Attac logo
Associatief netwerk voor een Taks op financiële Transacties
en voor het Aansterken van de Civiele maatschappij
Totaal aantal nieuwsberichten: 324
 

... | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |...

 

Amerikaan maakt zich weinig zorgen over inkomenskloof

Ondanks alle publiciteit die de Occupy-beweging heeft gekregen, maken de Amerikanen zich geen extreem grote zorgen over de inkomenskloof. Uit een onderzoek van het bureau Gallup blijkt dat 52 procent van de Amerikanen van mening is dat de kloof tussen arm en rijk een aanvaardbaar onderdeel vormt van het economische systeem. Daarentegen zegt 45 procent dat er iets gedaan moet worden om die ongelijkheid te bestrijden.

"De Amerikanen blijken zich over ongelijkheid minder zorgen te maken dan in het verleden," merkt Robert Frank in The Wealth Report van de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal op. "In de tweede helft van de jaren negentig van de voorbije eeuw benadrukte 52 procent van de Amerikaanse bevolking dat er maatregelen dienden genomen te worden om de kloof tussen arm en rijk te verkleinen."

"De Amerikanen verkiezen economische groei boven het bestrijden van de ongelijkheid," voert Robert Frank nog aan. "Volgens 82 procent van de Amerikanen is de economische groei bijzonder tot extreem belangrijk. Slechts 46 procent heeft dezelfde benadering tegenover de inkomenskloof tussen arm en rijk. Volgens sommigen heeft dat te maken met het feit dat de consument geen echt besef heeft over de omvang van het probleem. Anderen voeren echter aan dat de Amerikaanse bevolking ongevoelig is geworden voor de armoede."

Robert Frank voert echter aan dat de inkomenskloof in de Verenigde Staten de voorbije periode kleiner is geworden. "Uit cijfers van de Federal Reserve blijkt dat op het einde van het vorige decennium het rijkste procent van de bevolking 16,93 procent van de Amerikaanse inkomen in handen had," voert hij aan. "Op het einde van de jaren negentig was dat echter nog 18,47 procent. De rijkdom van die groep is tijdens diezelfde periode ook van 33,9 procent tot 33,3 procent teruggezakt."

 
 

CTJ ( Citizens for Tax Justice ) berekent dat de Buffett-wet 50 miljard dollar per jaar zou opbrengen en alleen de rijkste 0,08 procent van de belastingbetalers zou treffen.

Citizens voor Tax Justice ( Burgers voor Fiscale Rechtvaardigheid VS) heeft berekend dat president Obama’s ’Buffett Rule", indien hij dit jaar nog van kracht wordt, 50 miljard dollar per jaar kan opbrengen en bovendien slechts de rijkste 0,08 procent van de Amerikaanse belastingbetalers zou treffen. Dat is m.a.w. maar 8 % van de 1% van de rijkste belastingbetalers. Tijdens zijn State of the Union, stelde president Obama dat het Congres zijn Buffett-wet moet invoeren, geïnspireerd door de klacht van miljardair Warren Buffett. Deze liet weten dat hij minder belastingen betaalt dan zijn secretaresse. CTJ beweert sinds lang dat de meest eenvoudige manier om dit probleem op te lossen erin bestaat om een einde te stellen aan het speciale lage belastingtarief voor winsten en dividenden.

 
 

Blauwe plekken in Mexico: 872 miljard USD in criminaliteit, corruptie, belastingontduiking (van 1970 tot 2010)

Misdaad, corruptie en belastingontduiking kostten de Mexicaanse economie 872 miljard dollar tussen 1970 en 2010. Die gegevens komen uit een nieuw rapport van Global Financial Integrity (GFI), een in Washington DC gevestigde onderzoeks- en belangenorganisatie. De illegale geldstromen, die 5,2% vertegenwoordigen van het gemiddeld BBP, namen aanzienlijk toe in de bestudeerde periode van 41 jaar, nl. van slechts 1 miljard dollar in 1970 naar 68,5 miljard dollar in 2010. "Dit is een ontzaglijk grote hoeveelheid geld om te verliezen voor een ontwikkelingsland", aldus Raymond W. Baker, directeur van GFI.

"Deze verdwenen 872 miljard dollars, hadden kunnen worden gebruikt om de Mexicaanse economie te ontwikkelen, om te investeren in onderwijs, wegen te bouwen, of om de drugskartels te bestrijden. De negatieve gevolgen zijn enorm voor de gewone Mexicanen. "

 
 

Openbare hoorzitting over fiscale en financiële paradijzen: een bedreiging voor de interne markt van de EU

21 maart 2012 │ 9,30-13,00 Europees Economisch en Sociaal Comité Room VM3 Belliardstraat 99 - 1040 Brussel

De hoorzitting wordt georganiseerd in het kader van de uitwerking van het desbetreffende EESC initiatiefadvies. Het zal zorgen voor een gedachtenwisseling met de belangrijkste spelers over het onderwerp ‘financiële en belastingparadijzen’. Het doel van deze Europese coördinatie moet erin bestaan om rechtvaardiger fiscale systemen, waaronder de sluiting van de financiële en belastingparadijzen, te bevorderen. Het Europees Parlement heeft al blijk gegeven van haar bereidheid om deze belastingparadijzen te bestrijden , en het EESC wil ervoor zorgen dat het maatschappelijk middenveld deelneemt aan deze discussie. Wij zijn van mening dat dit evenement een belangrijke gelegenheid biedt voor een uitwisseling van standpunten tussen de belangrijkste betrokkenen .

 
 

Antisociaal geweld in Portugal

Na het bevriezen van de salarissen en het opleggen van een half uur bijkomende arbeidstijd aan de loontrekkenden in de privesector, heeft de Portugese regering, geleid door de centrum-rechtse sociaaldemocratische partij, besloten vier verlofdagen te schrappen.Onder die dagen waarop niet gewerkt werd, is er de 1e december, de dag waarop de eerste Portugese republiek werd uitgeroepen, een aandenken dat veertig jaren dictatuur overleefde … maar niet de dictatuur van de financiële markten. Sommigen vragen zich af wat de economische weerslag zal zijn rond de vrijetijdsactiviteiten, anderen wat een deel onder de loontrekkenden dan wel zal kunnen aanvangen tijdens die bijkomende werkdagen want het aantal bestellingen geplaatst bij vele ondernemingen is merkelijk teruggelopen. In een petitie, gepubliceerd op 2 januari, hebben een vijftigtal historici hun kwaadheid geuit door te spreken van “antisociaal geweld”. In Portugal zitten 10% van de gesalarieerden op het gegarandeerde minimumloon (maandelijks 500 €).

 

... | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |...

Nieuws overnemen uit deze rubriek - RSS lijn [2.0] RSS lijn [Nieuws overnemen uit deze rubriek]

 
In- & Uitschrijven
Zand in de machine
Attac persberichten
Kalender
« Januari 2018 »
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 
Trefwoorden
 
 Attac Vlaanderen  |  Statistieken  |  Privé-ruimte  |  Alle rubrieken  |  Alle documenten

Verwittiging - De gepubliceerde documenten weerspiegelen, tenzij anders vermeld, niet noodzakelijk het standpunt van Attac Vlaanderen. Zij zijn de standpunten van hun auteur(s) en eventueel van werkgroepen of andere organisaties. Dat de documenten hier gepubliceerd worden is omdat wij willen meegenieten van beschikbare ideeën en expertises om samen onze toekomst te heroveren en aan die andere mogelijke wereld te werken.

Logo Creative Commons
Alle teksten van deze site mogen gebruikt en gecopiëerd worden onder de voorwaarden van toepassing van de Creative Commons Licentie.