attac vlaanderen - Babel http://vl.attac.be/rubrique9.html attac vlaanderen nl Het Rotherham's kindermisbruik http://vl.attac.be/article2110.html Fri, 05 Sep 2014 23:26:40 +0200 Eenieder die wil vechten voor emancipatie mag niet bang zijn religie en cultuur naderbij te bekijken. een artikel uit de Guardian, vertaald naar het Nederlands. - > Slavoj Zizek http://vl.attac.be/article2110.html text/html nl