. Vandaar dat loonverlagingen niet noodzakelijk een economie meer ‘competitief’ maken. Met dat woord “competitiviteit” komt men terecht in een gebied van de economische theorie die daarvoor nog op fatsoenlijke verkenning wacht.

 
 

Citaat van de dag: Apple

Het komt van V.S. senator Carl Levin en gaat over de botsing van Apple met de Europese Commissie: “Apple’s technisch uitblinken verbleekt met de financiële constructies opgezet door belastingdeskundigen en beleidsmensen die via belastingontwijking Apple’s reputatie hebben geschonden. Succesrijke ondernemingen maken niet enkel winst; zij komen hun burgerplichten na door belastingen te betalen. Het E.U. rapport heeft de druk op multinationale ondernemingen doen toenemen opdat die juist aan die verplichtingen zouden voldoen”. Tot daar dit citaat. Wij hadden weliswaar ook het langere citaat van Richard Waters dat verscheen in de ‘Financial Times’ kunnen gebruiken. Hij begint daarin met de vaststelling dat Steve Jobs, de oprichter van Apple, de gewoonte had een piratenvlag te hijsen boven de hoofdzetel van de onderneming om op die manier te laten weten dat Apple door geen enkele regelgeving van buiten af zou gedwongen worden. Verder: “Men komt weinig situaties tegen waarin onbaatzuchtige en morele eerlijkheid meer in schokkende botsing komen met zakelijk eigenbelang van ondernemingen dan daar waar het gaat over het betalen van belastingen. Belastingbetalers die geen toegang hebben tot ingewikkelde schema’s van ontduiking merken terecht op dat zij, doordat anderen zulke arrangementen wel gebruiken, een fundamenteel en daarenboven onrechtvaardig hoog deel van die belastingen aanbrengen. Maar de ondernemingen kunnen het argument gebruiken dat zij verplichtingen hebben tegenover hun aandeelhouders en dat zij alleen binnen de wettelijkheid ageren. In werkelijkheid spelen machtige ondernemingen dikwijls een invloedrijke rol bij het vastleggen van de hoeveelheid belasting die zij aan de overheid moeten. Volgens de Europese Commissie heeft Apple een methode bedacht om de eigen belastingverplichting in Ierland te berekenen en werd daar weinig bij gepoogd om het op grond van economische argumenten te rechtvaardigen. Vermits ondernemingen meer en meer invloed krijgen, verhardt hun houding in zulke aangelegenheden en zelfs voor nationale regeringen wordt het moeilijk daar tegen in te gaan”.

 
 

LIBOR-processen komen eraan in de VS.

De Tijd heeft het over 12 banken die door de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) in de VS gedagvaard worden voor de LIBOR (London Interbank Offered Rate) manipulatie. Het gaat over JP Morgan, Citigroup, Bank of America , de Royal Bank of Canada, de Bank of Tokyo-Mitsubishi, Deutsche Bank, Société Générale, HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation), RBS (Royal Bank of Scotland), Barclays, UBS (Union de Banques Suisses), Lloyds, Crédit Suisse en ook de Britse bankenfederatie BBA (British Bankers’ Association) is bij de gelukkigen. De Europese grootbanken zullen dus goed vertegenwoordigd zijn op de beschuldigdenbank. De beschuldiging luidt fraude en kartelvorming. Volgens de vaak beter geïnformeerde Huffington Post gaat het over 16 banken: FDIC Sues 16 Big Banks For Rigging LIBOR Rates. Enkele banken hebben al miljardenboetes en schikkingen betaald, maar daarmee ontsnappen ze niet aan vervolging door de FDIC, die in de Verenigde Staten spaardeposito’s garandeert en mee toezicht uitoefent op de financiële sector. De FDIC stelt dat door geknoei tussen 2007 en 2011 ook 38 kleinere banken failliet gingen. Bij die banken ook de Washington Mutual Bank and IndyMac Bank – zelf ook toch niet zo’n kleine jongens. Naast de LIBOR- , de EURIBOR- (de interbancaire rentevoet in euro) en de TIBOR-affaires (die van Tokio in Yen) bleek deze week ook dat er gepoogd werd om ook de HIBOR (in Hongkong Dollar) te manipuleren. Dat zou het werk geweest zijn van traders van UBS tussen 2006 en 2009. In Hongkong zou UBS geen boete krijgen, maar de centrale bank van de speciale administratieve regio van China wil dat UBS maatregelen neemt tegen de betrokken traders en zijn organisatie aanpast. Bronnen: De Tijd (Dozijn grootbanken gedagvaard in Verenigde Staten) en de BBC (UBS traders tried to rig key Hong Kong interest rate) (met dank aan Danny Carleer )

Online bekijken: www.openbarebank.be
 
 

”WK Voetbal 2022 in Qatar zal plaatsvinden op massagraf”

In Qatar zijn de voorbije 2 jaar al 450 Indische migranten omgekomen bij bouwwerken in de aanloop van de Wereldbeker voetbal van 2022. De cijfers zijn aan het persbureau AFP bezorgd door de lokale Indische ambassade, die schat dat er al twee jaar lang maandelijks zowat 20 Indische migranten omkomen. Ook Nepal maakte vorige maand bekend dat in 2013 al 185 Nepalezen de dood vonden bij de bouwwerken voor het WK.
Hoewel geen details bekend zijn over de omstandigheden waarin deze mensen om het leven komen, spreekt het ITUC, de internationale groepering van vakbonden, van ‘uitzonderlijk hoge cijfers’. Nog volgens het ITUC kunnen tot 4.000 mensen sterven voor de het WK in Qatar wordt afgetrapt.
Al in juni 2012 bond Human Rights Watch de kat de bel aan met een 146 pagina’s tellend rapport “Building a Better World Cup: Protecting Migrant Workers in Qatar Ahead of FIFA 2022”. 94% van het Qatarese arbeidersbestand bestaat uit migranten. Verwacht wordt dat er daar ruim een miljoen bij zullen komen nu de Golfstaat de organisatie van het WK 2022 toegewezen kreeg. De meeste van deze migranten worden tewerkgesteld onder het systeem van de kafala, dat wil dat de werknemers een deel van hun rechten afstaan aan hun werkgever, die als het ware de eigenaar van zijn arbeiders wordt. Arbeiders moeten bij rekrutering hun paspoort moeten afstaan en kunnen niet naar huis zonder toestemming van hun werkgever. De FIFA heeft ondertussen beloofd beter te gaan toezien op de omstandigheden waarin de arbeiders, die de infrastructuur voor het WK voetbal 2022 aan het bouwen zijn, werken. HRW en Amnesty International spreken van een eerste stap, maar noemen de voorgestelde maatregelen ruim onvoldoende. Dat de FIFA dit na twee jaar pas belooft is natuurlijk een schande, want de verhalen zijn al van in het begin bekend. De bobo’s van de internationale voetbalorganisatie denken dat ze boven de mensenrechten staat. Deze migrantenarbeiders worden tot op het bot uitgebuit en kennen geen sociale rechten. Zijn dit geen misdaden tegen de menselijkheid misschien? Of is dit gewoon “collateral damage”. Er staat een onuitputtelijk reservoir aan migranten-arbeidskrachten klaar om intussen zelfs zonder sociale bescherming te mogen werken, zelfs tot de dood erop volgt. Maar ja, het zal wel de eigen verantwoordelijkheid van elke individuele arbeider zijn zeker?

 

0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |...

Nieuws overnemen uit deze rubriek - RSS lijn [2.0] RSS lijn [Nieuws overnemen uit deze rubriek]

 
In- & Uitschrijven
Zand in de machine
Attac persberichten
Kalender
« Maart 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
 
Trefwoorden
 
 Attac Vlaanderen  |  Statistieken  |  Privé-ruimte  |  Alle rubrieken  |  Alle documenten

Verwittiging - De gepubliceerde documenten weerspiegelen, tenzij anders vermeld, niet noodzakelijk het standpunt van Attac Vlaanderen. Zij zijn de standpunten van hun auteur(s) en eventueel van werkgroepen of andere organisaties. Dat de documenten hier gepubliceerd worden is omdat wij willen meegenieten van beschikbare ideeën en expertises om samen onze toekomst te heroveren en aan die andere mogelijke wereld te werken.

Logo Creative Commons
Alle teksten van deze site mogen gebruikt en gecopiëerd worden onder de voorwaarden van toepassing van de Creative Commons Licentie.